Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2014 № 3853-1
Дата рассмотрения: 14.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до
проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій із ввезення на митну територію України природного газу" розроблено на виконання підпункту 2 пункту 1 доручення Президента України N 1-1/3405 від 27.12.2013 щодо забезпечення підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України до 10 січня 2014 року законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу, передбачивши, зокрема, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.2013 N 713-VII, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, виключено пункт 197.14 статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу, що є неприпустимим з таких причин.

Забезпечення потреб у природному газі підприємств теплоенергетики, які виробляють теплову енергію для населення (у повному обсязі), та населення (у разі недостатності ресурсу природного газу власного видобутку) відповідно до законодавства здійснюється Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" (далі - Компанія) з ресурсу імпортованого природного газу за цінами на природний газ як товар, визначеними на підставі регульованих державою цін (встановлених НКРЕ), розмір яких значно нижчий від закупівельних цін на імпортований природний газ.

Таким чином, скасування норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу для цих категорій споживачів призведе до дефіциту у Компанії джерела для сплати відповідних зобов'язань, нарахованих виходячи із ціни закупівлі імпортованого природного газу (митної вартості), оскільки джерело для їх сплати формується виходячи з цін на природний газ як товар, визначених на підставі встановлених НКРЕ для цих пільгових категорій споживачів регульованих цін на газ, за рахунок надходження ПДВ у складі виручки від реалізації імпортованого природного газу цим пільговим категоріям споживачів.

Так, наприклад, виходячи із ціни закупівлі імпортованого природного газу (митної вартості) у 2014 році 2282,25 грн. (268,5 дол. США)/тис. куб. м, податкові зобов'язання з ПДВ до сплати при розмитненні 1 тис. куб. м природного газу у 2014 році становитимуть 456,45 гривень. При цьому джерелом для сплати зазначених податкових зобов'язань фактично стануть кошти ПДВ у сумі 155,96 грн., що надійдуть у складі виручки від реалізації на території України 1 тис. куб. м імпортованого природного газу підприємствам, що виробляють теплову енергію для населення, сформованої виходячи із регульованої державою ціни на природний газ як товар для цих підприємств, яка на сьогодні складає 779,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

З урахуванням критично низького рівня розрахунків за природний газ підприємств теплоенергетики, що виробляють теплову енергію для населення (середній рівень розрахунків яких за 2013 рік становить близько 34 %), касовий розрив при сплаті Компанією у 2014 році ПДВ при розмитненні 8,5 млрд. куб. м природного газу для потреб цих підприємств складе понад 3,4 млрд. гривень.

В умовах неналежного відшкодування державою збитків, яких зазнає Компанія від операцій з постачання імпортованого природного газу для потреб підприємств теплоенергетики, що виробляють теплову енергію для населення за регульованими державою цінами (станом на кінець 2013 р. фактична заборгованість бюджету з відшкодування Компанії таких збитків за період 2008 - 2013 рр. складає близько 20 млрд. грн.), це призведе до відволікання значних обсягів обігових коштів Компанії, унеможливлюючи тим самим вчасне та в повному обсязі виконання Компанією зобов'язань як перед постачальниками імпортованого природного газу, так і перед державним бюджетом.

Крім того слід зазначити, що на Компанію Урядом покладено функцію зі створення/формування у підземних сховищах газу (далі - ПСГ) запасів природного газу на опалювальний/осінньо-зимовий період, у тому числі за рахунок ресурсів імпортованого природного газу. Слід зазначити, що створення запасів природного газу у ПСГ на осінньо-зимовий період здійснюється у т.ч. для забезпечення попиту на споживання в цей період найбільшого навантаження споживачів соціальної та бюджетної сфери, забезпечення яких газом гарантується державою. При цьому, створення таких запасів здійснюється протягом II - III кварталів, а фактична їх реалізація відбувається лише в IV кварталі поточного та I кварталі наступного років. Отже, при накопиченні Компанією у II - III кварталах 2014 року природного газу в обсязі близько 9 млрд. куб. м і значних витратах коштів на його закупівлю (20,5 млрд. грн.) необхідність сплати 4,1 млрд. грн. ПДВ при розмитненні цих обсягів природного газу фактично паралізує роботу Компанії через відсутність джерела для його сплати, оскільки фактична реалізація цих запасів газу (та отримання коштів за них) відбудеться не раніше IV кварталу 2014 року - I кварталу 2015 року.

Додатково сплачені Компанією при розмитненні імпортованого природного газу податкові зобов'язання з ПДВ, нараховані на різницю між його закупівельною вартістю та вартістю його реалізації, підлягають відшкодуванню з державного бюджету. Однак, чинна процедура відшкодування ПДВ платникам податку, у тому числі із застосуванням фінансових казначейських векселів, призведе до суттєвого довготермінового (до 5 років) відволікання обігових коштів Компанії, що є неприпустимим та загрожує дефолтом за її зобов'язаннями, у тому числі перед постачальниками імпортованого природного газу.

Аналогічна ситуація із відволіканням обігових коштів складається із постачанням імпортованого природного газу іншим категоріям споживачів.

Враховуючи викладене, з огляду на виключну важливість забезпечення потреб у природному газі пільгових категорій споживачів з дотриманням соціально-орієнтованої політики Уряду та створення запасів природного газу у ПСГ на осінньо-зимовий період, Компанії необхідна відповідна державна підтримка, зокрема шляхом запровадження пільги щодо оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу.

Зазначену пропозицію слід розглядати як один із ключових заходів, спрямованих на забезпечення необхідних умов для здійснення Компанією своєчасних розрахунків як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом, а також для безперебійного забезпечення підприємств теплоенергетики, населення та бюджетних організацій природним газом без відволікання обігових коштів Компанії, необхідних, у тому числі, для створення запасів природного газу на опалювальний період та забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в цей період.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблений з метою забезпечення необхідних умов для здійснення Компанією своєчасних розрахунків як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом, а також для безперебійного забезпечення підприємств теплоенергетики, населення та бюджетних організацій природним газом без відволікання обігових коштів Компанії, необхідних, у тому числі, для створення запасів природного газу на опалювальний період та забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в цей період.

Для досягнення поставленої мети пропонується доповнити статтю 197 Податкового кодексу України пунктом 197.22, згідно з яким звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI;

- Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.2013 N 713-VII.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не призведе до додаткових матеріальних та фінансових втрат державного бюджету України, оскільки в подальшому операції з постачання імпортованого природного газу на внутрішньому ринку споживачам України відповідно до Податкового кодексу України оподатковуються ПДВ на загальних підставах.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міндоходів та Мінекономрозвитку; із зауваженнями щодо невідповідності норм проекту вимогам нормопроектувальної техніки - Мін'юстом; не погоджено Мінфіном.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення законопроекту не містять дискримінаційних ознак.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення обговорень з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Аналіз регуляторного впливу

Проект закону не потребує аналізу регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

З огляду на виключну важливість забезпечення потреб у природному газі пільгових категорій споживачів з дотриманням соціально-орієнтованої політики Уряду та створення запасів природного газу у ПСГ на осінньо-зимовий період, реалізація Законопроекту дозволить забезпечити необхідні умови для здійснення своєчасних розрахунків як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом, а також для безперебійного забезпечення підприємств теплоенергетики, населення та бюджетних організацій природним газом без відволікання обігових коштів, необхідних, у тому числі, для створення запасів природного газу на опалювальний період та забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в цей період.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. Ставицький

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос