Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно поддержки развития мелиорации и обеспечения электрической энергией тепличных хозяйств и предприятий, осуществляющих выращивание продукции на орошаемых землях)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.12.2013 № 3839
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки розвитку меліорації та забезпечення електричною енергією тепличних господарств і підприємств, що здійснюють вирощування продукції на зрошуваних землях)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В останні роки в Україні відбулося значне зростання роздрібних цін на електричну енергію. Зокрема, за період з 01.01.2003 по 01.01.2013 тарифи на електричну енергію для сільгосптоваровиробників зросли більше, ніж у 3 рази.

Сільськогосподарські підприємства щорічно споживають близько 2,65 млрд кВт-годин електроенергії. Більшість з них (понад 97 % підприємств) живляться від джерел енергопостачання зі ступенем напруги менше 27,5 кВ, а тому згідно з постановою НКРЕ від 19.08.98 N 1052 (із змінами) відносяться до споживачів другого класу напруги.

Слід зауважити, що у 1998 році різниця між тарифами для споживачів першого та другого класу напруги становила лише 0,5 %, тоді як у 2013 році зазначена різниця перевищила 27 %. Зростання різниці між тарифами для споживачів першого та другого класу призвело до того, що підприємства аграрного сектору сплачують за електроенергію значно більше, ніж промислові підприємства - споживачі першого класу напруги.

Унаслідок зростання цін господарюючі суб'єкти у сфері сільського господарства несуть значні збитки, що викликає погіршення їх фінансово-економічного стану.

Зростання цін на електроенергію найбільшим чином впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств, які здійснюють полив сільськогосподарських культур, оскільки у послугах водогосподарських організацій Державного агентства водних ресурсів України (далі - водогосподарські організації) з подачі води вартість електроенергії становить 60 - 80 відсотків (у залежності від відстані перекачування та висоти подачі води), а також впливає на стабільність виробництва продукції овочівництва в тепличних господарствах.

З метою забезпечення подачі води для потреб меліорації водогосподарськими організаціями та сільськогосподарськими підприємствами у 2011 - 2013 роках використовувалось у середньому 450 - 520 млн кВт-годин електроенергії.

Зміна природно-кліматичних умов протягом останніх років спричинила стрімке погіршення вологозабезпеченості рослинництва. Так, в Автономній Республіці Крим, Херсонській, Запорізькій, окремих районах Миколаївської та Одеської областей в орних шарах ґрунту запаси вологи не перевищують 30 - 50 % середніх багаторічних запасів. У таких умовах роль зрошення для розвитку сільського господарства особливо значна.

Площі поливу зрошуваних земель в Україні протягом останніх 15 років з ряду причин скоротилися з 2,2 млн га до 600 тис. га. На сьогодні одним з основних стримуючих факторів для збільшення площ зрошення є висока вартість електроенергії, яка використовується для поливу.

Щодо тепличних господарств слід зазначити, що на теперішній час площа закритого ґрунту в усіх категоріях господарств складає 3,33 тис. га, з них 550 га (17 %) - тепличні комбінати, а 2750 га (83 %) - господарства населення.

Середній щорічний обсяг споживання тепличними комбінатами електроенергії становить близько 90 - 105 млн кВт-годин електроенергії.

За оперативними даними тепличних господарств у собівартості виробництва овочевої продукції закритого ґрунту частка електричної енергії становить близько 9 - 10 %.

Для задоволення зростаючої потреби населення у продукції овочівництва закритого ґрунту, зокрема в зимово-весняний період, Україні додатково потрібно ще від 250 до 500 гектарів сучасних тепличних комплексів, що дозволить додатково отримати продукції від 125 до 250 тис. тонн (середня урожайність з 1 м2 - 50 кг) та забезпечити продовольчу безпеку держави.

Прийняття зазначеного законопроекту викликано необхідністю застосування невідкладних заходів щодо врегулювання ціноутворення на електричну енергію для сільськогосподарських товаровиробників, що надасть можливість створити сприятливі економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях та в теплицях, відновити системи меліорації та сприяти забезпеченню продовольчої безпеки держави.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону підготовлено з метою створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі та відновлення систем меліорації України шляхом врегулювання питання встановлення для водогосподарських організацій, якими здійснюється подача води для потреб меліорації та сільськогосподарських підприємств, які вирощують продукцію рослинництва на зрошуваних землях або в теплицях, цін на електроенергію на рівні, що не перевищує ціни для потужних промислових підприємств - споживачів першого класу напруги.

3. Основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 14 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та статті 17 Закону України "Про електроенергетику", якими передбачається встановити роздрібні ціни на електричну енергію, яка використовується сільськогосподарськими підприємствами та водогосподарськими організаціями, на рівні, що не перевищує роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги.

Крім того, визначається, на які підприємства поширюється дія зазначених норм, а також встановлюється порядок підтвердження споживачем належності до сільськогосподарського підприємства, яке здійснює полив або вирощує продукцію в теплицях.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правова база, що діє у даній сфері, регулюється Конституцією України, Законами України "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про електроенергетику".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту покращить та стабілізує ситуацію на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, призведе до збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях та в теплицях, сприятиме розвитку та відновленню меліоративного комплексу України, поліпшить ситуацію у сільськогосподарській галузі та соціально-економічний стан в країні.

 

Народні депутати України

Опрос