Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах задолженности государственных предприятий учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и обеспечения их стабильного развития

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.12.2013 № 3838
Дата рассмотрения: 27.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про деякі питання заборгованості державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення їх стабільного розвитку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України адміністрація установ виконання покарань зобов'язана створювати умови, що дають змогу засудженим займатися суспільно корисною оплачуваною працею.

На даний час більша частина засуджених працевлаштована на 112 промислових та 12 сільськогосподарських державних підприємствах установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - підприємства установ), які відповідно до Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" визначені як підприємства, які здійснюють некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку для забезпечення професійно-технічного навчання засуджених та залучення їх до суспільно корисної праці.

У той час, коли основним змістом структурних перетворень економіки України на сучасному етапі є створення виробництв, що використовують високі технології і забезпечують випуск конкурентоспроможної продукції, підприємства установ змушені застосовувати переважно ручну та малокваліфіковану працю засуджених та, на відміну від інших суб'єктів господарювання, не мають можливості здійснювати регулювання кількісного та якісного складу трудових ресурсів. Все це призводить до того, що продуктивність праці на підприємствах установ майже у 4 рази менша, ніж у середньому в промисловості України.

Відповідно до положень статті 13 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" підприємства установ мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування. Проте специфіка діяльності таких підприємств не врахована в податковому законодавстві, вони сплачують всі податки та інші обов'язкові платежі на загальних підставах.

Крім того, фінансування Державної кримінально-виконавчої служби України із загального фонду Державного бюджету України у 2005 - 2012 роках становило менше половини від нормативної потреби (2007 рік - 55,8 %, 2008 рік - 53,5 %, 2009 рік - 38 %, 2010 рік - 46,4 %, 2011 рік - 49 %, 2012 рік - 43 %) та стало основною причиною утворення заборгованості підприємств установ зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Значне відволікання грошових коштів підприємств установ на утримання засуджених, а також інфраструктури, яка обслуговує потреби бюджетної діяльності, значно погіршує їх фінансовий стан, не дозволяючи їм своєчасно сплачувати свої фінансові зобов'язання. За останні 3 роки загальна сума недофінансування по загальному фонду проти розрахункової потреби становила 8,5 млрд. грн., тоді як заборгованість з податку на додану вартість підприємств установ станом на 01.10.2013 складала 52,8 млн. грн.

На відміну від податкової заборгованості підприємств установ, яка накопичувалась починаючи з 2001 року, кредиторську заборгованість установ виконання покарань перед власними підприємствами, яка реєструвалася по спеціальному фонду як небюджетна заборгованість, через три роки після її виникнення органи Державного казначейства України, керуючись Порядком списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затвердженим наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 N 73, списували з казначейської реєстрації, що призводило до зростання витрат підприємств установ та суттєво погіршувало їх платоспроможність, як платників податків.

Станом на 01.10.2013 заборгованість зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів склала 115,8 млн. грн., у тому числі заборгованість з податку на додану вартість - 52,8 млн. грн. (пеня і штрафні санкції - 4,4 млн. грн.), до Пенсійного фонду України - 15,4 млн. грн. Заборгованість за електроенергію - 17 млн. грн., природний газ - 1,8 млн. грн., водопостачання та водовідведення - 2,9 млн. грн. Крім того, сума реструктуризованого боргу складає 80,4 млн. грн.

Відповідно до Податкового кодексу України при сплаті податкової заборгованості органами податкової служби нараховується штраф від 10 до 50 відсотків погашеної суми податкового боргу (в залежності від термінів затримки сплати), який одразу стає невід'ємною частиною цієї заборгованості, та пеня, із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу. Оскільки нарахування пені і штрафних санкцій здійснюється відповідно до чинного законодавства, запровадити для окремого платника податків пільговий режим щодо їх не нарахування можливо лише у законодавчому порядку.

Протягом 2009 року підприємствам установ було нараховано фінансових санкцій на суму 16,8 млн. грн. (21,5 % від поточних платежів), у 2010 році - 10,8 млн. грн. (12,8 %), у 2011 році - 12,6 млн. грн. (13,8 %), у 2012 році підприємствам установ нараховано податків, зборів та обов'язкових платежів на загальну суму 117,3 млн. грн. та фінансових санкцій - 15,4 млн. грн.

Через значні суми заборгованості виконавчою службою блокуються розрахункові рахунки підприємств установ, проводиться опис, реалізація майна та готової продукції, що, в свою чергу, паралізує їх роботу та може стати причиною ускладнення оперативної обстановки в установі.

Згідно з пунктом 11 частини другої статті 13 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" стосовно підприємств установ не може бути порушено провадження у справі про банкрутство. Також, органами податкової служби не можуть бути здійснені заходи щодо продажу активів підприємств установ для погашення їх податкової заборгованості, тому що згідно з частиною п'ятою статті 26 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" звернення стягнення на майно органів і установ виконання покарань, їх підприємств, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я не допускається.

Нарощуючи борги за внесками до Пенсійного фонду, персонал підприємств установ тим самим позбавляється права зарахування у страховий стаж та врахування для обчислення пенсії періоду роботи, за який існує заборгованість. Все це призводить до соціальної напруженості у колективах, численних скарг та позовів до суду працівників, які працюють з засудженими в умовах нервово-емоційної напруженості.

Таким чином, ліквідація заборгованості установ та їх підприємств зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів можлива лише шляхом прийняття на законодавчому рівні дієвого механізму скорочення заборгованості.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою відновлення платоспроможності підприємств установ виконання покарань.

Цілями й завданнями Закону є:

- фінансове оздоровлення підприємств установ та установ, створення умов для їх стабільного розвитку;

- за рахунок розвитку виробничо-господарської діяльності та трудової зайнятості засуджених зменшення навантаження на державний бюджет через відшкодування витрат на утримання засуджених за рахунок доходів від їх працевикористання та відрахувань із заробітку;

- покращення умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

- професійно-технічна підготовка осіб, які відбувають покарання, з метою їх адаптації після звільнення з установ виконання покарань.

3. Правові аспекти

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Цивільним кодексом України, законами України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" та інші.

Законопроектом передбачається внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про управління об'єктами державної власності".

Подібний механізм скорочення заборгованості визначений у Законі України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно- промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку".

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Пенсійним фондом України.

6. Регіональний аспект

Прийняття законопроекту за рахунок створення підприємствам установ виконання покарань умов для сталого функціонування дозволить їм збільшити обсяги промислової продукції для потреб регіонів.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону України дозволить:

- ліквідувати податкову заборгованість підприємств установ виконання покарань;

- збільшити надходження до Державного бюджету України від сплати податків;

- спрямувати кошти на розвиток підприємств установ, оновлення основних фондів, поповнення оборотних активів, здійснити розрахунки з постачальниками;

- реалізувати інвестиційні проекти, створити нові робочі місця для засуджених, поліпшити умови їх тримання;

- організувати професійно-технічну підготовку засуджених з метою їх адаптації після звільнення з місць позбавлення волі (на даний час в установах виконання покарань тримається більше 13 тисяч осіб, які до ув'язнення не працювали та не мають професії),

- зменшити навантаження на державний бюджет за рахунок доходів від працевикористання засуджених та через відшкодування засудженими з нарахованого їм заробітку витрат за харчування, забезпечення одягом, взуттям, білизною, комунально-побутові послуги;

- здійснити відшкодування за виконавчими листами та іншими виконавчими документами матеріальних та моральних збитків, завданих громадянам та державі, в порядку, встановленому чинним законодавством, із заробітку засуджених (станом на 01.10.2013 на виконанні в установах виконання покарань перебуває виконавчих листів на загальну суму 574,1 млн. гривень).

 

 

Народний депутат України 

А. О. Ільюк 

Опрос