Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления охраны права граждан на обращение

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2013 № 3834
Дата рассмотрения: 26.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення охорони права громадян на звернення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Статтею 40 Конституції України передбачено право громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів шляхом направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особистого звернення до вказаних органів, їх посадових і службових осіб, які зобов'язані розглянути такі звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Законом України "Про звернення громадян" N 393/96-ВР від 02.10.96 р. коло суб'єктів, обов'язком яких є розгляд звернень громадян у порядку, встановленому цим законом, було розширено за рахунок включення до цього переліку "об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, засобів масової інформації та посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків".

Крім того, цей закон не тільки конкретизував термін "звернення", як то - "пропозиція (зауваження), заяви (клопотання) і скарги", а й чітко визначив правила, за якими вказані органи та їх посадові особи зобов'язані приймати звернення, перевіряти їх і реагувати відповідним чином.

Але, потенційно діяльний, покликаний забезпечити виконання однієї з конституційних норм, Закон України "Про звернення громадян" на практиці набув декларативного характеру внаслідок відсутності узаконених правил поведінки, що визначають умови застосування до суб'єктів права, яких стосуються вказані суспільні відносини, заходів адміністративного впливу у випадку вчинення правопорушення.

Так, основним законодавчим актом, головне завдання якого полягає, зокрема, в охороні прав і свобод громадян і конституційного ладу України, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Чинна редакція статті 212-3 цього Кодексу "Порушення права на інформацію" містить посилання на Закон України "Про звернення громадян". Але, ця стаття, за своїм змістом, має охоронний характер тільки для установленого порядку надання інформації, що значно звужує обсяг правовідносин, унормованих статтею 40 Основного Закону та Законом України "Про звернення громадян".

Таким чином, діюче законодавство не містить охоронних норм щодо забезпечення громадянам реалізації, наданого їм Конституцією і законом, права на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування та до інших підприємств, установ і організацій і відповідності виконання цього правила вказаними суб'єктами повним обсягом, у порядку встановленим законодавством.

Проте, статтею 28 Закону N 393/96-ВР від 02.10.96 р. установлено, що контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян, відповідно до своїх повноважень, здійснюють, між іншими, Верховна Рада України і народні депутати України. З нормою статті 28 Закону України "Про звернення громадян" кореспондуються норми частини п'ятої статті 17 Закону України "Про статус народного депутата України", які уповноважують народного депутата, як представника державної влади вживати заходів для припинення можливих порушень прав, свобод і інтересів людини та громадянина.

Отже, законодавча ініціатива наділити правом складати протоколи про адміністративні правопорушення посадових осіб відділу контролю Апарату Верховної Ради України є логічним продовженням системи здійснення контрольних функцій Верховною Радою України та її депутатським корпусом. Слід також вказати, що посадові особи відділу контролю Апарату ВРУ на цей час використовують такі повноваження у випадках, передбачених статтею 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, порушення правил надання інформації народному депутату України. З огляду ж на те, що норми статті 188-19 за своїм змістом подібні викладеним у редакції статті 212 цього Кодексу, що пропонується автором для розгляду, така ініціатива вбачається логічною та конструктивною

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту забезпечить створення і функціонування попереджувального правового механізму не тільки щодо можливого порушення порядку надання інформації, а також буде гарантувати дотримання установлених законом норм щодо належного порядку розгляду звернень громадян та реагування на них у відповідності до вимог законодавства, визначеними органами та їх посадовими особами.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про статус народного депутата України" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення охорони права громадян на звернення" не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення охорони права громадян на звернення" не передбачає додаткових витрат з державного та/або місцевих бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Запропоновані новели покликані заповнити законодавчі прогалини, які на цей час існують у площині відносин громадян з органами державної влади і місцевого самоврядування та різними юридичними особами.

Зазначені зміни і доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення спрямовані на подальше укріплення інструментів втілення у суспільні відносини гарантій на забезпечення прав і свобод людини. Вони будуть слугуватиме побудові реального механізму відповідальності держави перед громадянином за свою діяльність.

 

Народний депутат України 

В. Королюк

Опрос