Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно дополнительных механизмов реализации народовластия в Украине путем внедрения института народных инициатив)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.12.2013 № 3830
Дата рассмотрения: 25.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо додаткових механізмів реалізації народовладдя в Україні шляхом запровадження інституту народних ініціатив)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно статті 5 Конституції України носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У статті 38 Конституції України задекларовано право громадян України на участь в управлінні державними справами, а статтею 69 Конституції України передбачено форми здійснення народного волевиявлення, яке реалізується через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Тобто, Конституція України надає українському народу доволі широкі повноваження стосовно здійснення управління державою та участі в державних справах. Проте, участь громадян України в реальному управлінні державою сьогодні зведена до мінімуму. Народ України позбавлений права на подання законодавчих та інших ініціатив щодо визначення політичного курсу, прийняття нормативних актів, інших важливих рішень з питань державотворення тощо, як передбачено законодавством багатьох розвинених країн. По суті, можливість здійснення народовладдя, яке гарантоване Конституцією України, мінімальна і реалізується лише шляхом голосування на виборах. За результатами соціальних опитувань, майже половина громадян України вважають, що вони повністю неспроможні впливати на рішення влади.

Наразі в Україні триває процес формування громадянського суспільства. З огляду на події, які відбуваються в Україні сьогодні існує нагальна потреба у пошуку засобів вираження громадянським суспільством своїх поглядів та сподівань, а також, що найголовніше, засобів донесення своєї думки до суб'єктів владних повноважень, які приймають рішення щодо майбутнього країни.

Саме тому актуальним сьогодні вбачається запровадження інституту народних ініціатив, що мають направлятись до суб'єктів владних повноважень через мережу Інтернет, і будуть передбачати певні зобов'язання щодо реагування на них. Подібний засіб вирішення проблеми відсутності діалогу влади з народом є результатом розвитку "електронної демократії" (однієї з сучасних форм безпосередньої демократії) через яку може здійснюватись народне волевиявлення.

Така ідея не є новою. Подібний спосіб вираження волі народу запроваджено у ряді країн. В США існує інтернет-платформа "We the people" - проекту "Ми народ", який передбачає можливість звернення громадян до Президента або Білого Дому з петицією щодо прийняття мір по ряду важливих питань, що постають перед країною. В Російській Федерації функціонує проект "Російська суспільна ініціатива", який реалізується з використанням інтернет-ресурсу, і передбачає можливість звернення громадян Російської Федерації до Уряду з питань соціально-економічного розвитку держави та удосконалення державного та муніципального управління.

Простота та доступність звернення пересічного громадянина до влади є, безперечно, показником розвиненості демократії в країні і свідчить про готовність влади цієї країни до діалогу з народом. Так, наприклад, в США правом підтримки петиції до Президента або Білого Дому може скористатись кожен бажаючий, який досяг 13 років, має доступ до мережі Інтернет і заповнив анкету на сайті, а в Російській Федерації особа, яка бажає звернутись до Уряду має пройти реєстрацію та отримати підтвердження електронного підпису, що значно ускладнює доступ та користування цим порталом.

Запровадження інституту народних ініціатив в Україні дозволить вирішити ряд проблемних питань в частині взаємодії влади і народу, зокрема допоможе взаєморозумінню у вирішенні питань визначення політичного курсу держави, прийняття або скасування певних нормативних актів, дозволить врегулювати інші гострі моменти; певною мірою дозволить уникати конфліктних ситуацій між владними суб'єктами та суспільством.

2. Цілі та завдання законопроекту

Основною метою законопроекту є розширення можливостей українського суспільства в частині безпосереднього управління державними справами та впливу на суб'єктів владних повноважень у питаннях вирішення важливих питань, що постають в Україні.

Розширення можливостей народовладдя пропонується реалізувати шляхом запровадження інституту народних ініціатив - форми обов'язкових до реагування звернень громадян України до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України та органів місцевого самоврядування з пропозиціями або вимогами з питань поліпшення соціального, економічного, політичного становища та розвитку країни чи вдосконалення державного управління, або пропозиціями щодо вчинення певних дій в межах повноважень, які належать цим суб'єктам через мережу Інтернет з використанням загальнодоступного спеціалізованого інтернет-ресурсу.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про звернення громадян", якими:

1) доповнити статтю 3 Закону "Основні терміни, що вживаються в цьому Законі" двома новими термінами - народна ініціатива та підтримана народна ініціатива;

2) доповнити Закон новим розділом з назвою "Народні ініціативи", яким передбачити порядок подання, розміщення, підтримки та розгляду народних ініціатив; вимоги до народних ініціатив та врегулювати організаційні моменти функціонування системи, що має обслуговувати нововведення.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України та Закон України "Про звернення громадян".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законодавчих актів України, не передбачених самим законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.

Реалізація положень цього законопроекту в частині створення відповідної платформи Кабінетом Міністрів України не потребує збільшення видатків Державного бюджету і може бути здійснена за рахунок коштів, які передбачені в Державному бюджеті України на фінансування "Національної програми інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" в сумі 160 тис. гривень. Розміщення платформи можливо здійснити на існуючому офіційному Урядовому веб-сайті, доручивши його обслуговування і підтримку відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить реалізувати гарантовані Конституцією України правомочності українського народу щодо здійснення народовладдя, шляхом запровадження механізму безпосереднього висловлення позиції громадянського суспільства із суспільно-значущих питань, які постають перед країною, та напрямів їх вирішення. Соціальним наслідком прийняття законопроекту має стати суспільна стабільність, як результат встановлення прямого взаємозв'язку, взаємодії та порозуміння між суб'єктами владних повноважень та народом України.

 

Народний депутат України 

С. О. Фаєрмарк

Опрос