Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно усовершенствования отдельных положений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.12.2013 № 3780
Дата рассмотрения: 18.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" розроблено з метою забезпечення реалізації доручення Президента України від 18.10.2013 N1-1/2726.

Зазначеним проектом передбачається розширити перелік товарів, до яких не застосовуються засоби гарантування під час їх переміщення митною територією України, а саме:

товарів, що були поміщені у митний режим переробки на митній території України та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання відповідно до пункту 3 частини першої статті 86 цього Кодексу, або у вигляді продуктів їх переробки;

товарів, що були поміщені у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення відповідно до пункту 2 частини першої статті 86 цього Кодексу;

товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями чи на підставі зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;

товарів, що призначені для використання у спільних з підрозділами Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військових навчаннях;

товарів, що призначені для користування дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;

товарів у рамках угод про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України та урядами держав - членів СНД;

товарів у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

товарів у складі вантажів з допомогою, визначених частиною першою статті 250 цього Кодексу;

товарів гуманітарної допомоги відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" за умови наявності її одержувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги

Крім того, встановлюються чіткі, прозорі критерії для набуття повноваження гаранта та усуваються такі дискримінаційні критерії:

мати електронну систему накопичення і обміну інформацією з органами доходів і зборів, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема, систему застосування та передачі електронного гарантійного документа незалежного фінансового посередника чи листа банку в єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів і зборів України;

мати уповноважених представників в усіх пунктах пропуску через державний кордон України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Для досягнення поставленої мети пропонується внести зміни до Митного кодексу України.

Прийняття запропонованих змін забезпечить:

конкуренцію серед суб'єктів господарювання, які одержали в установленому порядку статус гаранта сплати митних платежів;

встановлення доступних критеріїв для одержання повноважень гаранта;

захист вітчизняної переробної галузі та збереження робочих місць у ній;

створення сприятливих умов для підвищення виробництва та конкурентоспроможності продукції вітчизняної переробної галузі;

реалізацію прав та можливостей іноземних інвесторів впроваджувати інвестиційні проекти на митній території України;

безперешкодний та оперативний пропуск товарів гуманітарної допомоги, відправлених іноземними донорами на адресу вітчизняних отримувачів, а також товарів технічної допомоги.

3. Правові аспекти

Зазначене питання регулюється Митним кодексом України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує фінансових та матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Підлягає погодженню з Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерством фінансів України, Національним банком України.

6. Регіональний аспект

Практична реалізація законопроекту не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у законопроекті відсутні.

8. Громадське обговорення

Залучення громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, а також консультативно-дорадчих органів, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до обговорення законопроекту здійснюватиметься в рамках процедури, передбаченої Законом України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У зв'язку з прийняттям законопроекту здійснення додаткових витрат суб'єктами господарювання та громадянами не передбачається.

Проект регуляторного акта відповідає таким принципам державної регуляторної політики, як передбачуваність, прозорість і збалансованість.

Законопроект не впливає на соціально-економічну ситуацію в країні або регіонах.

11. Прогноз результатів

Поліпшення ефективності застосування механізму гарантій забезпечення виконання зобов'язань перед органами доходів і зборів та забезпечення конкуренції серед суб'єктів господарювання, які одержали в установленому порядку статус гаранта сплати митних платежів.

 

Міністр

О. В. Клименко

Опрос