Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговых льгот

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.12.2013 № 3777
Дата рассмотрения: 16.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкових пільг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено на виконання завдань зазначених у Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", з метою вдосконалення та законодавчого врегулювання порядку надання податкових пільг, що дозволить здійснити обґрунтовані висновки щодо надання переваги тим чи іншим інструментам стимулювання економіки в існуючих умовах.

Важливою проблемою бюджетно-податкової політики є формування обґрунтованого підходу до надання пільг. З точки зору наповнення бюджету пільги є прямими втратами, що призводить до розбалансування бюджетної системи та збільшення бюджетного дефіциту. З точки зору регулювання соціально-економічних процесів пільги необхідні для стимулювання інноваційного розвитку, інвестицій та структурної перебудови вітчизняної економіки.

Чинна податкова система є надто обтяжлива різного роду податковими пільгами, преференціями, спрощеними податковими режимами. В умовах гострих бюджетних обмежень такий обсяг податкових пільг є надмірною розкішшю для системи державних фінансів та й для платників податків в цілому.

Оскільки податкові пільги зменшують державні фінансові ресурси, їх надання повинно супроводжуватися детальним, виваженим та стратегічно обдуманим обґрунтуванням необхідності з позиції соціальної, екологічної та економічної ефективності.

Будь-який об'єкт оподаткування є власністю конкретного платника податку, який створив, придбав, згенерував такий об'єкт. Податковим кодексом встановлено механізм оподаткування, який включає в себе, в т. ч. і норму (ставку) оподаткування. Вона є стандартною для всіх без виключення платників податків. Розрахована власником об'єкта оподаткування сума податку переходить у власність держави. Частина податкових платежів, які не сплачуються до бюджету, у зв'язку з отриманням права на податкові пільги (фактично це є приховані бюджетні субсидії), переходить з власності уряду у власність платника податку без додаткових трансакцій через бюджетну систему і використовується таким платником податку на цілі, які передбачені умовами отримання податкових пільг.

Разом з тим сучасна система податкових пільг залишає можливості для ухиляння від сплати податків і не стимулює інноваційну діяльність та енергоефективність, і це зазначається у Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

2. Цілі та завдання проекту

Ціль законопроекту - вдосконалення та законодавче врегулювання порядку надання податкових пільг, що дозволить здійснити обґрунтовані висновки щодо надання переваги тим чи іншим інструментам стимулювання економіки в існуючих умовах, та послужить запорукою недопущення втрат бюджету.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається внести ряд змін до Податкового кодексу України, а саме до ст. 14 "Визначення понять" вводиться термін "критерій фіскальної ефективності пільг", зміст якого полягає в співвідношенні між поточними витратами доходів бюджету від надання податкових пільг і майбутніми доходами бюджету, отриманими від сплати податку. Тоді стане зрозумілим, чи сприятиме економічному розвитку нашої держави застосування податкових пільг.

Вводиться поняття граничного терміну фіскальної ефективності дії податкових пільг, який має становити не менше як три, але й не більше п'яти років. У випадку меншого або більшого терміну застосування пільг вона виявляється фіскально неефективною. При меншому терміні застосування пільг система стимулів, створювана пільгами, виявляється ще не задіяною повною мірою, а при більшому - виникають можливості для зловживання та корупції.

Вносяться зміни до ст. 30 "Податкові пільги". Податкові пільги повинні мати тимчасовий характер, тобто повинні бути обмежені в часі. Якщо протягом певного періоду податкова пільга не спрацювала, її необхідно скасувати.

Заявники пільг повинні мати розрахунки критеріїв успіху/поразки (невдачі). Критеріями можуть бути - продуктивність (інноваційні технології виробництва, товари які не були представлені на ринку), обсяг експорту продукції, частка внутрішнього ринку тощо.

Передбачається запровадити умови, при яких ресурси (фінансові, людські) не будуть протягом тривалого часу затримуватися у збиткових проектах.

Якщо уникнення надання пільг збитковим проектам неможливо, треба зменшувати збитки, тому необхідно скасувати пільги, що надаються з метою дотування замість стимулювання. Це може прискорити ринкові процеси в економіці і не відлучати ресурсів від нових галузей і проектів.

Передбачається ввести можливість призупинення контролюючими органами надання пільг. Але на певний період пільги мають бути гарантовані.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу в даній сфері складають Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту та його реалізація сприятиме здійсненню обґрунтованих заявок на надання податкових пільг з детальним, виваженим та стратегічно обдуманим обґрунтуванням необхідності пільг, з позиції соціальної, екологічної та економічної ефективності та висновків, щодо надання переваги тим чи іншим інструментам стимулювання економіки в існуючих умовах, що послужить запорукою недопущення втрат бюджету.

 

Народний депутат України

В. А. Тимошенко

Опрос