Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стратегической экологической оценке

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.12.2013 № 3758
Дата рассмотрения: 16.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законопроект розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, в частині встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. Відповідно до підходу, закріпленому у Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. N 2001/42/ЄС.

В Україні відсутні механізми обов'язкового урахування екологічних міркувань при розробці та прийнятті проектів стратегій, планів, державних цільових програм.

Запровадження стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) дозволить здійснити таку оцінку до прийняття рішення про реалізацію програм та планів відповідно до аналогічних норм законодавства ЄС та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, підписаного від імені України Міністром екології та природних ресурсів України В. Я. Шевчуком в Києві в травні 2003 року на п'ятій конференції "Довкілля для Європи".

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою законопроекту є визначення сфери застосування СЕО, встановлення порядку її здійснення, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них (далі - проекти документів державного планування).

Основними завданнями запровадження СЕО є:

інтеграція екологічних цілей та пріоритетів до документів державного планування;

інтеграція процедур з проведення СЕО в процес підготовки проектів документів державного планування згідно з аналогічними процедурами розвинутих держав, у тому числі Європейського Союзу.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовою підставою для розроблення законопроекту є Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державні цільові програми", "Про екологічну експертизу" для забезпечення вирішення питань охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття потребуватиме розробки ряду проектів актів Кабінету Міністрів України в частині деталізації механізму реалізації СЕО.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не призведе до зміни видаткової чи дохідної частини Державного бюджету України.

Роботи Європейської економічної комісії показують, що введення СЕО в процес територіального планування як правило збільшує витрати на планування на 5 - 10 %. Проте ці витрати можна вважати незначними в порівнянні з загальними витратами на впровадження документів державного планування з витратами, які можуть незаплановано виникнути в зв'язку з загостренням старих чи виникненням нових екологічних проблем, у тому числі проблем із здоров'ям населення.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього Закону сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки забезпечує відтворення підходу, прийнятого на рівні ЄС та закріпленого у Директиві 2001/42/ЕС.

Запровадження процесу СЕО дозволить:

забезпечити високий рівень захисту навколишнього середовища;

поліпшити якість розробки документів державного планування;

підвищити ефективність прийняття рішень;

сприяти виявленню нових можливостей розвитку;

допомогти запобігти дорогим помилкам на стадії державного планування;

поліпшити систему управління;

сприяти транскордонному співробітництву.

 

Народний депутат України

М. Опанащенко

Опрос