Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения права собственности на объекты трубопроводного транспорта

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2013 № 3715
Дата рассмотрения: 02.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування права власності на об'єкти трубопровідного транспорту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", завершено процес реорганізації дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Зокрема, проведено розподіл функцій колишніх дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України" з видобування (ДК "Укргазвидобування", ДАК "Чорноморнафтогаз" і ВАТ "Укрнафта"), транспортування і зберігання (ДК "Укртрансгаз"), а також реалізації газу (ДК "Газ України") і створення на їх базі самостійних акціонерних товариств. З другого боку, згідно статті сьомої Закону України "Про трубопровідний транспорт", об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, побудовані за кошти комунальних підприємств або приватних суб'єктів господарювання, належать їм на праві власності. З огляду на вищесказане виникла нагальна необхідність у прийнятті законопроекту для впорядкування питань прав власності на об'єкти трубопровідного транспорту. Запропонований законопроект спрямований на врегулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з будівництвом нових, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією існуючих об'єктів трубопровідного транспорту.

Оскільки трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення для Держави для забезпечення її цілісності запропонованим законопроектом передбачається, що об'єкти магістрального трубопровідного транспорту закріплюються за державними унітарними підприємствами на праві господарського відання. У разі, якщо об'єкти трубопровідного транспорту збудовані за власні та/або запозичені (крім бюджетних) кошти юридичних та/або фізичних осіб, такі об'єкти підлягають передачі на договірній основі, а промислові трубопроводи (приєднані мережі) лише державним або комунальним комерційним підприємствам на праві господарського відання за виключенням промислових трубопроводів (приєднаних мереж) в межах території підприємств (споживачів, субспоживачів) до першого розгалуження (вузла обліку).

Слід зауважити, що чинний порядок використання державного та комунального майна не дозволяє налагодити надійну та ефективну схему фінансування відновлення основних засобів трубопровідного транспорту та їх розвитку. Крім того, необхідність прийняття запропонованого законопроекту має на меті врегулювати питання щодо користування та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме посиленню ефективності використання державного майна, спрямуванню амортизаційних відрахування та надходжень, що передбачені за його використання на розвиток цього майна, що забезпечить надійність та ефективність функціонування трубопровідного транспорту в цілому.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону України підготовлено з метою впорядкування питання власності на об'єкти трубопровідного транспорту та вдосконалення правовідносин, що виникають у зв'язку з будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів трубопровідного транспорту.

Метою даного законопроекту є забезпечення передачі об'єктів магістрального трубопровідного транспорту державним унітарними підприємствами на праві господарського відання, а промислові трубопроводи (приєднані мережі) державним або комунальним комерційним підприємствам на праві господарського відання за виключенням промислових трубопроводів (приєднаних мереж) в межах території підприємств (споживачів, субспоживачів) до першого розгалуження (вузла обліку) для налагодження ефективної схеми фінансування відновлення основних фондів трубопровідного транспорту.

Зокрема, прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню збереження економічної безпеки та цілісності магістральних трубопроводів нашої держави та ефективної експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються Господарським кодексом України, Законами України "Про транспорт", "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про управління об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про приватизацію державного майна", постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та іншими.

Законопроект змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація цього Закону не потребує виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Слід зауважити, що прийняття зазначеного законопроекту сприятиме посиленню ефективності використання державного майна, спрямуванню амортизаційних відрахування та надходжень, що передбачені за його використання на розвиток цього майна, що забезпечить надійність та ефективність функціонування трубопровідного транспорту. Крім того, прийняття законопроекту забезпечить недопущення руйнування існуючих державних (комунальних) цілісних майнових комплексів об'єктів трубопровідного транспорту, унеможливить зловживання і запобігання незаконного володінням державним майном трубопровідного транспорту, виведення з експлуатації (списання) об'єктів державного трубопровідного транспорту та безоплатне користування об'єктами державної власності.

Зокрема, прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню збереження економічної безпеки та цілісності магістральних трубопроводів нашої держави, ефективності трубопровідної сфери, запобігання вчинення корупційних дій та спрямоване на врегулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів трубопровідного транспорту. Крім того, зміни до Закону передбачатимуть відшкодування юридичним або фізичних особам за типовими договорами, якщо об'єкти трубопровідного транспорту були збудовані за позабюджетні кошти таких осіб.

 

Народні депутати України

П. М. Симоненко

Є. В. Мармазов

Опрос