Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно поддержки информатизации публичных библиотек)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2013 № 3710
Дата рассмотрения: 02.12.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки інформатизації публічних бібліотек)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо підтримки IT інфраструктури в публічних бібліотеках) (далі - проект Закону) розроблений для врегулювання питання підтримки IT-інфраструктури публічних бібліотек для виконання завдань інформатизації країни і подолання цифрової нерівності.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) охоплюють практично всі сфери сучасного суспільства України: діяльність органів державного управління, фінансово-кредитної сфери, інформаційного обслуговування підприємництва, науки, освіти, медицини та ін. Доступ до інформації є необхідним для глобального та місцевого розвитку. Європейський Союз завдячує ІКТ зростанню ВВП на чверть та близько 50 % збільшенню продуктивності економіки. Без доступу до комп'ютерної техніки та відповідних навичок громадяни України не можуть бути включеними до глобальних процесів розвитку.

За даними Державного комітету статистики України в нашій країні на 3 співробітників припадає лише 1 комп'ютер. Тільки 17 % працівників підприємств регулярно використовують комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, а лише третина підприємств мають веб-сайт або домашню сторінку в Інтернеті.

Рівень проникнення широкосмугового Інтернету (широкосмуговий доступ до Інтернету - ШСД) в домогосподарства України у 2012 році досяг 35 %. При цьому загальноєвропейський показник широкосмугового доступу населення до мережі Інтернет становить близько 65 % (до 2020 року має становити 75 %). Наразі Україна займає передостаннє місце в Європі (після Косово) за показником проникнення Інтернету.

Близько 65 % населення - більша частина мешканців України не має регулярного доступу до інформації в Інтернеті. Більшість із них - це мешканці невеликих населених пунктів, які не мають не лише необхідної техніки, але й базових навичок комп'ютерної грамотності. Особливо гостро це питання стоїть для мешканців сільських та віддалених місцевостей, які через обмежений доступ не можуть вповні реалізувати свої конституційні права та перебувають у нерівному становищі щодо ІКТ у порівнянні з жителями великих міст. 52 % користувачів мережі проживають у містах з населенням понад 100 тис. чол., у містах з населенням до 100 тис. чол. - 6 %, у містах з населенням до 50 тис. чол. - 23 %, у селах - 19 %. Бібліотека, яка надає безкоштовний онлайн-доступ, а також кваліфіковану допомогу бібліотекаря, який може навчити громадян працювати з комп'ютером та користуватися ІКТ, сприяє подоланню цифрової нерівності в країні.

Актуальність проекту постанови полягає в тому, що сучасні публічні бібліотеки - це платформа для суспільно-економічного розвитку. Бібліотеки, що надають доступ до Інтернету, вже показують результати роботи з просування ІКТ. Наразі в Україні модернізовано близько 2000 публічних бібліотек. Тобто бібліотеки у 8 із 10 районів в Україні надають доступ до Інтернету та ІКТ. Лише протягом вересня 2010 - вересня 2013 більше 7,4 млн. осіб скористались комп'ютерами та Інтернетом у модернізованих публічних бібліотеках. За посередництва публічних бібліотек понад 16 % населення отримали доступ до ІКТ. За цей же період щонайменше 604382 особи навчилися користуватися комп'ютером у публічних бібліотеках. Кожна десята бібліотека в країні навчає людей працювати з комп'ютером.

Завдяки новим бібліотечним послугам з використанням ІКТ, бібліотеки допомагають у розвитку середнього та малого бізнесу, сільського господарства, медицини, надають доступ до електронних послуг, e-урядування, працевлаштування, освіти, залучають додаткові ресурси для розвитку громад.

Бібліотеки - це вже існуючі організації, які не потрібно створювати з нуля.

Бібліотеки - найбільш розгалужена мережа публічних закладів в Україні. Наразі в Україні функціонує близько 18000 публічних (загальнодоступних) бібліотек. Це єдина мережа, яка доходить майже до кожного села, а отже, здатна виконати завдання підвищення показників інформатизації країни на всіх рівнях.

Публічні бібліотеки безкоштовні, відкриті і доступні для усіх категорій населення.

Бібліотеки традиційно були місцем, куди люди звертаються, щоб отримати інформацію. Це заклади, які користуються довірою серед населення.

Сучасні програми підготовки бібліотечних фахівців надають бібліотекарям навички користування ІКТ, а також навички передачі цих знань населенню. Підготовлений бібліотекар виконує роль інформаційного менеджера та інформаційного гіда для членів своєї громади. Тобто мережа публічних бібліотек найбільш готова взяти на себе роль інфраструктури для поліпшення публічного доступу до інформації.

Проект Закону сприяє розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Мешканці кожного населеного пункту, у якому працюватиме модернізована бібліотека, отримають ресурс, спеціально пристосований для забезпечення доступу до інформації, а отже, сприятиме розвитку та підготовці трудових ресурсів, сільськогосподарським інноваціям, громадянській активності, підприємництву, громадському здоров'ю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення підтримки публічних бібліотек як засобу для розвитку інформаційного суспільства та подолання цифрової нерівності в Україні. Однією з найраціональніших стратегій розширення вільного доступу населення до ІКТ є використання інфраструктури публічних бібліотек.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Для забезпечення продуктивної роботи з надання доступу до ІКТ публічним бібліотекам, які надають населенню безоплатний доступ до Інтернету, необхідно стабілізувати фінансовий стан системи бібліотек, а саме: віднести видатки на абонентну плату за послуги Інтернет-зв'язку, які надаються операторами та провайдерами телекомунікацій з широкосмуговим доступом до переліку захищених видатків статті 55 Бюджетного кодексу України для публічних бібліотек.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про Національну програму інформатизації", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон України "Про культуру", Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів та витрат. Видатки пропонується віднести до захищених статей Бюджетного кодексу України.

5. Прогноз результатів

Прийняття даного проекту Закону, в першу чергу, забезпечить подолання цифрової нерівності в державі, підвищення доступу до населення до важливої економічної та соціальної інформації, розширить доступ до ІКТ для населення, а особливо для мешканців сільських та віддалених місцевостей, забезпечивши їм рівні можливості участі у соціально-економічному та культурно-освітньому житті країни. Прийняття проекту Закону сприятиме створенню умов для розвитку та удосконалення бібліотечних а також інформаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства, бібліотечної сфери, освіті та самоосвіті громадян.

 

Народний депутат України

В. П. Омельченко

Опрос