Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Украины "О внешкольном образовании" (относительно деятельности предпринимателей, предоставляющих образовательные услуги)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.11.2013 № 3701
Дата рассмотрения: 27.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 6 і 19 Закону України "Про позашкільну освіту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статей 6 та 19 Закону України "Про позашкільну освіту" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до пункту 7 статті 9 Закону України від 01 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання завдання, визначеного абзацом третім пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 01 червня 2013 року N 312 "Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей" щодо унормування питань ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону має на меті унормування на законодавчому рівні права громадян на здобуття позашкільної освіти за допомогою фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти.

Проектом Закону пропонується доповнити частину другу статті 6 Закону України "Про позашкільну освіту" новим абзацом, яким унормовується право громадян здобувати позашкільну освіту за допомогою фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію, видану в установленому законодавством порядку. У статті 19 до переліку учасників навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі пропонується додати цих фізичних осіб - підприємців.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указ Президента України "Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей" від 01 червня 2013 року N 312;

Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджене Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240;

Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. N 433;

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону додаткових фінансових витрат не потребуватиме.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень із Міністерством фінансів і Міністерством культури.

Міністерство юстиції здійснило правову експертизу проекту Закону та погодило його із зауваженнями, які враховано.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі подало зауваження, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає основним принципам державної регуляторної політики, зокрема:

- доцільності - в Україні існує необхідність врегулювати питання ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти;

- ефективності - уведення в дію проекту Закону забезпечить вдосконалення існуючої системи позашкільної освіти України;

- збалансованості - проект Закону забезпечує баланс інтересів громадян та держави з питань здобуття позашкільної освіти за допомогою фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

- прозорості та врахування громадської думки - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва провела аналіз проекту Закону та погодила його без зауважень.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статей 6 та 19 Закону України "Про позашкільну освіту" дозволить на законодавчому рівні врегулювати питання ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.

 

Міністр освіти і науки України

Д. Табачник

Опрос