Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении увеличения размера заработной платы и других материальных вознаграждений народным депутатам Украины в течение действия их полномочий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.11.2013 № 3682
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про заборону збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом чинності їхніх повноважень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про заборону збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом чинності їхніх повноважень" викликано необхідністю забезпечення соціальної справедливості.

Відповідно до ст. 1 Конституції України Україна - суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Соціальна держава - це держава із соціально орієнтованою економікою, в якій створено можливості для громадян заробляти своєю працею достатні доходи для повноцінного життя, забезпечено базові соціальні гарантії, гідні пенсії, стипендії, захист людей від бідності, доступні культура, освіта та охорона здоров'я, це суспільство, в якому немає прірви між багатими та бідними.

На жаль, сьогодні в Україні не забезпечено принципу соціальної справедливості, а розміри мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій є заниженими. Найгострішою соціальною проблемою в Україні є великий розрив між високою вартістю життя і низькою оплатою праці.

Ст. 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" передбачено установлення у 2013 році мінімальної заробітної плати: у місячному розмірі: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,88 гривні, з 1 грудня - 7,3 гривні.

А згідно зі ст. 7 цього Закону у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень.

Незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, а її місячний розмір є таким, нижче якого не може проводитись оплата за виконану некваліфікованим працівником місячну та погодинну норму праці, сьогодні її розмір не тільки не забезпечує простого відтворення робочої сили, а навіть не забезпечує нормального існування працівника. Співвідношення державної соціальної гарантії мінімальної заробітної плати із середньою заробітною платою суттєво відстає від загальноприйнятого в розвинутих європейських країнах показника. Крім того, значна частина громадян одержують занадто низькі доходи - нижче від рівня мінімальної заробітної плати.

Вкрай низькою також є заробітна плата працівників бюджетної сфери, а це кілька мільйонів громадян. Більше як половина державних службовців мають розмір посадового окладу на рівні розміру мінімальної заробітної плати, що призводить до відтоку значної кількості фахівців з галузі державного управління.

Україна належить до країн з високими показниками диференціації населення за доходами. Проблеми розшарування населення, низький розмір заробітної плати, наявність суттєвих розмірів заборгованості з виплати заробітної плати, що є крайньою формою соціальної несправедливості, впливають на збільшення масштабів бідності в країні. Більше 50 % українців вважають, що їхнє матеріальне становище дозволяє їм називати себе бідними.

А відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України є представником Українського народу у Верховній Раді України. При виконанні своїх повноважень народний депутат повинен керуватися Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.

Враховуючи складні соціально-економічні умови, високий рівень заробітної плати народних депутатів України у порівнянні з розміром заробітної плати інших категорій населення, збільшення розміру зарплати та інших матеріальних винагород народним депутатам може викликати неоднозначну реакцію у суспільстві, наростання соціального невдоволення та вважатися порушенням конституційних принципів рівності усіх громадян та норм моралі. Окрім того, така ситуація призведе до збільшення витрат бюджетних коштів.

Тому з метою забезпечення соціальної справедливості на збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом чинності їхніх повноважень повинен бути встановлений мораторій.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття цього проекту Закону України є встановлення мораторію на збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом чинності їхніх повноважень з метою привернення уваги до питань забезпечення соціальної справедливості.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону України передбачає встановлення мораторію на збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом чинності їхніх повноважень.

4. Стан нормативно-правової бази у вищевказаній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері правового регулювання, є Конституція України, закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Державний бюджет України на 2013 рік", "Про статус народного депутата України" та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Ухвалення та реалізація проекту Закону України додаткових видатків із Державного бюджету України не потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Ухвалення цього Закону сприятиме відновленню соціальної справедливості, забезпеченню відчуття та реалізації конституційного принципу про рівність усіх громадян.

 

Народні депутати України

Опрос