Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно исключения Государственного предприятия "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень" из перечня объектов, не подлежащих приватизации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.11.2013 № 3660
Дата рассмотрения: 21.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення Державного підприємства "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень" з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки передбачено одним із основних завдань приведення структури державної власності до рівня розвинених європейських держав.

Одним із шляхів забезпечення виконання цього завдання є перегляд переліку об'єктів, заборонених до приватизації, і створення умов для можливості забезпечення їх розвитку за рахунок залучення приватних інвестицій на принципах державно-приватного партнерства.

На сьогодні держава не в змозі забезпечити стале функціонування та розвиток підприємств у багатьох галузях економіки. Причиною цього є як недостатність державних коштів, так і низька ефективність державного управління.

Виключення Державного підприємства "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень" з переліку заборонених до приватизації забезпечить створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу наукових розробок у галузі гідротехнічного будівництва, що матиме наслідком модернізацію основних фондів підприємства, нарощування об'ємів наукових досліджень, зростанню кількості робочих місць та дасть змогу зберегти науково-дослідну лабораторію для подальших розробок програм для безпеки гідротехнічних споруд України.

Прийняття цього законопроекту сприятиме залученню приватних інвестицій, підвищення економічних результатів діяльності підприємства, що в подальшому призведе до стабільного збільшення доходів державного та місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності використання державного майна.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для залучення приватних інвестицій у підприємство, подальше збереження якого у державній власності економічно є недоцільним, що дасть змогу оптимізувати структуру державного сектору економіки, модернізувати науково-дослідну базу, впровадити новітні ресурсозберігаючі технології, підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається виключити з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, Державне підприємство "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень", органом управління якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, Закони України "Про приватизацію державного майна" і "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Прийняття Закону не потребує внесення додаткових змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності управління державним майном та підвищенню ефективності використання майнових комплексів, які на даний час перебувають у державній власності, впровадженню новітніх технологій, зниженню рівня енергоємності виробництва, створенню додаткової кількості робочих місць та зростанню рівня заробітної плати наукових співробітників.

 

Народний депутат України Гузенко К. О.

Народний депутат України Любоненко Ю. В.

Народний депутат України Задорожний В. К.

Опрос