Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.11.2013 № 3605
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Чинна редакція Закону України "Про охорону культурної спадщини", як і законодавство України в цілому, не регулює порядку захисту об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Закон також не виділяє категорії пам'яток всесвітнього значення, хоча й містить поняття категорій пам'яток місцевого та національного значення. Законом не передбачено встановлення буферних зон для пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини, не встановлено належного режиму їх використання, державними органами не розроблено планів управління такими пам'ятками, не створено наглядових рад.

Така ситуація зі станом правового регулювання дозволяє здійснювати забудови та інші роботи, що призводять до втрати історико-культурного обличчя пам'ятки. Все це також слугує підставою для справедливої критики зі сторони Комітету всесвітньої спадщини (м. Париж) та перманентної загрози виключення об'єктів зі Списку всесвітньої спадщини.

З огляду на вказані обставини, з метою дотримання міжнародних зобов'язань України, збереження визначних пам'яток для теперішнього та наступних поколінь необхідним є внесення відповідних доповнень до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, шляхом визначення поняття пам'яток всесвітньої спадщини, їх буферних зон, визначення порядку встановлення режиму їх використання, визначення компетенції органів управління такими пам'ятками та їх наглядових рад, встановленням інших особливостей щодо управління та збереження таких пам'яток.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект закону розроблявся за участі провідних науковців та практиків у сфері архітектури, реставрації, збереження пам'яток культурної спадщини.

Законопроектом пропонується доповнити діючий Закон визначеннями понять "пам'ятка всесвітньої спадщини", "буферна зона", закріплюється категорія пам'яток всесвітнього значення.

Проект також передбачає створення для кожної пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини, індивідуального органу управління та визначається його компетенція як органу охорони культурної спадщини. Одним із основних завдань такого органу є розроблення плану управління пам'яткою та реалізацію заходів, передбачених ним. Орган управління також наділяється повноваженнями щодо погодження робіт на пам'ятці всесвітньої спадщини, її території та буферній зоні.

Для здійснення нагляду за діяльністю органу управління та станом збереження пам'ятки передбачається створення наглядових рад, до складу яких пропонується включити, зокрема, провідних науковців та фахівців у сфері збереження культурної спадщини. Однією із функцій наглядової ради буде погодження кандидатури на посаду керівника органу управління.

Одним із основних є положення про порядок погодження здійснення будівництва. Пропонується, що про наміри розпочати в межах пам'яток всесвітньої спадщини нове будівництво орган управління пам'яткою всесвітньої спадщини повідомляє Комітет всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.

Проектом передбачено інформування Комітету всесвітньої спадщини про затвердження плану управління буферних зон, а також подання щорічного звіту про стан збереження пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини, та періодичного звіту про виконання Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

4. Правові аспекти

Ця сфера правовідносин регулюється Законом України "Про охорону культурної спадщини". Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не впливає на показники бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття запропонованих змін сприятиме збереженню пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, для нинішнього та майбутніх поколінь, а також дотриманню міжнародних зобов'язань України у цій сфері.

 

Народні депутати України

І. Васюник

В. Кириленко

С. Кубів

М. Хміль

О. Бригинець

М. Матіос

Опрос