Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 175 и 258-5 Уголовного кодекса Украины относительно согласования их содержания с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.11.2013 № 3601
Дата рассмотрения: 14.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 175 та 258-5 Кримінального кодексу України щодо узгодження їх змісту з вимогами Кримінального процесуального кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статей 175 та 258-5 Кримінального кодексу України щодо узгодження їх змісту з вимогами Кримінального процесуального кодексу України" розроблено з метою забезпечення коректного і більш широкого застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності з урахуванням зміни його окремих характеристик, що відбулися у зв'язку з набуттям чинності Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.

Загалом інститут звільнення від кримінальної відповідальності є важливим правовим засобом реалізації ефективного виправного впливу на особу, що вичинила злочинне діяння, без застосування заходів кримінальної відповідальності. Таким чином, реалізація цього інституту, з одного боку, забезпечує економію заходів кримінально-правової репресії, а з іншого - змушує особу, що вчинила злочин до активної позитивної посткримінальної поведінки, яка спрямована на компенсацію шкоди, завданої злочином.

Однак, в статтях 175 та 258-5 КК України обов'язковою умовою, за якої враховується визначена в цих нормах позитивна поведінка винної особи після вчинення злочину, є стадія кримінального провадження, до початку якої такі дії мають бути вчинені. Зокрема, в ч. 3 ст. 175 та ч. 4 ст. 258-5 КК України ця стадія визначена наступним чином: "…до притягнення до кримінальної відповідальності…", що за чинним КПК України становить собою стадію "здійснення повідомлення про підозру у вчиненні злочину …". З точки зору понятійного апарату чинного КПК України 2012 р. ці поняття мають однаковий зміст. Проте проблема пов'язана з тим, що відповідно до чинного КПК України 2012 р. на стадії кримінального провадження, яка має місце до повідомлення про підозру, дії винної особи з боку уповноважених органів державної влади ще не отримали взагалі будь-якої кримінально-правової оцінки, а від цієї особи вже вимагається вжиття заходів, спрямованих на компенсацію шкоди, завданої діянням, що містить ознаки злочину, чи вчинення інших позитивних дій. При цьому, згідно з ст. 276 КПК України 2012 р., повідомлення про підозру може бути вручене і протягом 24 годин з моменту затримання особи, відразу після імовірного вчинення злочину, що фізично унеможливлює для винної особи вчинення позитивної посткримінальної поведінки.

Таким чином, з метою усунення цього протиріччя доцільним є перенесення у статтях 175 та 258-5 КК України моменту до якого винна особа, зобов'язана вчинити позитивну посткримінальну поведінку, на більш пізню стадію кримінального провадження, а саме на момент ухвалення судом вироку у кримінальному провадженні, оскільки соціальна корисність таких позитивних дій є однаковою на будь-якій стадії кримінального провадження. Частково виняток становить лише спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності, передбачений в ч. 4 ст. 258-5 КК України, де проявом позитивної посткримінальної поведінки визнається "повідомлення про відповідну терористичну діяльність", яке має вчинятись до притягнення до кримінальної відповідальності (до повідомлення про підозру), оскільки на більш пізній стадії кримінального провадження його позитивне значення втрачається.

Якщо вказані вище норми КК України залишаться без змін, то виникнуть об'єктивні передумови для обмеження застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки винна особа формально буде не в змозі виконати умови застосування цього інституту, що є невиправданим з точки зору існуючої тенденції до гуманізації законодавства про кримінальну відповідальність.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Запропоновані зміни спрямовані на розширення меж застосування окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, що забезпечить економію кримінально-правової репресії, оскільки відпадає необхідність застосування кримінального покарання, та підвищується ефективність кримінально-правових заходів захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, оскільки умовою застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності є компенсація шкоди, завданої злочином або вчинення інших соціально корисних дій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону спрямований на розширення меж можливого застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності шляхом перенесення кінцевого моменту вчинення винною особою позитивної посткримінальної поведінки зі стадії кримінального провадження, що називається здійснення повідомлення про підозру, на стадію ухвалення судом вироку у кримінальному провадженні.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють окреслені проблеми, є Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) та Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88).

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України та підзаконних актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація положень проекту Закону дозволить створити більш сприятливі умови для захисту і відновлення порушених прав та інтересів потерпілого від злочину, яким може бути держава чи будь-яка юридична або фізична особа, оскільки це передбачає зміст позитивної посткримінальної поведінки особи, яка умови застосування до неї інституту звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Народні депутати України 

В. С. Журавський
В. М. Олійник

Опрос