Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.11.2013 № 3599
Дата рассмотрения: 12.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципу гуманізму при виконанні окремих видів покарань"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлено у зв'язку з необхідністю забезпечення дотримання та виконання Україною взятих на себе зобов'язань перед Радою Європи та імплементації положень Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейських пенітенціарних правил, Мінімальних стандартних правил ООН поводження із засудженими, які регламентують тримання засуджених осіб в таких умовах, котрі забезпечують людяність, дотримання прав особи, гідності людини, її честі та повагу до особистості.

Держава, взявши на себе функцію покарання осіб та обмеживши їх свободу і можливість пересування шляхом поміщення у спеціалізовані установи, зобов'язана надавати таким особам необхідне медичне лікування та огляди. Невирішеним залишається питання режиму тримання засуджених до позбавлення волі в закладах охорони здоров'я за межами установ виконання покарань. Як показує практика, права таких осіб значно обмежуються навіть порівняно з правами засуджених, які утримуються в установах виконання покарань.

2. Цілі й завдання прийняття законопроекту

Основним завданням законопроекту є забезпечення особам, засудженим до позбавлення волі, права на охорону здоров'я у медичних закладах за межами установ виконання покарань (у тому числі за кордоном).

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Головні положення цього законопроекту зводяться до таких змін до Кримінального кодексу України.

Перше. Передбачено можливість звільнення засудженої особи від відбування покарання для її лікування за кордоном.

Таке звільнення можливе за таких умов:

1) засуджена особа під час відбування покарання захворіла на хворобу, що унеможливлює дотримання нею встановленого кримінально-виконавчим законодавством режиму відбування покарання;

2) якщо перебіг хвороби без належного лікування за кордоном створює небезпеку для життя особи чи настання тяжких наслідків для її здоров'я;

3) є письмова згода відповідної іноземної медичної установи прийняти таку особу на лікування та висновок медичної установи, залученої до її лікування.

4) лікування засудженого за кордоном здійснюється самим засудженим або його родичами за рахунок власних коштів.

Друге. Рішення про звільнення засудженої особи для її лікування за кордоном приймає суд.

Третє. Чітко визначено перелік категорій засуджених, до яких не може бути застосоване таке звільнення. Це обмеження стосується найбільш небезпечних злочинців, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини, поєднані з насильством, тероризм, участь в організованих злочинних угрупуваннях, найбільш небезпечні злочини, пов'язані з наркотиками, тощо.

Четверте. Передбачена можливість направлення засудженої особи для подальшого відбування покарання, якщо вона без поважних причин не розпочала або припинила лікування, залишила медичний заклад або іншим чином ухиляється від лікування. Рішення про це приймає суд.

П'яте. Визначено правові ситуації, які можуть настати для засудженої особи по завершенню такого лікування. Залежно від наслідків лікування, терміну лікування, поведінки особи та інших обставин:

1) така особа за рішенням суду може бути остаточно звільнена від відбування покарання;

2) їй може бути замінено невідбуту частину покарання більш м'яким покаранням;

3) її може бути направлено для відбування невідбутої частини покарання.

Крім того, пропонуються зміни до Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів, які необхідні для процесуальної та кримінально-виконавчої реалізації звільнення засуджених для лікування їх за кордоном.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та матиме опосередкований вплив на його доходну частину, збільшуючи її.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Прийняття запропонованих змін створить можливості для відвернення загрози життю чи здоров'ю людини; забезпечить реалізацію засадничих правових вимог рівності усіх громадян перед законом; сприятиме утвердженню ролі України як демократичної правової держави.

 

Народні депутати України

А. А. Кожем'якін

І. В. Геращенко

А. М. Міщенко

І. С. Луценко

Г. Г. Москаль

Опрос