Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования в сфере земельных отношений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.11.2013 № 3563
Дата рассмотрения: 07.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до норм чинної статті 51 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" затверджено склад Кваліфікаційної комісії, який суперечить положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", який передбачає забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Створена можливість владних зловживань з боку представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. В разі присутності 10 осіб - представників суб'єктів владних повноважень - достатньо лише однієї особи від саморегульованих організацій або з числа навчальних закладів, щоб засідання Кваліфікаційної комісії вважалося правомочним. Зменшення втручання держави (шляхом зміни представницького складу Кваліфікаційної комісії) у діяльність суб'єктів господарювання сприятиме більш мобільному, об'єктивному та професійному відходу до процедури здачі кваліфікаційного іспиту; усуне перешкоди для розвитку сектору відповідального підприємництва. Як результат, здача іспиту та отримання кваліфікаційного сертифікату буде ґрунтуватися на принципах прозорості і збалансованості інтересів.

Будь-яка юридична особа має право на ведення господарської діяльності, розробляючи/реалізовуючи саме ту стратегію управління, яка на думку керівників (власників) є найбільш доцільною та перспективною. Для оптимізації витрат та надання клієнтам максимального асортименту послуг, компанії вправі пропонувати комплексні підходи для вирішення поставлених задач. Очевидно, що одна юридична особа може виконувати замовлення не тільки у сфері земельних відносин, а також і інші юридичні послуги. Вимога про необхідність забезпечення у своєму складі не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або інженерів-геодезистів є не доречною. Один сертифікованих інженер може повною мірою надати відповідні послуги у сфері землеустрою, аналогічно тому, як це може зробити одна фізична особа - підприємець. Доцільно надати керівникам підприємств самостійно визначати кількісний штат працівників. Більше того, професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю можуть займатися особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезія, а сертифікат здобути лише за умови стажу роботи за спеціальністю не менше одного року. Зрештою, саме працюючи в компанії певний період часу, цей досвід і можна здобути. Обмеження підприємницької діяльності є недопустимим.

Також, керуючись положеннями статті 26 Закону України "Про землеустрій", розробники технічної документації повинні володіти необхідним технічним і технологічним забезпеченням для провадження професійної діяльності у сфері земельних відносин. Законодавством України визначено, що право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. В той же час, на практиці представники центрального органу виконавчої влади можуть зловживати фактами користування даними засобами господарювання на правах оренди. Професійне обладнання - досить дороге і вимагає великих фінансових затрат. Безумовно, для відомих і затребуваних землевпорядників - це не є проблемою, в той же час для нових гравців ринку - може бути серйозним бар'єром "для старту".

Таким чином, існує необхідність внесення змін до низки законодавчих актів з метою дерегуляції господарської діяльності проведення робіт у сфері земельних відносин, встановлення уніфікованих правил роботи суб'єктів господарювання даної галузі.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є створення рівних та зрозумілих умов ведення господарської діяльності на ринку земельних відносин. У зв'язку з цим законопроектом передбачено внесення відповідних змін щодо кількісного складу сертифікованих інженерів у штаті юридичних осіб; рівня професійної підготовки, технічного та технологічного забезпечення суб'єктів господарювання; представницького складу Кваліфікаційної комісії.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект складається з 2 розділів, якими: вносяться зміни до двох статей Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"; вносяться зміни до однієї статті Закону України "Про землеустрій"; вносяться уточнення понять, що використовуються в тексті вищевказаних Законів України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у цій сфері, є: Конституція України, Цивільний кодекс України; Земельний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність"; Закон України "Про землеустрій"; Закон України "Про оцінку земель"; Закон України "Про Державний земельний кадастр".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову частину Державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту

Реалізація норм законопроекту дозволить обмежити державне регулювання господарської діяльності, встановить рівні умови виконання робіт у сфері земельних відносин. Надасть можливість захисту прав споживачів, сприятиме підвищенню якості наданих послуг та стимулюватиме розвиток вільної конкуренції даної сфери підприємництва України.

 

Народний депутат України

М. Г. Кучерук

Опрос