Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно предоставления государственных гарантий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.11.2013 № 3557
Дата рассмотрения: 06.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розроблено на виконання пункту 3.3 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" щодо встановлення граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії (відносна величина) та більш жорстких умов їх надання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розроблено з метою встановлення граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії (відносна величина) та більш жорстких умов їх надання.

Для спрямування державного гарантування щодо боргових зобов'язань суб'єктів господарювання на реалізацію саме інвестиційних програм (проектів) пропонується внести зміни до частини першої статті 17 Бюджетного кодексу України щодо встановлення відповідних умови надання державної гаранті.

Пунктом 26 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України визначено термін інвестиційна програма (проект) - комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій.

Для уникнення випадків субсидування окремих суб'єктів господарювання через механізм надання державних гарантій у частині четвертій статті 17 пропонується уточнити термін "повернення кредитів (позик)" як "погашення та обслуговування кредитів (позик)".

Для обмеження граничного обсягу надання державних гарантій (не більше п'яти відсотків доходів загального фонду Державного бюджету України) пропонується доповнити новим абзацом частину першу статті 18.

На цей час граничний обсяг не регулюється.

У той час, як обсяг прямого державного боргу України є одним з найнижчих в Європі, відношення гарантованого державою боргу до ВВП, що на кінець 2012 року складало 8,3 %, є вищим за середній європейський показник у 6 %. На сьогодні обсяг гарантованого державою боргу більший, ніж в Україні, мають лише такі країни, як Іспанія, Ірландія, Португалія та Латвія. Поясненням такої ситуації є вплив фінансової та боргової кризи в Європі і, як наслідок, запровадження надзвичайних заходи для порятунку фінансових установ, у тому числі шляхом гарантування їхньої заборгованості. Разом з тим, більшість країн ЄС та країн СНД суттєво обмежують використання державних гарантій і мають загальний обсяг гарантованого державою боргу менш ніж 2  ВВП.

У 2012 році внаслідок внесення низки змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відбулось збільшення граничного обсягу надання державних гарантій майже у 16 разів, порівняно із передбаченим у бюджеті при його затвердженні (з 5 млрд. грн. до 79,4 млрд. грн.).

В наступні бюджетні періоди існує висока ймовірність перекладання частини гарантованих зобов'язань на державний бюджет. Це при тому, що у 2013 році витрати на погашення та обслуговування державного боргу заплановані на рівні 31 % доходів державного бюджету, а, за методологією МВФ та Світового банку, показник у 40 % вже вважається критичним для виконання державою своїх зобов'язань.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі законодавчі акти:

Бюджетний кодекс України.

Закон України про Державний бюджет України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України на 2013 рік та не призведе до збільшення показників бюджету.

5. Позиції заінтересованих органів

Проект погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі без зауважень; Міністром юстиції із зауваженнями, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту покращить управління гарантованим державою боргом, у тому числі утримання його показників на безпечному рівні.

 

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

Опрос