Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городе-герое Севастополе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.11.2013 № 3552
Дата рассмотрения: 04.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про місто-герой Севастополь"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до статті 133 Конституції України місто Севастополь має спеціальний статус, який визначається окремим законом. Статті 118 і 140 Конституції України встановлюють, що особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування визначається окремим законом.

Незважаючи на чіткі вимоги Основного закону держави, навіть після 12 років конституційна вимога щодо законодавчого врегулювання питань, пов'язаних із особливим статусом міста та специфікою здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у місті-герої Севастополі, не здійснена: відповідного Закону Верховною Радою України не прийнято.

2. Мета та завдання прийняття Закону

Метою прийняття Закону України "Про місто-герой Севастополь" відповідно до Конституції України є правове визначення:

- статусу Севастополя;

- особливості здійснення права територіальної громади на місцеве самоврядування;

- особливості здійснення виконавчої влади в місті;

- вирішення проблем управління комунальною власністю та інші питання.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Концепцією законопроекту є відродження самоврядування у місті з врахуванням спеціального статусу Севастополя, обумовленого його історичним, соціально-економічним розвитком, особливостями адміністративно-територіального устрою, а також розташуванням у ньому Військово-Морських сил України і тимчасовим розташуванням Чорноморського флоту Російської Федерації.

Запропонований законопроект в цілому узгоджується з конституційними засадами місцевого самоврядування (статті 140 - 143 Конституції України) і у цей же час відображаються особливості статусу Севастополя, про які йдеться у ч. 3 ст. 133 та ч. 2 ст. 140 Конституції. Враховано також вимоги Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", Європейської Хартії місцевого самоврядування.

Прямим голосування мешканці міста обирають міського голову, повноваження якого визначені Законом "Про місцеве самоврядування".

Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації і звільняється з цієї посади Президентом України.

Севастопольська міська рада одночасно є представницьким органом територіальної громади міста Севастополя та органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста Інкерман, сіл і селищ, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними міською, сільськими і селищною радами. Саме таке надання Севастопольській міській раді статусу органу, який представляє спільні інтереси територіальних громад, які входять до його складу, базується на наявній системі територіальної організації влади у місті і забезпечує самостійність територіальних громад, які входять до складу міста Севастополь, обсяг їх повноважень. І не можна заперечувати той факт, що у відповідних територіальних громад є достатня кількість спільних інтересів, обумовлених територією розташування, спільною інфраструктурою та іншими чинниками.

Включення ж зазначених міської, сільських та селищної ради до системи місцевого самоврядування якогось району Криму буде завідомо менш ефективним варіантом їх організації на регіональному рівні, ніж включення до системи місцевого самоврядування міста Севастополя.

Частинами 1 та 2 статті 118, частиною 2 статті 140 Конституції України передбачається особливий правовий статус міста Севастополь, зокрема, можливість окремого законодавчого регулювання особливостей, порівняно із загальним порядком, здійснення виконавчої влади та особливостей здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі.

Також врегульоване питання особливостей формування та використання бюджету міста Севастополя з урахуванням розташування на його території Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації.

Так, витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовується для забезпечення функціонування розташованих на його території підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, фінансуються у повному обсязі з Державного бюджету України. А доходи міського бюджету та бюджетів районів у місті Севастополі формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, в обсязі 100 відсотків суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя.

Крім того у Державному бюджеті України передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету, пов'язаних із функціонуванням підрозділів та об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, розташованих на території міста, в розмірі не менш як 100 відсотків суми, встановленої міждержавними угодами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Європейська Хартія місцевого самоврядування.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України не потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про місто-герой Севастополь" є дуже важливим нормативно-правовим актом, який приймається на реалізацію відповідних норм Конституції України (статті 118, 133, 140) та має стати органічною складовою частиною національного законодавства України та сприятиме втіленню громадівської і державницької концепцій дуалістичної моделі місцевого самоврядування.

 

Народні депутати України

В. Колесніченко (N 445)

В. Новинський (N 453)

Опрос