Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно волонтерской деятельности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.11.2013 № 3549-1
Дата рассмотрения: 14.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні, регулюються Законом України "Про волонтерську діяльність" від 19 квітня 2011 року N 3236-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст. 435).

Закон України "Про волонтерську діяльність" містить ряд обмежень для розвитку волонтерської діяльності в Україні, в тому числі в частині набуття статусу "волонтерська організація", визначення повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, обмеження за віком щодо участі фізичних осіб у волонтерській діяльності, покладення зобов'язань щодо обов'язкового страхування волонтерів та інші обмеження. Як наслідок, вітчизняними та міжнародними неурядовими організаціями фіксується низький рівень суспільно значущої добровільної активності громадян.

Для України, як і для всього світу, волонтерська діяльність є актуальною і важливою з цілої низки причин. По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо. По-друге, волонтерська діяльність приносить у соціальну сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні, на перший погляд, ситуації знаходять своє вирішення. По-третє, волонтерська діяльність - це спосіб, за допомогою якого кожний представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя. По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити.

Сприяння волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності визначено стратегічним пріоритетом державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні відповідно до Указу Президента України "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" від 24 березня 2012 року N 212.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розробка законопроекту обумовлена необхідністю удосконалення законодавчого регулювання суспільних відносин, пов'язаних з провадженням волонтерської діяльності в Україні.

Основним завданням законопроекту є забезпечення ефективного регулювання правовідносин, що виникають в процесі провадження волонтерської діяльності в Україні, сприяння розвитку волонтерського руху в Україні, підвищення якості надання волонтерської допомоги.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект складається із двох розділів. У першому розділі передбачені зміни до Закону України "Про волонтерську діяльність", Закону України "Про страхування", Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

До Закону України "Про волонтерську діяльність" передбачається внесення наступних змін: уточнення термінів "волонтерська діяльність", "волонтер"; заміна терміну "волонтерська організація" на "організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів"; зняття обмежень для здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, у тому числі із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього; уточнення прав та обов'язків волонтерів та організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів; особливостей відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги; інших змін, які сприятимуть розвитку волонтерської діяльності.

До Закону України "Про страхування" вносяться зміни щодо добровільного страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.

У частині десятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" для уточнення підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, пов'язаних із провадженням волонтерської діяльності, пропонується слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність".

У частині десятій статті 5 "Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання" Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" слова "волонтерської організації та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації" пропонується замінити словами "організації чи установи, яка залучає до своєї діяльності волонтерів, та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи". А у частині першій статті 15 "Документи для в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства" цього закону пропонується слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність".

У другій частині містяться положення про порядок набуття чинності цим Законом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у даній сфері правового регулювання є наступні акти: Закон України "Про волонтерську діяльність" від 19 квітня 2011 року; Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року; Закон України "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 року; Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року; Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 року; Закон України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" від 8 липня 2011 року; Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року; Указ Президента України "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" від 24 березня 2012 року N 212.

Реалізація даного проекту закону потребує внесення змін до Закону України "Про страхування", Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", що передбачені законопроектом.

Реалізація положень даного законопроекту у зв'язку з його прийняттям не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" забезпечить в подальшому його дієвість, сприятиме розвитку волонтерського руху в Україні, підвищить якість надання волонтерської допомоги.

 

Народні депутати України

Ю. Р. Мірошниченко

А. В. Шевченко

В. В. Пацкан

А. Л. Палатний

В. О. Дубіль

О. В. Белькова

А. Г. Пишний

В. А. Кириленко

Д. В. Дзензерський

Опрос