Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно усовершенствования порядка размещения наружной рекламы, рекламы на транспорте и контроля за соблюдением законодательства о рекламе)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.11.2013 № 3503-1
Дата рассмотрения: 12.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та контролю за дотриманням законодавства про рекламу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту обумовлене необхідністю приведення положень статті 16 Закону України "Про рекламу" у відповідність до вимог законодавства про дозвільну систему та вдосконалення контрольних функцій органів місцевого самоврядування у галузі реклами.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект спрямований на вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної та державної форми власності, контролю за дотриманням законодавства про рекламу, підвищення рівня захисту законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності в галузі реклами.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Відповідно до статті 3 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" серед основних принципів державної політики у цій сфері є розвиток конкуренції, прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру, відповідальність посадових осіб дозвільних органів, установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру.

У частині 1 статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" зазначається, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа; перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Із зазначеного переліку обов'язкових положень, у статті 16 Закону України "Про рекламу" відсутні положення про строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа. Тому з метою приведення змісту статті 16 Закону України "Про рекламу" у відповідність до вимог частини 1 статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" у проекті Закону пропонується доповнити статтю 16 Закону України "Про рекламу" новими положеннями про строк видачі та строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та вичерпними переліками підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволу.

Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 41 представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з дня одержання від суб'єкта господарювання відповідної заяви. Тому у проекті Закону пропонується положення про те, що строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дати одержання органом, що видає дозволи, належним чином оформлених та погоджених документів.

Згідно Класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації рекламні засоби відносяться до 9 групи - "інші основні засоби". Відповідно до пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України мінімально допустимий строк їх корисного використання складає 12 років. Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 (прийняті наказом Мінбуду України від 03 липня 2006 р. N 220, введені в дію з 01 січня 2007 р.) строк експлуатації рекламних засобів складає біля 15 років, залежно від граничних розрахункових показників. У проекті Закону пропонується положення про те, що дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається строком на десять років. Цей строк є меншим у порівнянні із встановленим в будівельних нормах, що буде гарантувати забезпечення надійної та безпечної експлуатації рекламних засобів. З іншого боку, такий строк дії дозволу буде сприяти підвищенню економічного ефекту від їх експлуатації розповсюджувачами реклами та рекламодавцями.

З метою деталізації та вдосконалення правового регулювання строку дії дозволу у разі його закінчення, у проекті Закону пропонується норма про те, що розповсюджувач реклами, який належно виконував свої обов'язки, після спливу строку дії дозволу має право на продовження строку його дії на наступні десять років на підставі заяви, що подається не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії дозволу до органу, який його видав. При цьому продовження дії дозволу не є видачею нового дозволу та не передбачає процедур видачі нового дозволу. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. Така норма закріплює вже усталену практику та в цілому відображена в Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067. Закріплення цієї норми на рівні закону буде сприяти захисту законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та стабільності розвитку галузі реклами.

Згідно із пунктом 16 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067 дозвільний орган визначає перелік центральних органів виконавчої влади та інших уповноважених органів та осіб, з якими розповсюджувач реклами, у кожному конкретному випадку, має погодити дозвіл відповідно до вимог Закону України "Про рекламу" залежно від конкретного місця розташування рекламного засобу. З метою захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності від змін такого переліку суб'єктів погодження у процесі погодження або після погодження дозволу, у законопроекті пропонується визначити цю норму на рівні закону.

Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України одним із загальних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Згідно із частиною 5 статті 19 Господарського кодексу України забороняються незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду. Відповідно до зазначених положень у проекті Закону пропонуються положення про те, що сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим не можуть встановлювати мораторії та інші види заборон на видачу, переоформлення, продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами, крім випадків, передбачених цим Законом. З цією ж метою, у проекті Закону передбачається норма про те, що переоформлення дозволу не є видачею нового дозволу і не передбачає процедури погодження дозволу.

На захист законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у галузі реклами спрямовані також положення пункту 5 проекту Закону, згідно яких неприйняття або несвоєчасне прийняття нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Закону, не може бути підставою для відмови у видачі, переоформленні, продовженні, видачі дубліката, анулюванні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Вичерпні переліки підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволу, якими пропонується доповнити ст.16 Закону України "Про рекламу" містять у собі відповідні підстави, визначені у частинах 5, 7 - 9 статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі транспорту і зв'язку належать управління об'єктами транспорту та здійснення заходів щодо розвитку транспорту. Згідно із статтею 15 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також об'єкти спільної власності територіальних громад. Тому у проекті Закону пропонується доповнити частину 1 статті 18 Закону України "Про рекламу" положеннями про те, що розміщення реклами на транспорті комунальної та державної форми власності необхідно погоджувати з уповноваженими структурними підрозділами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим. При цьому зазначені органи відсутні у переліку органів, що в межах своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу (частина 1 статті 26 Закону України "Про рекламу"), хоча відповідно до п. 45 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067, контроль за додержанням цих Правил здійснюють саме виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства. Виходячи з цього, у частині 1 статті 26 Закону України "Про рекламу" перелік органів, що в межах своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу пропонується доповнити виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної та державної форми власності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законопроект розроблено відповідно до:

- Конституції України;

- Податкового кодексу України;

- Закону України "Про рекламу";

- Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- Закону України "Про адміністративні послуги";

- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не впливає на показники бюджету та не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту надасть можливість узгодити положення Закону України "Про рекламу" із положеннями Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації".

Положення про строк видачі та строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, законодавче визначення вичерпних переліків підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволу та умов продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, порядку визначення переліку органів погодження при оформленні дозволу нададуть можливість більш ефективно захищати законні права та інтереси суб'єктів підприємницької діяльності в галузі реклами.

Визначення на рівні закону контрольної функції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної та державної форми власності підвищить рівень ефективності державного контролю в галузі реклами.

 

Народний депутат України

Л. О. Ємець

Опрос