Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны атмосферного воздуха)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.08.2013 № 3130
Дата рассмотрения: 07.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Його забруднення є однією з найгостріших екологічних проблем багатьох міст України. Це пов'язано з високою концентрацією промислового виробництва, розвиненою транспортною інфраструктурою та щільністю населення. Наслідком цього є значне навантаження на біосферу.

За даними спостережень гідрометеорологічних організацій, у 2012 році екологічний стан навколишнього природного середовища на території України, у порівнянні з попереднім роком суттєво не змінився. Упродовж 2012 року у 24 з 53 міст України, де проводились регулярні спостереження, атмосферне повітря за інтегральним показником забруднення атмосфери характеризувалось дуже високим та високим ступенем забруднення. До цього списку ввійшли міста, де розташовано потужні підприємства металургії, хімії та нафтохімії, паливо-енергетичного комплексу, а також ті, які мають значний парк пересувних джерел. Майже в усіх містах цього списку високий ступінь забруднення атмосферного повітря пов'язано із значними концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, бенз(а)пірену, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин, що перевищують ГДК. Небезпечний рівень забруднення атмосферного повітря є одним з факторів зростання рівня захворюваності та смертності населення країни.

На відміну від України, в ЄС для Європи питання якості атмосферного повітря є однією зі сфер діяльності, в якій вона здійснювала у минулому та продовжує здійснювати на сьогодні активну діяльність. Метою ЄС в даній сфері є: розвиток загальної стратегії шляхом встановлення довгострокових цілей стосовно якості атмосферного повітря. Шоста Програма Дій у сфері навколишнього середовища "Навколишнє середовище 2010: наше майбутнє, наш вибір" визначає навколишнє середовище та здоров'я як одне з основних завдань, яке вимагає докладання певних зусиль. Забруднення атмосферного повітря є одним з питань, які розглядаються відповідно до положень про навколишнє середовище та здоров'я. Програма "Чиста атмосфера для Європи" присвячена довгостроковій, стратегічній та інтеграційній програмі дій з метою захисту людського здоров'я та навколишнього середовища від наслідків забруднення атмосферного повітря. та продовжує її у теперішній час. Головна мета законодавства ЄС у сфері якості повітря полягає у скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу і забезпеченні якості повітря, прийнятного з погляду здоров'я людей і охорони навколишнього середовища.

Законодавство України у сфері охорони та якості атмосферного повітря частково відповідає законодавству ЄС. Вимоги щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС визначені Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, Базовим планом адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації), а також проектом Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Тому є необхідність у впровадженні стандартів ЄС у сфері якості атмосферного повітря до законодавства України, а також підвищенні контролю за якістю атмосферного повітря, стимулюванні суб'єктів господарювання до вжиття заходів, спрямованих на зниження впливу на навколишнє середовище.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено задля забезпечення зниження забрудненості та підвищення якості атмосферного повітря, а також наближення законодавства України у сфері якості атмосферного повітря до законодавства ЄС.

Проектом Закону передбачається внесення змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря" зокрема щодо:

- уточнення термінів;

- визначення принципів здійснення державного управління та державного контролю у сфері охорони атмосферного повітря;

- розширення переліку обов'язків підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря;

- введенням зон та агломерацій для виконання оцінки якості атмосферного повітря;

- розширення переліку застережних заходів під час проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря;

- інформування громадськості та ін.

Проектом враховуються положення Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у даній сфері:

Конституція України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя";

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття та виконання вимог Закону дасть змогу покращити стан навколишнього природного середовища.

Для громадян - покращення якості життя та здоров'я за рахунок зниження рівня забрудненості атмосферного повітря.

Для суб'єктів господарювання - підвищення конкурентоспроможності.

Для держави - удосконалення державної політики у сфері охорони атмосферного повітря, впровадження стандартів ЄС.

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

8. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря)" дозволить забезпечити покращити якість атмосферного повітря, підвищити поінформованість а забезпечити реалізацію права громадськості на отримання інформації про стан довкілля, зокрема стану атмосферного повітря, зростання рівня вироблення та використання екологічно безпечних видів палива тощо.

 

Народні депутати України

В. А. ГОЛОВКО

А. Б. АВАКОВ

Л. Л. КОТЕЛЯК

В. В. ЛУНЧЕНКО

Опрос