Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.04.2013 № 2937
Дата рассмотрения: 25.04.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З метою виконання п. 142.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 р. N 128/2013, з метою здійснення реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року N 2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу, зокрема, щодо:

досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із транспортування природного газу, в тому числі стосовно його юридичного статусу, організації та ухвалення рішень, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, розподілу та постачання природного газу;

досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із розподілу природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, постачання, зберігання та транспортування природного газу;

усунення перехресного субсидування видів діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" із одночасним встановленням чітких правил трансферного ціноутворення між реорганізованими суб'єктами господарювання "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

забезпечення інформаційної прозорості діяльності суб'єктів господарювання на ринку природного газу відповідно до міжнародних стандартів, зокрема перевірки аудиторами фінансових звітів цих суб'єктів господарювання, підготовлених згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності;

дотримання вимог статті 16 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" в частині юридичної та організаційної незалежності газотранспортного підприємства щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з транспортуванням та/або розподілом природного газу, а також самостійності прийняття рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об'єктів газотранспортної системи для провадження відповідної ліцензійної діяльності та оперативно-технологічного управління;

впровадження норм європейського енергетичного законодавства, створенню ринкових умов в енергетичному секторі економіки, які будуть сприяти залученню інвестицій для розширення можливостей та вдосконалення існуючої енергетичної інфраструктури, сприяння подальшому розвитку та інтеграції українських енергетичних мереж до європейської системи.

Для забезпечення виконання вищезазначеного необхідно внести зміни до низки законодавчих актів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є законодавче забезпечення подальшого здійснення реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Прийняття законопроекту дозволить здійснити реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямоване на підвищення економічної ефективності нафтогазової галузі, що буде відповідати вимогам законодавства ЄС у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та сприятиме посиленню енергетичної незалежності України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері є:

1. Закон України "Про трубопровідний транспорт";

2. Закон України "Про приватизацію державного майна";

3. Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";

4. Закон України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства";

5. Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

6. Закон України "Про акціонерні товариства";

7. Закон України "Про приватизацію державного майна";

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує витрат з державних та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Фондом державного майна та Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не відноситься до сфери дії Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити реформування Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 

Міністр

Е. Ставицький

" ___"_______________ 2013 р.

 

Опрос