Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения" относительно усиления социальной защиты детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, а также лиц из их числа

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.07.2013 № 2534а
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе зобов'язання, що складаються з чотирьох основних принципів: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя; залучення до життя спільноти; відсутність дискримінації.

В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує особливої уваги, - це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В нашій країні складне соціально-економічне становище значної кількості населення, послаблення виховної функції сім'ї загострили проблеми дитячої бездоглядності й безпритульності. В умовах девальвації моральних цінностей, різкого зниження життєвого рівня населення збільшується кількість бездоглядних, безпритульних дітей.

Згідно із статтею 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Правовою основою реалізації цього конституційного положення є національне законодавство про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що регулює відносини із надання матеріальної, соціальної та правової допомоги зазначеній категорії дітей та осіб з їх числа.

Аналіз чинного законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, свідчить про його недосконалість. Така ситуація в кінцевому результаті негативно відзначається на рівні соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а в окремих випадках позбавляє їх можливості отримати гарантований державою соціальний захист, зокрема реалізувати своє право на охорону здоров'я, встановлене Конституцією України.

Прийняття Закону "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа" сприятиме вирішенню вищезазначених проблем.

2. Цілі та завдання Проекту

Метою цього проекту є посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, встановленого Конституцією України.

3. Загальна характеристика і основні положення Проекту

Законопроектом встановлюється нове положення щодо обов'язкового надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа путівок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортні установи за наявності медичних показань, а також оплачується проїзд до місця відпочинку, оздоровлення чи лікування і у зворотному напрямку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Суспільні відносини у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа регулюються Конституцією України, Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

Видатків, передбачених на дані цілі у Законі України "Про Державний бюджет на 2014 рік" у разі їх цільового використання, буде достатньо для реалізації положень відповідного Закону.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту

Прийняття цього проекту Закону посилить соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа та сприятиме удосконаленню норм законодавчих актів України щодо цих дітей.

 

Народні депутати України 

Шаповалов Ю. А.
Пазиняк В. С.

Опрос