Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно работников секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.07.2013 № 2449а
Дата рассмотрения: 12.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Розроблення зазначеного проекту Закону України зумовлено необхідністю приведення норм Закону України "Про соціальний діалог в Україні" до вимог Закону України "Про державну службу" N 4050-VI, який набирає чинності з 1 січня 2014 року та врегулювання в Законі України "Про державну службу" питання щодо поширення сфери дії цього закону на працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

На сьогодні посади секретаря, його заступника та інших працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради відносяться за рішенням Уряду до посад державних службовців відповідних категорій, оскільки Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України, секретаріат визначено як постійно діючий орган, що здійснює організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, яка утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу.

Фінансування діяльності секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою цього законопроекту є законодавче визначення посад працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради посадами державної служби для забезпечення її ефективної роботи і виконання покладених завдань.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 14 Закону України "Про соціальний діалог в Україні", якими визначити посадами державної служби посади секретаря, його заступника та інших працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради та внести зміни до статей 2 та 6 Закону України "Про державну службу", якими поширити сферу дії Закону України "Про державну службу" на посади державної служби в секретаріаті Національної ради та врегулювати питання щодо віднесення цих посад до відповідних груп та підгруп посад державної служби.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою для прийняття даного проекту є Конституція України, Закони України "Про соціальний діалог в Україні" та "Про державну службу".

Реалізація положень поданого законопроекту змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Внесення відповідних змін дозволить привести у відповідність положення Законів України "Про соціальний діалог в Україні" та "Про державну службу", а також сприятиме підвищенню рівня відповідальності та соціального захисту працівників, покращенню підготовки пропозицій, виконанню Національною радою поставлених завдань відповідно до чинного законодавства, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України та взаємодії з аналогічними органами соціального діалогу країн ЄС та світу.

 

Народний депутат України 

Я. М. Сухий

Опрос