Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приватизации объектов государственной или коммунальной собственности, предоставленных в концессию

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2013 № 2326а
Дата рассмотрения: 15.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приватизації об'єктів державної чи комунальної власності, що надані в концесію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки передбачено одним із основних завдань приведення структури державної власності до рівня розвинених європейських держав.

Одним із шляхів забезпечення виконання цього завдання є забезпечення високих темпів приватизації об'єктів державної власності, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію.

На сьогодні держава не в змозі забезпечити стале функціонування та розвиток підприємств у багатьох галузях економіки. Причиною цього є як недостатність державних коштів, так і низька ефективність державного управління.

Прийняття цього законопроекту сприятиме залученню до приватизації приватних інвестицій, і особливо інвесторів, зацікавлених у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації. Забезпечення і створення сприятливих умов для залучення інвестицій матиме наслідком модернізацію основних фондів підприємств, нарощування об'ємів виробництва та збільшення числа зайнятих осіб, що в подальшому призведе до підвищення економічних результатів діяльності підприємств і стабільного збільшення доходів державного та місцевих бюджетів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, що підтвердили свій намір щодо розвитку підприємств, подальше збереження яких у державній власності економічно є недоцільним, шляхом створення (побудови) або здійснення поліпшення майна об'єкта концесії за рахунок власних та/чи залучених коштів.

Реалізацію зазначеної мети можливо здійснити шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приватизації об'єктів державної чи комунальної власності, що надані в концесію", взявши за основу запропонований проект.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Запропонований проект пропонує доповнити статтю 3 "Об'єкти, які можуть надаватися у концесію" Закону України "Про концесію" та статтю 15 "Способи приватизації" Закону України "Про приватизацію державного майна" нормою, що надає концесіонеру протягом дії концесійного договору право на приватизацію шляхом викупу майна об'єкта, що надавався у концесію, за наступних умов:

- здійснення (створення, побудова) у зв'язку з виконанням умов концесійного договору, поліпшення майна об'єкта концесії,

- поліпшення (створення, побудова) повинні бути вартістю не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано у концесію,

- поліпшення (створення, побудова) проводилися за рахунок власних та/або залучених чи запозичених коштів,

- відповідне майно не віднесено до об'єктів, що не підлягають приватизації;

і зобов'язує державні органи приватизації, за умови відсутності заборони на приватизацію майна об'єкта концесії, прийняти рішення про приватизацію шляхом викупу майна об'єкта, включивши при цьому до плану приватизації обов'язок концесіонера щодо закінчення виконання всіх взятих на себе інвестиційних зобов'язань за концесійним договором.

4. Правові аспекти

Запропонований проект поширюється на відносини що виникають в процесі реалізації концесіонером свого права на приватизацію об'єктів державної власності, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію.

Базовими нормативними актами у цій сфері є Конституція України, Закон України "Про Державну програму приватизації" від 13 січня 2012 року N 4335, Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04 березня 1992 року N 2163, Закон України "Про концесії" від 16 липня 1999 року N 997 та інші закони, у яких визначено окремі питання пов'язані із визначеними відносинами.

Реалізація запропонованого проекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не передбачає додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз результатів прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту дозволить збільшити залучення приватних інвестицій до підприємств переданих у концесію, подальше збереження яких у державній власності економічно є недоцільним, і зменшити навантаження на державу з управління державним сектором економіки. Сприятиме підвищенню ефективності використання державних майнових комплексів, які на даний час перебувають у концесії, впровадженню новітніх технологій, підтриманню існуючих та створенню нових робочих місць.

 

Народний депутат України

Ю. Іоффе

Опрос