Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принятии Поправки к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.10.2014 № 103
Дата рассмотрения: 06.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про прийняття Поправки до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законом України від 1 липня 1999 року N 801-XIV Верховною Радою України було надано згоду на приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер.

Метою названої Конвенції є забезпечення належного стану вод і екосистем з урахуванням конкретних особливостей річкових басейнів, заохочення застосування принципу басейнового управління та комплексного екосистемного підходу з метою недопущення, обмеження та скорочення забруднення вод, яке спричиняє або може спричиняти транскордонний вплив.

Відповідно до статті 23 Конвенції Сторонами Конвенції можуть бути держави - члени Європейської економічної комісії, держави, які мають консультативний статус при Європейській економічній комісії згідно з пунктом 8 резолюції 36 (IV) Економічної та Соціальної Ради від 28 березня 1947 року, а також регіональні організації економічної інтеграції, створені суверенними державами - членами Європейської економічної комісії, яким їхні держави-члени передали повноваження з питань, що регулюються Конвенцією, у тому числі повноваження укладати договори, які стосуються цих питань.

Ураховуючи, що розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони транскордонних водотоків та міжнародних озер сприятиме посиленню міжнародної безпеки та сталому управлінню водними ресурсами, на 3-й сесії Наради Сторін (28 листопада 2003 року, м. Мадрид) було прийнято рішення III/1, яким ухвалено Поправку до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Згідно з цією Поправкою пропонується внесення до статей 25 і 26 Конвенції змін щодо надання державам - членам ООН, розташованим поза межами регіону Європейської економічної комісії, можливості приєднання до Конвенції за умови одержання відповідної згоди Наради Сторін.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України є набрання чинності для України Поправки до статей 25 і 26 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, ухваленої на 3-й сесії Наради Сторін 28 листопада 2003 року в м. Мадриді.

Прийняття Україною зазначеної Поправки засвідчить міжнародну позицію України щодо розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, у тому числі шляхом надання можливості державам - членам ООН, які розташовані за межами регіону Європейської економічної комісії, брати участь у Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер.

3. Правові аспекти

Відносини у сфері використання та охорони водних ресурсів регулюються Водним кодексом України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", низкою міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Прийняття проекту Закону України не потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиції заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Отже, проект Закону України не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує обговорення громадськістю.

9. Позиції соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується питань регулювання соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є актом регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про прийняття Поправки до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер" не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

Прийняття Поправки сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, залученню України до виконання міжнародних природоохоронних проектів у регіоні і подальшому розвитку взаєморозуміння та добросусідських відносин між Україною та державами - членами ЄЕК ООН.

 

Міністр екології та природних ресурсів України 

О. Шевчук

Опрос