Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и доходы от отчуждения имущества и Протокола к ней

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.09.2014 № 100
Дата рассмотрения: 20.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України підготовлено відповідно до пунктів 2 - 5 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України". Зважаючи на те, що вищезазначена Конвенція запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, вона підлягає ратифікації Верховною Радою України.

Необхідність укладання цієї Конвенції і Протоколу пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Ірландії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: по-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. Тому ця Конвенція сприятиме, по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Це особливо важливо стосовно України, оскільки її чинне податкове законодавство передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх міжнародних угод.

Суб'єктами виконання Конвенції є Міністерство фінансів України та Міністерство доходів і зборів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону підготовлено з метою виконання внутрішніх державних процедур, необхідних для того, щоб Конвенція і Протокол до неї набули чинності у стосунках між двома країнами.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діє розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року N 560-р "Про підписання Конвенції між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України та Міністерством доходів і зборів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Від прийняття зазначеного акта залежить набуття чинності Конвенцією між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколом до неї. Внаслідок укладання зазначеної Конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Крім того, Конвенція спрямована на попередження ухилень від сплати податків. Таким чином, створюються додаткові умови для поглиблення українсько-ірландських економічних стосунків.

 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

А. І. Мярковський

Опрос