Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2014 № 98
Дата рассмотрения: 15.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (далі - проект Закону України) розроблено з метою забезпечення надання Верховною Радою України згоди на обов'язковість для України Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі є однією з основних засад зовнішньої політики України.

Співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами було започатковано Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, укладеною 14 червня 1994 року в м. Люксембурзі та ратифікованою Законом України від 10 листопада 1994 року N 237/94-ВР.

З метою актуалізації формату, завдань та механізмів співробітництва у 2007 році між Україною та Європейським Союзом було розпочато переговорний процес щодо укладення нового базового договору з цих питань.

Оскільки практика Європейського Союзу щодо розширення передбачає поетапність набуття членства в Європейському Союзі (партнерство, асоційоване членство, повноправне членство), за результатами переговорів було підготовлено та парафовано 30 березня і 19 липня 2012 року у м. Брюсселі проект Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).

21 березня 2014 року Прем'єр-міністром України було підписано від імені України політичні положення Угоди про асоціацію. А 27 червня 2014 року під час робочого візиту до Європейського Союзу Президент України підписав від імені України торговельно-економічні та галузеві положення цієї Угоди.

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про міжнародні договори України" міжнародні договори України про участь України у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях) підлягають ратифікації. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України розроблено відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про асоціацію.

З набранням чинності названою Угодою буде створено правові підстави для політичної асоціації між України і Європейським Союзом, а також економічної інтеграції економіки України у внутрішній ринок ЄС на основі поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Крім того, Угода сприятиме поглибленню співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи і безпеки, а також з питань регуляторної політики, стандартизації і сертифікації.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону України передбачається надання парламентом України згоди на обов'язковість для України Угоди про асоціацію із заявою про виконання Україною зобов'язань щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, які випливають зі статті 8 Угоди, після внесення відповідних змін до Конституції України.

Невід'ємною частиною законопроекту є Угода про асоціацію, яка складається з преамбули, семи розділів ("Загальні принципи", "Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики", "Юстиція, свобода та безпека", "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею", "Економічне та галузеве співробітництво", "Фінансове співробітництво", "Інституційні, загальні та прикінцеві положення"), а також додатків, які є невід'ємною частиною Угоди (44 додатки, 3 протоколи, декларація).

4. Правові аспекти

В Україні правовідносини у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію, регламентуються Конституцією України, Митним кодексом України, Законами України "Про боротьбу з тероризмом", "Про організацію оборонного планування", "Про Збройні Сили України", "Про здійснення державних закупівель", "Про стандартизацію", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину" тощо.

Угода про асоціацію набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження (стаття 486). При цьому, Україна і Європейський Союз домовилися, що Угода про асоціацію може тимчасово застосовуватися і до набрання нею чинності, починаючи з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм повідомлення Європейського Союзу про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися тимчасово, а також здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх процедур та чинного законодавства.

З набранням чинності Угодою про асоціацію втратить чинність Угода про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинена 14 червня 1994 року в м. Люксембурзі. Водночас, у період тимчасового часткового застосування Угоди про асоціацію неохоплені її регулюванням положення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, залишатимуться чинними.

Угода про асоціацію передбачає великий обсяг зобов'язань України щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додатки до Угоди містять переліки актів законодавства ЄС, що підлягають імплементації в законодавство України в установлені строки). Тому дальше вдосконалення законодавства України у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію, має здійснюватися з урахуванням зобов'язань України за цією Угодою.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Імплементація Угоди про асоціацію, яка пропонується до ратифікації, потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

Водночас досвід асоційованого членства інших держав свідчить, що у середньо- та довгостроковій перспективі імплементація Угоди про асоціацію дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України та позитивно вплине на економічний розвиток і зовнішньоторговельний баланс України. Зокрема, сума щорічної економії коштів українськими експортерами внаслідок скасування чи зменшення стороною ЄС імпортних мит становитиме 487 млн. євро, у тому числі, 330 млн. євро - у сільському господарстві; 53 млн. євро - у сфері переробки сільськогосподарської продукції; 24 млн. євро - у текстильній промисловості; 26,8 млн. євро - у хімічній промисловості. У зв'язку із запровадженням зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом щорічне зростання внутрішнього валового продукту України прогнозовано може становити 0,7 - 0,9 %. Також очікується збільшення надходжень до Державного бюджету України від сплати податку на додану вартість внаслідок збільшення обсягів імпорту з держав - членів Європейського Союзу: у разі збільшення імпорту на 15 % - на 0,6 млрд. грн., на 20 % - на 2 млрд. грн. У перший рік дії зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом додатковий прибуток українських експортерів зерна може становити 390 - 420 млн. дол. США, обсяг експорту продукції підприємств кондитерської промисловості України до держав - членів ЄС може збільшитися до 400 млн. дол. США.

Орієнтовний строк виконання Угоди про асоціацію становить 10 років. На даний час завершується розроблення проекту Національної програми імплементації Угоди про асоціацію, яка міститиме перелік заходів і завдань щодо імплементації з визначенням виконавців, строків виконання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками).

6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень усіма заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України.

7. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

71. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

8. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить правил і процедур, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект Закону України було розміщено на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

Крім цього, посольством Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні разом із Міністерством закордонних справ України, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади було проведено інформаційну кампанію з метою обговорення основних положень Угоди про асоціацію.

Також у рамках заходів, передбачених Концепцією реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року N 168-р, було проведено низку міжнародних конференцій і круглих столів з питань укладення Угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

10. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

11. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є проектом регуляторного акта.

12. Прогноз результатів

Імплементація Угоди про асоціацію матиме для України позитивні політичні, правові, соціально-економічні, фінансові, гуманітарні наслідки, стане практичним інструментом забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.

У політичному вимірі реалізація Угоди про асоціацію сприятиме розвитку та зміцненню політичного діалогу України з Європейським Союзом, а також поступовій конвергенції зовнішньої і безпекової політики України та Європейського Союзу. Угода дозволить поглибити співробітництво між Україною та ЄС з питань підтримання міжнародного миру і безпеки; забезпечення міжнародної та регіональної стабільності; попередження конфліктів; нерозповсюдження зброї, роззброєння та контролю над озброєнням; боротьби з тероризмом; додержання у міжнародних відносинах загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, як-то невтручання у внутрішні справи держав, повага до суверенітету та територіальної цілісності держав, непорушність державних кордонів; сприяння здійсненню міжнародного правосуддя; додержання демократичних принципів побудови і функціонування держави; забезпечення належного самоврядування; захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина тощо.

У правовому контексті реалізація Угоди про асоціацію сприятиме утвердженню в Україні верховенства права, проведенню судової та правоохоронної реформ.

З метою управління міграційними потоками Угодою про асоціацію буде запроваджено всеохоплюючий діалог у сфері міграції та протидії торгівлі людьми. Виконання Угоди також сприятиме лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України, поглибленню співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, незаконним обігом наркотиків, транснаціональною організованою злочинністю.

Утворення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україна та Європейським Союзом сприятиме лібералізації транскордонного руху товарів, робіт, послуг, капіталу та робочої сили, слугуватиме інструментом системних реформ у торговельно-економічній сфері України (заснування компаній; конкурентна політика, антимонопольні заходи та державна допомога; санітарні та фітосанітарні заходи; митна сфера; правила визначення походження товарів; інструменти торговельного захисту; торговельні відносини в енергетичній сфері; визнання кваліфікації; рух капіталів та платежів; захист прав інтелектуальної власності; державні закупівлі тощо), забезпечить поступову інтеграцію економіки України у внутрішній ринок ЄС.

Процес утворення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачатиме комплексну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Це сприятиме створенню гармонізованого правової бази для започаткування та провадження господарської діяльності, усунення нетарифних (технічних) бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС, розширення доступу українських товарів та послуг до внутрішнього ринку ЄС, гармонізації митних процедур та підвищення ефективності діяльності митних органів, переоснащення та модернізації українських підприємств, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції відповідно до європейських стандартів і технічних вимог, розширення номенклатури товарів і послуг на внутрішньому ринку України, стимулювання розвитку конкуренції та обмеження монополізму, збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку України, підвищення ефективності розміщення трудових ресурсів, зменшення нетарифних обмежень у торгівлі сільськогосподарською продукцією тощо.

Водночас утворення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може призвести до застосування Урядом Російської Федерації нових торговельно-економічних обмежень у двосторонній торгівлі, що зумовить дальше скорочення товарообігу між Україною та Російською Федерацією. Вбачається, що негативний економічний ефект від вжиття Російською Федерацією зазначених заходів може бути компенсовано шляхом освоєння українськими виробниками нових ринків збуту, в тому числі в рамках зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Крім того, на даний час розпочато тристоронні консультації за участю України, Російської Федерації та сторони ЄС щодо визначення можливих негативних наслідків утворення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для російської економіки та визначення механізмів їх запобігання чи мінімізації. У разі вироблення взаємоприйнятних рішень з цих питань до Угоди про асоціацію в установленому порядку може бути внесено відповідні зміни.

Реалізація положень Угоди про асоціацію щодо економічного та галузевого співробітництва сприятиме поступовій гармонізації законодавства України та законодавства ЄС у сферах регуляторної політики, стандартизації та сертифікації, оподаткування, промислової політики та підприємництва, транспортний послуг, охорони навколишнього природного середовища, туризму, охорони авторського права і суміжних прав, досліджень космосу у мирних цілях, охорони здоров'я, розвитку культури, освіти тощо. Відповідні заходи також сприятимуть посиленню інституційної спроможності заінтересованих державних органів, підприємств, організацій, установ для впровадження реформ у відповідних сферах.

Також Угодою про асоціацію визначаються механізми та шляхи отримання Україною фінансової допомоги з боку ЄС, пріоритетні сфери надання такої допомоги, порядок моніторингу та оцінки ефективності її використання.

Після набрання Угодою про асоціацію чинності будуть запроваджені якісно нові інституційні форми співробітництва між Україною та Європейським Союзом для вирішення проблемних питань асоціації та функціонування зони вільної торгівлі, зокрема буде створено Раду асоціації, Комітет асоціації, відповідні підкомітети. Міжпарламентське співробітництва здійснюватиметься в рамках Парламентського комітету асоціації. З метою залучення до реалізації Угоди про асоціацію представників громадськості передбачається створення Платформи громадянського суспільства.

13. Суб'єкти виконання міжнародного договору

Ураховуючи завдання Угоди про асоціацію, суб'єктами її виконання в Україні будуть міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні органи, до компетенції яких належать питання, що регулюються Угодою.

 

Міністр
закордонних справ України

П. А. Клімкін

Опрос