Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Дополнительного протокола к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия в делах органа местного самоуправления

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.08.2014 № 93
Дата рассмотрения: 18.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом Закону України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування" (далі - проект Закону), розробленого відповідно до положень частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України", передбачається ратифікувати Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, підписаний від імені України 20 жовтня 2011 року.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування було розроблено Європейським комітетом з питань місцевої і регіональної демократії Ради Європи, ухвалений 9 вересня 2009 року та відкритий для підписання державами-сторонами Хартії на 16-й сесії Конференції міністрів держав-членів Ради Європи в Утрехті. Утрехтським порядком денним для здійснення належного місцевого і регіонального управління визначено такі завдання:

- розглянути питання низького рівня демократичної участі населення в суспільному житті на місцевому і регіональному рівні;

- зменшити складність та витратність існуючої системи місцевого і регіонального управління та підвищити її ефективність;

- підвищити потенціал та якість управління в місцевих і регіональних громадах і органах влади;

- дослідити вплив демографічних/міграційних тенденцій;

- розширити доступ до комунальних послуг, що надаються на місцевому і регіональному рівні;

- спростити організацію прикордонного співробітництва для місцевої і регіональної влади;

- розглянути питання територіальної нерівності між і в рамках місцевої і регіональної влади;

- розглянути питання зростаючої нерівності між сільськими і міськими зонами;

- зміцнити соціальну згуртованість і протидіяти зростанню політичної і релігійної радикалізації;

- боротися з корупцією в місцевих і регіональних органах влади;

- розглянути питання зростаючого впливу цифрових технологій на участь громадян.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, як і Європейська хартія місцевого самоврядування, має стати основою для подальших дій України у сфері ефективного врядування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є ратифікація Україною Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування.

Ратифікація цього Додаткового протоколу засвідчить незмінність позиції України в рамках Європейської хартії місцевого самоврядування, яка є частиною національного законодавства, забезпечувати право органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою державних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення, та розширювати обсяг своїх міжнародно-правових зобов'язань, включивши право участі у справах органу місцевого самоврядування.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування істотно розширює права громадян, містить застереження проти хабарництва чи використання силових або примусових форм участі особи в суспільному житті місцевих громад, тобто зобов'язує сторону (країну-підписанта) запровадити відповідні умови та обмеження, які гарантуватимуть, що реалізація права участі громадянина не загрожує етичній доброчинності та прозорості здійснення функцій та повноважень місцевих влад.

Підписання Додаткового протоколу, імплементація його в національне законодавство і практичне застосування передбачених у ньому стандартів сприятиме демократизації суспільства.

Крім того, з огляду на ситуацію, що склалася у сфері функціонування місцевих органів влади в Україні, українською стороною з урахуванням національних інтересів Додатковий протокол ратифікується із заявою.

3. Правові аспекти

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до чинних нормативно-правових актів та прийняття нових.

Участь у заходах під егідою Ради Європи обумовлена членством України в цій організації, що закріплено Законом України від 31 жовтня 1995 року N 398/95-ВР "Про приєднання України до Статуту Ради Європи".

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

На сьогодні з метою створення сприятливих умов для дальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення га захисту прав і свобод людини і громадянина прийнято:

Указ Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством закордонних справ із зауваженнями, які враховано. Отримано висновок Міністерства юстиції України від 19 червня 2014 року із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які не враховано.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту Закону сприятиме узгодженню державних, регіональних та місцевих інтересів у сфері регіонального та місцевого розвитку шляхом залучення жителів територіальних громад до вирішення суспільних справ за нормами, встановленими чинним законодавством.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза цього проекту акта не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза цього проекту акта не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, як і Європейська хартія місцевого самоврядування, має стати основою для подальших дій України у сфері ефективного врядування. Без урахування особистої думки кожного рішенням місцевої ради не вистачає легітимності, а активна участь місцевих жителів у громадських справах дасть відчуття належності до спільноти як до місця, де люди бажають жити і працювати сьогодні і в майбутньому.

Ратифікація цього Додаткового протоколу засвідчить незмінність позиції України в рамках Європейської хартії місцевого самоврядування, яка є частиною національного законодавства, забезпечувати право органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою державних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення, та розширювати обсяг своїх міжнародно-правових зобов'язань, включивши право участі у справах органу місцевого самоврядування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. Б. Гройсман

Опрос