Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах разделения Черноморского флота и Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о взаимных расчетах, связанных с разделением Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.03.2014 № 77
Дата рассмотрения: 21.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Проект Закону "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" передбачає денонсацію Угод, згідно яких Чорноморський флот Російської Федерації перебуває на території України. Дані Угоди ратифіковані Законом України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" N 547-XIV від 24 березня 1999 року.

Російська Федерація, ввівши свої війська на територію Автономної Республіки Крим, насильницьким способом захопила частину суверенної держави України. 18 березня 2014 року Президент Російської Федерації підписав "Договір про входження Республіки Крим та міста Севастополя до Російської Федерації", а 20 березня 2014 року Державна Дума Російської Федерації ратифікувала його, чим зухвало порушила не тільки чинне законодавство суверенної України, але й фундаментальні норми міжнародного права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради Європи, Заключному акті НБСЄ 1975 року та інших підсумкових документах НБСЄ/ОБСЄ, Угоді про створення Співдружності Незалежних Держав від 1991 року, Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України, Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" міжнародні договори України про тимчасове перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України підлягають денонсації в разі: а) якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України або якщо досягнуто визначену міжнародним договором України мету їх перебування; б) недотримання або порушення підрозділами збройних сил інших держав вимог міжнародних договорів України, цього Закону та інших нормативно-правових актів; в) втручання або загрози втручання підрозділів збройних сил інших держав у внутрішні справи України; д) якщо виникла загроза втрати іншою державою контролю за підрозділами її збройних сил на території України.

Також, відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України", пункт а), частина друга, припинення дії міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, здійснюється у формі закону України.

У зв'язку з вищенаведеним пропонується денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоду між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоду між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

2. Цілі і завдання законопроекту.

Проект Закону передбачає денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

Закон України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст. 540).

Закон України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 17, ст. 122).

Реалізація положень поданого законопроекту, після його прийняття, внесення змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту Закону України "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття проекту Закону дозволить зберегти суверенітет та територіальну цілісність України, які опинилися під загрозою внаслідок незаконних дій військових підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебували на території України.

 

Народний депутат України

В. О. Яворівський

Опрос