Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гуманизации уголовной ответственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.03.2012 № 10126-1
Дата рассмотрения: 05.03.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації кримінальної відповідальності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена потребою гуманізувати кримінальну відповідальність шляхом зменшення кількості судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі.

Цей проект є альтернативним до проекту під реєстраційним номером 10126 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків", в ньому пропонується інший підхід до гуманізації кримінальної відповідальності. Він вноситься з метою недопущення порушення Конституції України, розпорошення кримінального законодавства, залишення усталених та зрозумілих підходів до кримінальної відповідальності. Вважаю, що підхід, запропонований в проекті під реєстраційним номером 10126, значно ускладнить правозастосовну практику, розроблений без достатнього теоретичного та практичного обґрунтування, призведе до правової невизначеності та містить норми, які не узгоджуються з положеннями Основного Закону.

Адже ні Конституція України, ні чинна редакція КК України не оперує поняттям "кримінальне правопорушення". У разі прийняття як закону проекту під реєстраційним номером 10126, автоматично дія конституційних норм, які регулюють питання відповідальності за злочини, не поширюватиметься на відповідальність за вчинення кримінального проступку, так як усталене у кримінальному законодавстві поняття "злочин" у проекті стає одним з різновидів кримінального правопорушення, до яких, поряд із злочинами, відноситимуться кримінальні проступки.

Крім того, положення проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" не надає можливості чітко простежити різницю між кримінальним проступком та злочином, провести паралелі між ними та зрозуміти різницю. Адже в проекті основна різниця між цими категоріями полягає у видах покарань, які можуть призначатися, та відсутності чи наявності судимості. Це може призвести до погіршення правозастосування і збільшення кількості порушень прав громадян при застосуванні кримінального законодавства.

Така пропозиція також призведе до того, що всі наявні нині кадри в правоохоронних органах необхідно буде перекваліфіковувати, підвищувати їх кваліфікацію, щоб вони мали можливість вникнути в такі зміни, що в свою чергу потребуватиме затрати значного часу та фінансових ресурсів, а за теперішнього економічного стану Україна до цього не готова.

В запропонованому мною проекті пропонується лише змінити наявний підхід до інституту судимості та внесення змін до окремих статей КК України стосовно зменшення максимально можливого призначення покарання за вчинення окремих злочинів, які не являють собою великого ступеня небезпеки.

2. Цілі та завдання Проекту

Проект розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності шляхом зменшення кількості судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі. Зокрема, пропонується викласти в новій редакції ст. 89 КК України та внести зміни до санкцій статей 145, 164, 165, 168, 169, 172, 335, 336 КК України.

Редакція ст. 89 побудована таким шляхом. Її положення розбиті на три частини:

- у першій встановлюються скорочені строки погашення судимості для осіб, які засуджені за вчинення злочину, за який санкцією статті Особливої частини цього Кодексу передбачене максимально можливе покарання у виді громадських робіт, або інше, більш м'яке покарання;

- у другій встановлюються строки погашення судимості для осіб, які засуджені за вчинення злочину, за який санкцією статті Особливої частини цього Кодексу передбачене можливе покарання більш тяжке, ніж у виді громадських робіт, але в конкретному випадку особі призначено покарання у виді громадських робіт, або інше, більш м'яке покарання;

- у третій встановлюються строки погашення судимості для осіб, яким призначено покарання більш тяжке, ніж у виді громадських робіт.

2. Загальна характеристика і основні положення Проекту

Проектом передбачається внесення до Кримінального кодексу України щодо зменшення строків погашення судимостей та встановлення в окремих санкціях статей менших мір покарання за вчинення окремих злочинів.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у сфері кримінальної відповідальності складається з КК України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Проекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту

Прийняття проекту Закону призведе до гуманізації кримінальної відповідальності та зниження офіційно визнаного рівень криміналізації суспільства.

 

Народний депутат України 

Ю. А. Кармазін

Опрос