Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)" относительно защиты имущественных интересов участников срочных ІСІ

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.02.2012 № 10087
Дата рассмотрения: 21.02.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" розроблений з метою захисту майнових інтересів учасників строкових інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

Слід зазначити, що внаслідок кризових явищ на вітчизняних фінансових ринках, що відбувались протягом декількох попередніх років, значна кількість ІСІ понесла суттєві збитки. Внаслідок цього учасники ІСІ, які інвестували в них свої кошти, в значній кількості випадків не змогли отримати прибутки через загальне падіння ринків, насамперед, фондового ринку України. На сьогодні ж спостерігається поступове відновлення вітчизняної економіки та її фінансової складової, що зумовлює збільшення перспектив ІСІ на забезпечення прибутковості своєї інвестиційної діяльності вже у найближчому майбутньому.

Натомість, чинний механізм припинення діяльності строкових ІСІ не дозволяє збільшувати строк цієї діяльності більш ніж удвічі та встановлює певні перешкоди для такого збільшення. Таким чином, складається ситуація, коли інвестори - учасники ІСІ не можуть отримати прибутки від вкладання коштів до ІСІ, усвідомлюючи при цьому можливість їх отримання вже в недалекому майбутньому.

Отже є доцільним удосконалення механізму подовження діяльності строкових ІСІ, як корпоративних, так і пайових, з метою забезпечення отримання їх учасниками прибутку з одночасним дотриманням захисту майнових інтересів інвесторів.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Зміни до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" спрямовані на удосконалення положень цього Закону, що регулюють питання подовження терміну діяльності строкових ІСІ, та мають на меті захист майнових інтересів учасників ІСІ від втрат внаслідок зниження вартості їхніх інвестицій в умовах кризи фінансового ринку.

Прийняття акта сприятиме захисту учасників ІСІ від збитків, які вони можуть отримати у разі ліквідації ІСІ у зв'язку із закінченням строку їх діяльності, який співпадає з кризовим періодом в розвитку фондового ринку. Такі втрати зумовлені суттєвим зниженням вартості активів ІСІ протягом минулого року. Так, у 2011 році падіння вітчизняних фондових індексів становило більш ніж 40 %. Крім того, частина строкових ІСІ не повністю відновила вартість своїх інвестицій після кризи 2008 року. Тому заборона на повторне подовження терміну діяльності таких ІСІ призведе до виникнення в учасників ІСІ збитків, яких можна буде уникнути у разі подовження діяльності таких ІСІ на новий строк.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Розробка законопроекту зумовлена необхідністю внесення змін та уточнення окремих положень Закону, які регулюють питання подовження строку діяльності строкових ІСІ з урахуванням практики інвестування в післякризових умовах та поточної ситуації на фінансовому ринку України.

Запропоновані зміни усувають штучну умову подовження строку діяльності ІСІ у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ лише протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ, натомість розширюють коло підстав для такого подовження за рахунок зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу, а також інших загроз майновим інтересам учасників ІСІ.

Пропонується чітко визначити органи, які вправі приймати відповідні рішення, а саме: загальні збори акціонерів корпоративного ІСІ або наглядова рада пайового ІСІ, а у разі її відсутності - уповноважений орган компанії з управління активами такого ІСІ. Законопроект також врегульовує питання викупу цінних паперів у учасників пайового ІСІ, які не згодні з рішенням про подовження строку діяльності ІСІ, усуваючи тим самим прогалину чинного Закону. З метою попередження маніпуляцій з цінними паперами ІСІ пропонується обмежити викуп таких цінних паперів тією їх кількістю, яка перебувала у власності учасника на момент прийняття рішення про подовження строку діяльності фонду.

Крім того, законопроектом пропонується виключити необґрунтовану заборону повторного прийняття рішення про подовження строку діяльності строкового ІСІ за умови здійснення розрахунків з усіма бажаючими, що вирішили вийти зі складу учасників.

Слід зазначити, що аналогічні зміни механізмів подовження діяльності строкових ІСІ запропоновані й у комплексному проекті нового Закону України "Про інститути спільного інвестування" (реєстр. N 9615 від 19.12.2011), поданого Кабінетом Міністрів України, який у разі його прийняття замінить чинний Закон з 2014 року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним законодавчим актом у сфері спільного інвестування в Україні є Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

Реалізація положень законопроекту потребуватиме внесення змін до чинних нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону підвищить ефективність роботи інститутів спільного інвестування, сприятиме захисту майнових інтересів учасників ІСІ та зростанню привабливості ІСІ, перш за все для індивідуальних інвесторів, що матиме наслідком загальне пожвавлення інвестиційної діяльності в Україні.

 

Народний депутат України

І. Прасолов

Опрос