Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования внешкольных учебных заведений и общеобразовательных специализированных школ-интернатов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.01.2012 № 9766
Дата рассмотрения: 31.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно з Бюджетним кодексом України тільки позашкільна освіти з усієї системи вітчизняної освіти має фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів (за виключенням заходів республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення з позашкільної роботи з дітьми).

Водночас, позашкільна освіта згідно з статтею 38 Закону "Про освіту" є складовою частиною структури освіти і спрямована на розвиток талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному навчання. Статтею 61 цього ж Закону визначено, що фінансування державних закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування, тобто для усіх закладів освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти) передбачено однаковий механізм фінансування. До того ж, статтею 26 Закону "Про позашкільну освіту" зазначено, що фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних закладів - за рахунок коштів засновників (власників).

Протягом останніх десяти років до профільного Комітету з питань науки і освіти надходить багато звернень від обласних, районних рад, працівників позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, батьківської громадськості щодо загрозливих тенденцій подальшого функціонування позашкільних навчальних закладів.

З прийняттям Бюджетного кодексу України позашкільні навчальні заклади почали фінансуватися виключно за залишковим принципом, їх фінансування перекладено на місцеві бюджети. Практична реалізація Бюджетного кодексу України призвела до того, що позашкільна освіта віднесена до другорядної, соціально не захищеної сфери. Розподіл видатків здійснюється органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування самостійно, виходячи з обсягів доходів та власних пріоритетів у їх розподілі. Подібна ситуація склалася й навколо фінансування спеціалізованих шкіл-інтернатів.

Започаткована практика фінансування системи позашкільної освіти на практиці показала, що регулювання проблеми фінансування зазначених навчальних закладів законами про Державний бюджет України не забезпечує стабільність функціонування цих навчальних закладів і потребує постійного корегування, що є передумовою їх нестабільної роботи, вимушеного скорочення мережі навчальних закладів, зокрема позашкільних.

Враховуючи стан системи позашкільної освіти та тенденції щодо скорочення позашкільних навчальних закладів, реагуючи на звернення та пропозиції, які надходять до Комітету Верховної Ради України народні депутати України, зокрема народні депутати - члени Комітету з 2001 року ініціюють внесення змін до статей 88, 89, 90 Бюджетного кодексу України. А саме: у Верховній Раді України III скликання - законопроект за реєстраційним номером 8372 від 17.12.2001 р. (автори н/д Красняков Є. В., Пасечна Л. Я та ін.) (законопроект не розглянуто); IV скликанні - N 2095 від 27.08.2002 (Ніколаєнко С. М., Бауер М. Й., Прошкуратова Т. С.) (законопроект прийнято Верховною Радою України, але повернуто з вето Президента України для скасування) та N 4181 від 22.09.2003 р. (Бичков С. А. (законопроект не розглянуто); V скликання - N 0825 від 25.05.2006 р. (Ніколаєнко С. М., Бауер М. Й., Прошкуратова Т. С.) (законопроект прийнято за основу, відкликано у зв'язку з закінченням повноважень Верховної Ради України); VI скликання - N 2293 від 28.03.2008 р. (Коваль В. С., Ляшко О. В.) та N 2294 від 28.03.2008 р. (Самойлик К. С.) (законопроекти не включено до порядку денного), N 2709 від 02.07.2008 р. (Деркач М. І, Жебрівський П. І., Кирильчук Є. І.) (не подолано вето Президента України). Хоча указами Президента України N 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і в Україні", N 244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" поставлені завдання щодо "розвитку мережі позашкільних навчальних закладів їх матеріально-технічного забезпечення та фінансування, залучення для цього необхідних коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів"; "вдосконалення порядку фінансування дошкільних і позашкільних навчальних закладів, зокрема шляхом міжбюджетних трансфертів".

Необхідність віднесення до видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів обумовлена тим, що 6 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", який набув чинності 27 липня 2010 року. Зазначеним законодавчим актом внесено зміни до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" та уточнено назви типів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема передбачено створення поряд із гімназіями, ліцеями, колегіумами таких типів навчальних закладів, як гімназія-інтернат, ліцей-інтернат, колегіум-інтернат.

Проте, зазначені типи загальноосвітніх навчальних закладів не внесені до переліку закладів жодної із статей Бюджетного кодексу України, що ускладнює здійснення їх фінансування.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття законопроекту забезпечить створення рівних умов фінансування усіх складових системи вітчизняної освіти, дозволить зберегти мережу позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін та доповнень до статей 88, 89, 90 Бюджетного кодексу України змінити механізм фінансування позашкільної освіти та спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів, зокрема виключити у Бюджетному кодексі України позашкільну освіту з переліку видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та включити її до переліку видатків, що здійснюється з місцевих бюджетів і враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття зазначеного проекту закону не потребує додаткових коштів Державного бюджету, а стосується більш раціонального та цільового використання коштів, які враховуються у міжбюджетних трансфертах.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту, яким пропонується внесення змін до Глави 14 Бюджетного кодексу України (статті 89, 90, 91), дозволить поліпшити стан фінансування позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів.

 

Народний депутат України  

К. С. Самойлик  

Опрос