Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в подраздел 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей взимания налога на прибыль)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.01.2012 № 9760
Дата рассмотрения: 31.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння податку на прибуток)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

З метою поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для надходження інвестицій в українську економіку, спрямованих на створення нових (розширення діючих) виробництв, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у галузях, розвиток яких, на сьогодні, визнано пріоритетним, надано ряд пільг з податку на прибуток.

В той же час, є потреба редакційно уточнити норми підпункту "в" пункту 17 та усунути певні відмінності у підходах до надання пільг для підприємств електроенергетики у порівнянні з іншими платниками, у яких звільняється прибуток від основної діяльності.

З метою усунення можливості подвійного трактування та запровадження єдиних підходів до надання пільг потребують редакційних уточнень і норми пункту 21, яким встановлено ряд умов, дотримання яких дає право користуватися передбаченими в пунктах 15 - 19 підрозділу 4 пільгами.

Зокрема, враховуючи норми чинного законодавства та діючі стандарти бухгалтерського обліку, потребує змін чинна редакція пункту 21 щодо використання сум коштів (податку на прибуток, що не перераховуються до бюджету у зв'язку із наданням пільг), які держава залишає у розпорядженні платників податку з метою підтримки розвитку окремих видів виробництв загальнодержавного значення і які напряму впливають на національну безпеку країни та підвищення конкурентоздатності української економіки на світовому ринку.

Також, незважаючи на встановлений у статті 102 Податкового кодексу строк давності у 1095 днів, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299 "Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств" було обмежено граничний термін, який надається для використання сум, що залишаються у розпорядженні платника податку в результаті використання пільг. Це безпідставно звужує в порівнянні з Кодексом права платників, а також не дає змоги виконувати за рахунок таких коштів середньо- та довгострокові проекти, оскільки на їх використання надається лише три місяці наступного року, що протирічить меті пільги, яка заохочує, в першу чергу, капітальні інвестиції.

Також є необхідність відмовитись від щоквартального перерахунку заборгованості, вираженої в іноземній валюті (в першу чергу за кредитами, отриманими для створення нових виробництв (видів діяльності), яким надається пільга). Адже фінансовий результат від такого перерахунку не впливає на надходження до бюджету, оскільки суми податку на прибуток залишаються у розпорядженні платника, і призводить лише до ускладнення обліку, а також до необхідності проведення протягом року постійних перерахунків сум, які залишаються у розпорядженні платника, виходячи зі зміни валютного курсу, коливання якого не залежать від діяльності платника.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою стимулювання інвестиційної діяльності в українську економіку шляхом встановлення єдиних, уніфікованих підходів до надання пільг і їх використання платниками податку, яким надається державна підтримка у вигляді встановлення пільг в пунктах 15 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до підпункту "в" пункту 17 та пункту 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України в частині встановлення єдиних підходів до надання пільг, напрямів використання сум, які залишаються у платника податку внаслідок отримання пільг (в тому числі не лише на переоснащення діючих, але і на створення нових виробництв чи підприємств), встановлення граничного терміну використання таких коштів, виходячи із встановленого Кодексом строку давності, а також спростити ведення обліку шляхом відміни необхідності перерахунку заборгованості, вираженої у іноземній валюті на кожну дату балансу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання основним нормативно-правовим актом є Податковий кодекс України. Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного проекту у короткостроковій перспективі забезпечить належну реалізації пунктів 15 - 19 та 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, що дасть змогу значно збільшити надходження інвестицій (в тому числі і закордонних) у реальний сектор економіки, стимулюватиме створення нових високотехнологічних виробництв, а це, в свою чергу, створить нові робочі місця та збільшить надходження податків і зборів як до державного, так і до місцевих бюджетів.

 

Народний депутат України  

Ю. В. Каракай 

Опрос