Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.01.2012 № 9759
Дата рассмотрения: 31.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення національного кримінального законодавства у відповідність із Конвенцією ООН проти корупції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

У пункті 22 частини першої статті 92 Конституції України зазначено, що виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них.

Відповідно до частини першої статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Принцип правової визначеності є необхідним для забезпечення довіри до судової системи та верховенства права. Він є також необхідним для продуктивних ділових угод, отже, сприяє розвитку та економічному прогресу. Щоб досягти цієї довіри, держава не лише повинна зробити текст закону доступним. Вона також зобов'язана поважати та застосовувати, передбачувано та добросовісно, закони, які вона ввела в дію.

Передбачуваність означає, зокрема, що дія закону повинна бути передбачуваною: закон має бути сформульований з достатньою точністю, щоб дозволити індивіду регулювати свою поведінку.

Правова визначеність вимагає, щоб юридичні норми були чіткими та точними, спрямованими на забезпечення передбачуваності ситуацій та правовідносин.

Принцип законності, який також є складовою принципу верховенства права, передбачає, зокрема, що:

- ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення; особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; виключно законами визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються законом (статті 58, 61, 62, 68, п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України; ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; ст. 4 Протоколу N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод);

- підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом; особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено; закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України (статті 2, 3, 4 КК України).

Разом з тим, чинною статтею 365 КК України передбачена кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, тобто за умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Разом з тим, не існує конкретного визначення охоронюваних інтересів, а також істотної шкоди і тяжких наслідків, якщо вони полягають не в завданні матеріальних збитків. Не існує також належних, визначених законом, методик визначення матеріальних збитків.

Конвенція ООН проти корупції (ст. 19) рекомендує державам-членам визнавати злочином "умисне зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем, тобто здійснення будь-якої дії чи утримання від здійснення дії, що є порушенням законодавства, державною посадовою особою під час виконання своїх функцій з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи" (як відомо, під неправомірною вигодою в антикорупційному законодавстві розуміються "грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову".

Таким чином, гармонізація національного кримінального законодавства із положеннями Конвенції ООН проти корупції дозволить не лише виконати міжнародно-правові зобов'язання України, але й наблизити національну правову систему до високих стандартів правової держави та принципів верховенства права, тобто гарантувати конституційні права та свободи людини і громадянина.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 365 КК України, а саме: у абзаці першому частини першої слова "якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб" замінити словами "якщо воно вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі"; доповнити статтю приміткою такого змісту:

"Примітка. 1. У цій статті неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

2. Неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, підслідність визначається Кримінально-процесуальним кодексом.

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даного проекту Закону сприятиме виконанню міжнародно-правові зобов'язань України, а також наближенню національної правової системи до високих стандартів правової держави та принципів верховенства права, тобто гарантуванню конституційних прав та свобод людини і громадянина.

 

Народний депутат України  

В. Д. Швець 

Опрос