Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной программе информатизации" относительно использования открытого программного обеспечения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, государственных предприятиях и учебных заведениях государственной и коммунальной формы собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.01.2012 № 9745
Дата рассмотрения: 23.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" щодо використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах та навчальних закладах державної і комунальної форми власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект вводить (відповідну світовій практиці) термінологію різних об'єкті та суб'єктів інформаційної сфери та визначає пріоритетні напрямки інформаційної політики України щодо використання відкритого та закритого програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах, та навчальних закладах державної і комунальної форми власності на виконання вимог Конституції України, Закону "Про інформацію", Закону "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", Закону "Про авторське право і суміжні права" та інших нормативно-правових актів.

Основні положення законопроекту підтверджуються положеннями наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", який визначає належність до проектів (робіт) з інформатизації впровадження операційних систем з відкритим кодом в органах державної влади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття законопроекту регулюватиме використання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах, та навчальних закладах державної і комунальної форми власності програмного забезпечення і запобігатиме утворенню монополій при постачанні програмних продуктів та комплексних інформаційних рішень.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту є:

- Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", який у розділі "Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні" серед головних чинників розбудови інформаційного суспільства визначає основні засади розвитку загальнодоступної інформаційної інфраструктури "… створення вітчизняними виробниками на основі фундаментальних і прикладних досліджень новітніх конкурентоспроможних ІКТ, засобів інформатизації та комп'ютерних програм, зокрема з відкритими кодами";

- Закон України "Про авторське право і суміжні права", згідно якого: "особа, яка законно володіє примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора (або іншої особи, яка має авторське право на цю програму) вносити зміни (модифікації), декомпілювати (перетворювати з об'єктного коду у вихідний текст), спостерігати, вивчати та досліджувати її функціонування";

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2005 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування", яке затверджує впровадження системного програмного забезпечення з відкритим кодом в автоматизованих системах ВР України в рамках завдання створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ВР України проекту "Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони".

Прийняття цього проекту Закону не потребує внесення змін до інших законів України, крім зазначених у законопроекті.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України.

5. Громадське обговорення

Окремі аспекти, складові, наслідки та очікувані результати Проекту було викладені в наукових доповідях та повідомленнях на науково-практичних конференціях, зокрема: на VII, IX міжнародних наукових конгресах "Державне управління та місцеве самоврядування" (Харків, 2007, 2009) та науково-практичних конференціях за міжнародною участю:

- "Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні" (Київ, 2006);

- "Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика. (Львів, 2007);

- "Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування" (Київ, 2007);

- "Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади"(Полтава, 2008);

- "Демократичні стандарти врядування та публічного адміністрування" (Львів, 2008);

- "Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації" (Одеса:, 2008);

- "Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій" (Львів, 2009);

- "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпропетровськ, 2009);

- "Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст" (Дніпропетровськ, 2009).

6. Прогноз результатів

Проект дозволить визначити основні принципи державної політики щодо використання програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах, та навчальних закладах державної і комунальної форми власності, регулюватиме використання комп'ютерних програм та запобігатиме утворенню монополій при закупівлі програмних продуктів та комплексних інформаційних за рахунок бюджетного фінансування.

 

Народні депутати України:

Є. І. Царьков

В. В. Янукович

К. С. Самойлик

С. А. Давимука

О. А. Царьов

К. Т. Ващук

П. С. Цибенко

С. Р. Гриневецький

В. М. В'язівський

С. М. Аржевітін

Опрос