Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно формирования бюджета развития в Государственном бюджете Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2012 № 9710
Дата рассмотрения: 13.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування бюджету розвитку в Державному бюджеті України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Управління та обслуговування державного боргу є одним із пріоритетних завдань економічної політики держави, важливою умовою стабільності її фінансової системи. В Україні цей процес має низку проблем, а саме: недосконалістю законодавчої бази, значним обсягом державного боргу та його постійним збільшенням, механізмом реструктуризації боргу і його обслуговуванням, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни.

Рівень розвитку національної економіки, який визначає її положення в світовій економічній системі, оцінюється мірою використання національного багатства для забезпечення національної безпеки, високого рівня якості життя населення і конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках товарів, послуг і капіталів. Наявність державного боргу, його розмір, розміщення і методи погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони економічного життя країни. Це робить державний борг не просто засобом залучення коштів для фінансування державних потреб, але й важливим інструментом фінансової політики держави, неефективне використання якого може призвести до порушення стабільного функціонування економіки.

Аналіз зовнішнього та внутрішнього державного боргу став невід'ємною частиною макроекономічного аналізу національної та світових економік після енергетичної кризи 1974 - 1975 років та різкого зростання світових відсоткових ставок. Якщо причиною боргової кризи багатьох країн називали підвищення світових відсоткових ставок, то причиною катастрофічного зростання боргу у цих країнах називають світову фінансову кризу, за якою намагалися приховати внутрішні причини боргової кризи: помилкову фіскальну, торгівельну, грошово-кредитну політику, відплив капіталів, нерівномірність нагромадження капіталу тощо.

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 415.565,1 млн. грн. та становитиме 27,6 % від ВВП. У 2011 році на одного українця припало близько 10 тис.грн. державного боргу. За прогнозами аналітиків, загальна сума держборгу до кінця 2012 року збільшиться на 12,5 %.

Залучені Україною позики вирізняються своєю короткостроковістю та високим рівнем процентних ставок. Так обслуговування державного боргу України у відсотках до ВВП порівняно з тим, що існує у США та Великобританії, однак рівень заборгованості у США перевищує 100 %, а Великобританії - понад 80 %.

Незбалансованість державного бюджету України, дефіцитність торговельного балансу, прийняття державою боргів підприємств і невиважена політика державного запозичення вкрай загострили проблему державного боргу. За умов кризи рефінансування заборгованості держави виконання нею своїх зобов'язань у рамках нинішнього курсу економічної політики вимагатиме направлення податкових надходжень до бюджету на боргові виплати, що означатиме кардинальне скорочення бюджетних видатків на соціально-економічний розвиток. Розв'язання боргової проблеми лише за рахунок видатків бюджету призведе до руйнування сфер науки, освіти та охорони здоров'я, а також розширить масштаби зубожіння населення.

Крім істотного обмеження бюджетних видатків, Уряд намагається покрити нестачу фінансування перенесенням строків сплати за існуючими борговими зобов'язаннями держави. Однак реструктуризація боргу держави на умовах перенесення строків сплати за її борговими зобов'язаннями не знімає гостроти проблеми обслуговування державного боргу. Тому що в такий спосіб досягається лише тимчасове полегшення, оскільки при цьому його загальна сума не зменшується, а борговий тягар навіть посилюється.

Для оцінки стану державного боргу у міжнародній практиці використовуються різноманітні показники щодо можливості країни з його обслуговування. Так, Світовий банк виходить з того, що критичним рівнем державного зовнішнього боргу є понад 50 % від валового внутрішнього продукту. А за вимогою Маастрихтської угоди державний борг не повинен перевищувати 60 % валового внутрішнього продукту країни. За оцінками спеціалістів, Україна має середній рівень зовнішнього боргу.

Видатки Державного бюджету та державний борг

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Видатки Державного бюджету, млрд. грн. в т.ч.

41,9

49,5

55,9

81,6

112,9

137,1

Загальний фонд

32,6

39,8

43,7

62,3

92,9

106,2

Державний борг, млрд. грн.

74,6

75,7

77,5

85,4

78,1

80,5

Видатки на обслуговування державного боргу, млрд. грн.

 

4,0

3,0

3,1

3,1

3,1

ВВП, млрд. грн.

189

225,8

267,3

345,1

441,4

544,1

% заборгованості до ВВП

17 %

18 %

16 %

18 %

21 %

20 %

% обслуговування боргу до видатків бюджету

0,0 %

9,9 %

6,8 %

5,0 %

3,3 %

2,9 %

 

2007

2008

2009

2010

2011

План 2012

Видатки Державного бюджету, млрд. грн. в т. ч.

174,2

241,5

242,4

303,4

337,6

361,6

Загальний фонд

136,8

193,3

187,8

238,3

291,4

314,9

Державний борг, млрд. грн.

88,7

189,4

301,5

420,3

375,6

415,6

Видатки на обслуговування державного боргу, млрд. грн.

3,3

3,8

9,1

15,5

23,0

30,4

ВВП, млрд. грн.

720,7

948,1

913,3

1094,6

1291

1505

% заборгованості до ВВП

19 %

20 %

21 %

22 %

23 %

21 %

% обслуговування боргу до видатків бюджету

2,4 %

2,0 %

4,8 %

6,5 %

7,9 %

9,7 %

Видатки на обслуговування державного боргу у відсотках до ВВП

млрд. грн.

 

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Прогноз на 2012 рік

Прогноз на 2013 рік

Прогноз на 2014 рік

Греція

5

5,2

5,5

6,7

7,7

8,5

8,5

Велика Британія

1,6

1,8

3,2

2,9

2,9

2,9

2,8

США

2

1,9

1,9

1,6

1,6

1,6

2

Росія

0,2

0,3

0,3

0,5

0,8

0,9

0,7

Україна

0,6

1,2

1,6

1,9

2

1,8

1,9

Вже зараз обслуговування державного боргу перевищує видатки з Державного бюджету на освіту та охорону здоров'я разом взяті і постійно зростають як у абсолютному значенні так і по відношенню до загального фонду бюджету.

На жаль, позики в Україні залучаються на покриття поточних видатків, а не капіталовкладень, які створюють основу для повернення основної частини боргу. Це суперечить логіці поведінки успішних підприємців, які здебільшого не залучають кредити для здійснення поточних виплат, оскільки це здебільшого приводить до банкрутства.

Не зважена поведінка урядів Греції призвела до того, що видатки на обслуговування боргу з'їдають понад чверть бюджету країни і продовжують рости навіть при запровадженні режиму жорсткої економії та профіциту бюджету на 2012 рік в розмірі 3,5 % ВВП.

Європейська комісія за результатами аналізу публічних фінансів країн Європейського Союзу в своїх рекомендаціях від 29.09.2010 рекомендувала запровадити жорсткі обмеження щодо дефіциту бюджету та нарощування боргів. Зокрема, це обмеження росту публічних видатків не більше ніж ріст ВВП, приведення дефіциту до 0,5 % ВВП, спрямування додаткових ресурсів від перевиконання прогнозних показників доходів виключно на погашення боргів.

Також пропонується застосовувати санкції щодо країн, в першу чергу зони Євро, як допускають перевищення дефіциту бюджету понад 3 % та загальну заборгованість понад 60 % ВВП.

Слід відмітити, що політика залучення запозичень в світі відрізняється, однак ряд країн схиляються до повернення до "золотого правила", що означає бездефіцитність бюджету. Так, у Великій Британії та у ФРН дефіцит дозволяється лише для бюджету розвитку. У Швейцарії дефіцит взагалі не можна планувати. Якщо виникає дефіцит протягом виконання бюджету, його необхідно покрити протягом трьох років шляхом створення профіциту бюджету. Жорсткі правила запроваджені в Іспанії, де в некризові часи дефіцит не допускається, а під час кризи дефіцит дозволяється в розмірі не більше 1 %. Бездефіцитність бюджету вимагається в Португалії, Японії, Естонії. У Франції "золоте правило" жорстко застосовується поки-що для соціальних фондів. В Данії бездефіцитність бюджету планується досягти в 2015 році. В Австрії існують обмеженні щодо дефіциту в середньостроковому плануванні.

Таким чином в більшості європейських країн в останні роки приймаються законодавчі рішення щодо приборкання росту заборгованості та дотримання бездефіцитності бюджету.

2. Цілі та завдання законопроекту

Зупинити зростання заборгованості державного бюджету, видатків на обслуговування боргу як факторів, що зумовлюють кризу державних фінансів, забезпечити умови для зваженого підходу до політики залучення запозичень.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується спрямування коштів, отриманих за рахунок дефіциту бюджету, виключно на фінансування видатків, що мають перспективний (інвестиційний) характер, тобто залучати позики виключно до бюджету розвитку. Даний принцип успішно застосовано щодо місцевих бюджетів.

Разом з тим, законопроект встановлює, що видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду державного бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування державного боргу. Аналогічна норма встановлена для місцевих бюджетів.

Вказані норми допомогли ефективно контролювати управління боргом у місцевих бюджетах і не допускати високої заборгованості.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Аналіз законодавчої та нормативної бази щодо формування державного боргу України дає підставу стверджувати, що правове регулювання цих відносин є недостатнім і торкається винятково проблем внутрішньої заборгованості. Відносини стосовно сфери зовнішнього державного боргу взагалі законодавчо не врегульовані.

Базовим нормативним актом, що стосується регулювання даної сфери, є Бюджетний Кодекс України.

В законах про Державний бюджет України на відповідні роки визначаються щорічні граничні показники окремих кількісних параметрів державного боргу, джерела його обслуговування та фінансування бюджетного дефіциту.

Здійснення державних запозичень та їх використання проводиться Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України за відсутності середньострокових та річних програм державних запозичень, а доручення Верховної Ради України щодо їх розробки та затвердження з року в рік не виконуються.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат та внесення змін у інші нормативно-правові акти.

6. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить стабільність бюджетної системи, збалансованість державного бюджету в довгостроковому плані та досягнення економічної стабільності України.

 

Народний депутат України

Ю. І. Ганущак

Опрос