Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции и сырья

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2012 № 9707
Дата рассмотрения: 13.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка проекту Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" обумовлена необхідністю законодавчого врегулювання питань виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходів контролю та нагляду за такою діяльністю. Адже відсутність законодавчої бази в цій сфері гальмує розвиток органічного ринку в нашій державі. Розробка нормативно-правової бази, що відповідає міжнародним стандартам, сприятиме створенню правових та економічних умов для формування внутрішнього ринку органічної продукції, його ефективної інфраструктури, а також забезпечить підтримку експорту й підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції на зовнішньому ринку.

Виробництво органічної продукції стрімко розвивається в зарубіжних країнах. За висновками експертів, на сьогодні під органічне сільське господарство в світі вже використовуються великі площі земель: в Європі - 5,1 млн. га, Північній Америці - 1,5 млн. га, Латинській Америці - 4,7 млн. га, а в Австралії - цілих 10,6 млн. га. В Європі частка земель, переведених на органічне землеробство, значно зросла за останні роки, чому сприяла започаткована в 1993 році спільна політика ЄС щодо підтримки фермерів у перші роки після переходу від звичайного до органічного агровиробництва: середній показник у країнах ЄС досяг близько 4 %, в Австрії та Італії він сягнув 8 %, а в Швеції, яка є європейським лідером, - майже 12 %. У Швейцарії частка таких земель також є однією з найбільших - понад 10 %. Ці країни активно вживають заходів для розвитку та підтримки цього напрямку сільськогосподарського виробництва. Це пов'язано зі зростанням рівня продовольчих потреб населення і усвідомлення людством погіршення навколишнього природного середовища, спричиненого інтенсифікацією сільського господарства. Методи ж виробництва органічної сільськогосподарської продукції гарантують необхідний якісний рівень такої продукції, безпечність харчування, а також не шкодять довкіллю.

Суть органічного виробництва полягає у повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, підсилюються відновлювальні властивості природного середовища, нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу, і, як результат - збільшення урожайності сільськогосподарських культур.

Перевагами кінцевого результату органічного виробництва - органічних продуктів є:

- відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, високі стандарти якості органічної продукції, які мають позитивний вплив на організм людини, її здоров'я;

- безпечність для людини й навколишнього природного середовища, оскільки вони не забруднені нітратами, важкими металами, залишками пестицидів, гербіцидів й інших речовин хімічного синтезу;

- вони не містять хвороботворних мікроорганізмів, паразитів і алергенних компонентів, генетично модифікованих організмів і речовин, зроблених на їхній основі;

- вони зберігають живильні властивості, якість, безпечність й натуральний склад при переробці, оскільки використовуються тільки натуральні методи переробки й традиційні рецепти, природні речовини й матеріали для пакування, заборонене використання синтетичних ароматизаторів, консервантів, добавок тощо;

- вживання органічних продуктів опосередковано сприяє збереженню навколишнього середовища, а саме позитивно впливає на відтворення природної родючості ґрунтів, сприяє збільшенню природного біорізноманіття, поліпшує здоров'я тварин, оскільки застосовуються такі методи їхнього утримання, які узгоджуються з їх природними потребами й не заподіюють страждання тваринам.

З огляду на зазначене, Україна повинна також перейняти світовий досвід, адже вона має величезний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, який пов'язаний з наступним:

- в історичному аспекті Україна традиційно займала вагому позицію в світовому землеробстві з виробництва високоякісної продукції. Це виробництво базувалося на екологічно чистому землеробстві, без застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин. Це свідчить про достатній досвід в цій сфері, що сприятиме пришвидшеному розвитку цієї сфери;

- Україна має один з найвищих в світі відсоток родючих сільськогосподарських земель, сприятливі кліматичні умови для органічної сільськогосподарської діяльності;

- в Україні, в силу її специфіки та складного економічного стану, деякі поля не обробляються по декілька років. Тому агроекологічні показники ґрунту на таких полях відповідають необхідному рівню, що значно пришвидшить строки здійснення сертифікації, переходу на виробництво органічної продукції;

- в світі Україна відома як держава з величезним аграрним потенціалом, вона знаходиться в безпосередній близькості до високорозвинених країн Європейського Союзу та до вузла світових торгівельних шляхів, що сприяє можливості перетворення України на провідного експортера органічної продукції.

Варто також враховувати, що вже сьогодні в Україні налічується більше 100 сільськогосподарських підприємств, які здійснюють свою діяльність за принципами органічного господарювання та сертифіковані у відповідності з діючими міжнародними стандартами. Площа, що зайнята під органічним виробництвом, становить понад 260 тис. гектарів.

Очевидно, що виробництво органічної продукції для України відіграє важливу роль, оскільки воно передбачає функціонування окремого ринку, що відповідає потребам споживачів в органічних продуктах, надає громадськості товари, що сприяють захисту навколишнього природного середовища та благополуччю тварин, а також забезпечує розвиток села, збільшує експортний потенціал держави.

Разом з тим, відсутність законодавства в цій сфері негативно впливає на розвиток виробництва органічної продукції, можливості її реалізації на внутрішній та зовнішній ринки. Адже відсутні правила та стандарти такого виробництва, правові засади державної підтримки та належного державного контролю за такою специфічною діяльністю.

2. Цілі та завдання Проекту

Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних та соціальних засад виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходів контролю та нагляду за такою діяльністю, а також забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров'я населення, збереження природного навколишнього середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

Завданням проекту є встановлення основи тривалого розвитку виробництва та реалізації органічної продукції при забезпеченні ефективного функціонування внутрішнього ринку, гарантування справедливої конкуренції, забезпечення довіри споживачів та захист інтересів споживачів, забезпечення продовольчої безпеки держави.

3. Загальна характеристика і основні положення Проекту

Законопроект розроблено з урахуванням вимог Постанови Ради (ЄС) N 834/2007 від 28 червня 2007 року "Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) N 2092/91", Постанови Комісії ЄС 889/2008 від 5 вересня 2008 р. "Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) N 834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів", Кодексу Аліментаріус "Керівні положення з виробництва, переробки, маркування та реалізації органічних продуктів".

Проектом пропонується визначити правові, економічні, соціальні та організаційні основи виробництва та реалізації органічної продукції, встановлюються вимоги до вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини.

Основні положення законопроекту спрямовані на впровадження:

- системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з метою гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні;

- впровадження процедури атестації виробництва (вирощування), переробки та зберігання органічної продукції (сировини), реєстрації суб'єктів виробництва;

- впровадження сертифікації органічної продукції (сировини) та земель;

- встановлення положень щодо державної політики в цій сфері;

- встановлення механізмів державної підтримки такої діяльності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

До основних нормативно-правових актів в даній сфері відносяться Земельний кодекс України, закони України "Про дитяче харчування", "Про пестициди і агрохімікати", "Про охорону земель", "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", Указ Президента України "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" та інші нормативно-правові акти у сфері аграрного виробництва, охорони земель та навколишнього середовища.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Проекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту

Наслідки прийняття проекту:

- збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої сільськогосподарської продукції, що прискорить насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створить передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян;

- відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього природного середовища;

- розвиток сільських територій та підйом рівня життя сільського населення;

- підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва;

- зміцнення експортного потенціалу держави;

- забезпечення продовольчої безпеки України;

- поліпшення загального добробуту громадян держави.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

Народний депутат України

Ю. А. Кармазін

Опрос