Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городе Севастополь - месте дислокации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2012 № 9699
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про місто Севастополь - місце дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Необхідність прийняття законопроекту пов'язана з реалізацією статті 133 Конституції України, яка визначає, що міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Місто зі спеціальним статусом Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею, на території якої здійснюються і функції держави спеціального характеру в частині забезпечення розміщення та функціонування командування та основної частини Військово-Морських Сил України, що визначає його спеціальний статус та необхідність регулювання відносин у цій сфері.

Місто Севастополь - місто стратегічного значення, так як володіє достатніми організаційними, матеріальними, фінансовими ресурсами, що спрямовуються на досягнення сталого розвитку регіону, на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіону в інтересах його жителів та держави в цілому. Крім того, особливість статусу міста визначається розташуванням на його території та акваторії міста командування та частин Військово-Морських Сил України, об'єктів військового значення, об'єктів стратегічного значення для обороноздатності держави, прикордонних об'єктів. Також, особливість статусу міста полягає у необхідності виконання умов Угоди між Україною і Російською Федерацією "Про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" від 28.05.97 щодо дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації.

2. Цілі та завдання законопроекту

Цей законопроект визначає спеціальний статус міста Севастополя, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування на його території відповідно до Конституції та законів України.

Реалізація запропонованого законопроектом варіанта щодо організації влади у місті, визначення адміністративно-територіального устрою вирішить низку проблем.

Як адміністративно-територіальна одиниця місто не мало чітко встановлених меж, що є необхідністю для означення території, на яку буде поширюватись юрисдикція місцевих органів виконавчої вади та органів місцевого самоврядування. Невизначеність меж не сприяє розвитку міста, його розбудові, розвитку інфраструктури, ускладнює вирішення питань щодо земельних відносин, розроблення генерального плану міста.

Встановлення меж міста (з нанесенням їх на карту) надає можливість економічно розвиватись місту та прилеглим населеним пунктам, розробляти і затверджувати генеральні плани громад; визначати повноваження місцевих органів публічної влади щодо розпорядження землями у чітко визначених межах та відповідно посилення їх відповідальності.

Реалізація цього Закону сприятиме розподілу земель державної та комунальної власності та перерозподілу повноважень щодо вирішення питань у сфері земельних відносин, а також поліпшить управління земельними ресурсами та відповідальність органів публічної влади.

Севастопольською міською державною адміністрацією змодельовано 5 громад, а саме: Севастопольська міська громада, Інкерманська міська громада, Балаклавська міська громада, Качинська селищна громада, Орлинівська сільська громада.

Змодельовані громади є первинною ланкою для просторової організації і діяльності органів публічної влади, а також необхідною основою для проведення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Система організації місцевих органів публічної влади на території міста повинна забезпечувати гармонізацію відносин між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

З цією метою територіальна організація місцевих органів виконавчої влади повинна забезпечувати:

- універсальність реалізації державної політики;

- певний рівень самостійності цих органів у напрямах реалізації державної політики;

- координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- ефективний контроль за діяльністю територіальних органів центральних органів виконавчої влади, з боку центральних органів виконавчої влади та громадськості;

- ефективний контроль за законністю здійснення повноважень органами місцевого самоврядування.

Проектом Закону визначаються особливості формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що сприятимуть економічній і фінансовій самостійності громад.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Структура законопроекту визначає:

терміни, що використовуються у зазначеному Законі;

спеціальний статус Севастополя;

адміністративно-територіальний устрій Севастополя, а саме:

перелік громад;

систему органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

сферу компетенції ради Севастополя;

сферу компетенції органів місцевого самоврядування громад;

повноваження Севастопольської державної адміністрації;

організацію управління в населених пунктах, що входять до складу громад;

поняття та повноваження старост, ради старост;

статус та повноваження голови Ради Севастополя;

виконавчі органи ради, їх структуру, повноваження;

виконавчий комітет Ради, його структуру, повноваження;

статус, повноваження голови виконавчого комітету ради Севастополя;

особливості формування місцевих бюджетів;

особливості формування майна комунальної власності громад, майна спільної власності громад та державного майна на території Севастополя;

порядок введення в дію та оприлюднення актів органів місцевого самоврядування в Севастополі;

статус офіційних засобів масової інформації ради;

порядок та особливості здійснення перевірки актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, на відповідність Конституції та законодавству України;

порядок та особливості державної реєстрації актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створених на території Севастополя;

підстави та порядок відсторонення голови громади від виконання ним повноважень;

підстави та порядок відсторонення голови виконавчого комітету ради Севастополя ради від виконання ним повноважень;

особливості відносин органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створених на території Севастополя, з іншими органами публічної влади, підприємствами, організаціями.

У прикінцевих та перехідних положеннях встановлено порядок впровадження цього Закону, внесено зміни та доповнень до інших законів України, а також особливості, пов'язані із дислокацією військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Прийняттям Закону України "Про місто зі спеціальним статусом Севастополь" забезпечить відповідність українського законодавства нормам Європейського Союзу. Створені адміністративні одиниці повністю відповідають вимогам системи статистичних одиниць NUTS, що дає можливість претендувати на отримання коштів із структурних фондів Євросоюзу.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

До цього часу питання організації, діяльності, утворення органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у місті Севастополь здійснювалось на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших, що не враховували спеціальний статус міста Севастополя.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування реалізації Закону буде здійснюватися за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Передбачаються витрати, пов'язані: з утворенням громад; з встановленням та зміною меж адміністративно-територіальних одиниць; проведенням виборів у новостворених громадах; створення нових бюджетних установ. Всього капітальні видатки оцінюються у 30 млн. грн.

Окремі субвенції для міста Севастополя, які щорічно передбачаються у державному бюджеті, даним законопроектом передбачені у розрахунках міжбюджетних трансфертів.

6. Прогноз результатів

Прийняття вказаного Закону сприятиме вирішенню питання стосовно визначення спеціального статусу міста Севастополя, встановленню його меж, визначенню особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування на його території відповідно до Конституції та законів України.

Законопроект направлено на реалізацію державної регіональної політики та формування механізму вирівнювання розвитку регіонів та територій, подолання їх депресивності, підвищення ефективності використання трудових, фінансових, природних та інших ресурсів, а також сприяння подальшого реформування місцевого самоврядування та удосконалення адміністративно-територіального устрою, створення умов для надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

 

Народні депутати України

Ю. І. Ганущак

А. П. Яценюк

І. Г. Кириленко

Ю. Г. Триндюк

Опрос