Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно стимулирования деятельности в сфере физической культуры и спорта)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.01.2012 № 9696
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"(щодо стимулювання діяльності у сфері фізичної культури і спорту)"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Сфера фізичної культури та спорту є провідним соціально-економічним інститутом, який забезпечує збереження здоров'я нації, виховання та навчання молоді, престиж країни на спортивній міжнародній арені, творче довголіття та працездатність населення України. Криза розвитку фізичної культури і спорту обумовлена недосконалістю нормативних, правових, організаційних, економічних основ її функціонування. Для виведення галузі з кризового стану необхідне комплексне врегулювання ряду проблем в сфері матеріально-технічного, фінансового, правового, медичного, інформаційного, організаційного, кадрового забезпечення, впровадження дієвих стимулів для розвитку галузевої інфраструктури та господарської діяльності в галузі. Для підвищення ефективності функціонування сфери фізичної культури і спорту необхідно вжити заходів правового характеру, які врегульовували б діяльність таких підсистем галузі, як сфери фізичної культури в освіті, спорту вищих досягнень, професійного спорту, дитячо-юнацького спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням та неповносправними особами тощо. Зміст нормативно-правового регулювання має бути спрямований на стандартизацію освітнього процесу в сфері фізичної культури і спорту, вжиття превентивних заходів щодо травматизму, розробки мінімальних соціальних стандартів забезпечення населення країни спортивними спорудами різного призначення, спортивного арбітражу, процедуру визнання нових видів спорту в країні, їх легалізацію, впорядкування процесу ліцензування суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спорту, встановлення прозорих та чітких критеріїв фінансової допомоги з боку держави суб'єктам фізичної культури і спорту, економічне стимулювання діяльності спортсменів найвищої кваліфікації тощо.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою прийняття даного проекту Закону є нормативно-правове врегулювання відносин між суб'єктами галузі фізичної культури і спорту, організації та здійснення матеріально-технічного, організаційного, правового, кадрового, інформаційного, медичного її забезпечення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

В проекті Закону пропонується врегулювати організацію процесу фізичного виховання молоді в навчально-освітніх закладах, підготовки та перепідготовки кадрового корпусу в сфері фізичної культури і спорту, нормативно-правові аспекти економічного стимулювання розвитку матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; відносини суб'єктів фізичної культури і спорту в частині визнання окремих видів рухової діяльності як видів спорту; процес ліцензування діяльності суб'єктів господарювання в галузі фізичної культури і спорту, конкретизувати функції центрального виконавчого органу в сфері фізичної культури і спорту; врегулювати відносини в частині надання права фізкультурно-оздоровчим закладам на отримання фінансової допомоги з боку держави, а також в частині визначення організаційно-правових форм державної реєстрації суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати свою діяльність в сфері професійного спорту; відносини між суб'єктами учасниками навчально-тренувального та змагального процесів у частині кримінальної відповідальності; врегулювати відносини між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту в частині підготовки та передачі спортсменів відповідної кваліфікації на усіх етапах їх професійного зростання; відносини між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту в частині підготовки та участі спортсменів-інвалідів до участі в змаганнях; відносини між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту та державою в частині фінансово-економічної та матеріальної винагороди за досягнуті ними успіхи в спортивній діяльності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, які регулюють дані правовідносини, є Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України.

Внесення змін до інших законів даний законопроект не потребує.

5. Фінансово-економічне обгрунтування проекту Закону

Прийняття зазначеного законопроекту не призведе до додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити соціальну ефективність функціонування фізичної культури і спорту в країні, створити необхідні правові основи для економічного зростання галузі.

 

Народний депутат України 

О. Г. Лукашук

Опрос