Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.01.2012 № 9690
Дата рассмотрения: 11.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини першої статті 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Гарантії і механізми реалізації цього права передбачено Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації", згідно з яким культові будівлі і майно, які становлять державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність релігійних організацій безоплатно.

За часів радянської влади більшість культових споруд було відібрано у церкви, тому передача об'єктів культурної спадщини забезпечить повернення таких об'єктів у власність релігійних громад, а також сприятиме виконанню обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи. Відповідне рішення стосовно необхідності "повернення церковного майна" прийнято Парламентською Асамблеєю Ради Європи (Висновок ПАРЄ N 190 (1995), підпункт 13.18 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005).

У той же час Указом Президента України від 12 січня 2011 р. N 24 затверджено План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, згідно з яким Міністерству культури та Міністерству юстиції необхідно підготувати законопроект про повернення культових будівель релігійним організаціям. Враховуючи щорічне збільшення громадян України, які згідно статистичних даних вважають себе віруючими людьми, а також збільшення зареєстрованих релігійних громад, послідовне врегулювання державно-церковних відносин шляхом діалогу церкви та державної влади. Співпраця церкви та держави у вихованні моральних та духовних цінностей громадян України створить підґрунтя та необхідність подальшого законодавчого забезпечення конституційного права громадян на свободу совісті та створення ефективних умов для діяльності релігійних громад згідно до принципів, правил та практики, запроваджених в Європейській спільноті за умов збереження архітектурної та культурної цінності об'єктів та споруд, здійснення державного нагляду та контролю за реставрацією та реконструкцією пам'яток культури.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є врегулювання норм законодавства щодо створення умов для повернення культових споруд релігійним громадам шляхом виключення із Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, культових споруд, розподіл повноважень Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій стосовно надання Кабінетові Міністрів України права передавати релігійним організаціям об'єктів культурної спадщини національного значення, а місцевим державним адміністраціям - пам'яток місцевого значення.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", статей 4, 5 і 6 Закону України "Про охорону культурної спадщини" та Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

3. Правові аспекти

Основним законодавчим актом, яким закріплено право на свободу світогляду і віросповідання, є Конституція України. Правовідносини, пов'язані із реалізацією права на свободу світогляду і віросповідання, врегульовано Законами України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про охорону культурної спадщини", "Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації", "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує виділення додаткових коштів із державного бюджету.

5. Прогноз результатів

З прийняттям закону буде відновлено право релігійних громад на майно, яке ними використовувалось, та забезпечено виконання міжнародних зобов'язань України.

____________

Опрос