Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно обеспечения выполнения социальных обязательств государства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.01.2012 № 9681
Дата рассмотрения: 11.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо забезпечення виконання соціальних зобов'язань держави)

Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо забезпечення виконання соціальних зобов'язань держави) пропонується вилучити частину 3 Прикінцевих положень, яка установлює, що у 2012 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами), статті 49 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними змінами), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21 із наступними змінами), статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

Таким чином, частиною 3 Прикінцевих положень Закону N 4282-VI звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод шляхом надання права Кабінету Міністрів України встановлювати їх розміри та порядок застосування виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками) навів тлумачення словосполучення "звуження змісту та обсягу прав і свобод людини і громадянина", що міститься в частині третій статті 22 Конституції України. Так, Конституційний Суд України вважає, що "конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частина друга), при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя). Скасування конституційних прав і свобод - це їх офіційна (юридична або фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав людини є умови і засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини - це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є однорідними і загальними". При цьому Конституційний Суд України зазначив, що "загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена".

Виходячи з наведеного, випливає висновок, що положення частини 3 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" обмежує конституційні права громадян на соціальний захист, заробітну плату, встановлені законами України пільги, компенсації і гарантії, розміри та порядок їх надання. Отже, всупереч конституційним приписам, Кабінету Міністрів України надано можливість самостійно регулювати питання порядку та розміру виплат.

У своєму Рішенні від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 Конституційний Суд України висловлює позицію про те, що "невиконання державою взятих на себе соціальних зобов'язань порушує принцип соціальної, правової держави (стаття 1 Конституції України). Так, Конституційний Суд України, зокрема, вважає, що утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини першої статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави. Принципи соціальної держави втілено також у ратифікованих Україною міжнародних актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейській соціальній хартії (переглянутій) 1996 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, та рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно зі статтею 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення тощо".

Подібну позицію Конституційний Суд України висловлює у своєму Рішенні від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008 та зазначає, що: "Ухвалюючи Рішення від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян), Конституційний Суд України звернув увагу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Кодексу при підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про Держбюджет. Ця рекомендація грунтувалася на правових позиціях Суду, висловлених у зазначеному Рішенні, відповідно до яких: стаття 38 Кодексу конкретизує вимоги частини другої статті 95 Конституції України щодо змісту закону про Держбюджет; у сукупності вказані статті Кодексу і Конституції України визначають вичерпний перелік правовідносин, які повинні регулюватися законом про Держбюджет - встановлення тільки доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, а тому закон про Держбюджет не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України (абзаци четвертий, п'ятий, шостий, восьмий пункту 4 мотивувальної частини). У зв'язку з цим Конституційний Суд України дійшов висновку, що "зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України" (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини)".

Враховуючи вищевикладене, частина 3 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" має бути вилучена, як така, що не відповідає Конституції України у зв'язку з його невідповідністю статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині п'ятій статті 17, частині другій статті 19, статтям 21, 22, частині першій статті 46, частинам першій, другій та третій статті 95 Конституції України.

Цілі і завдання законопроекту

Мета законопроекту - відновлення порушених конституційних прав ветеранів та дітей війни, чорнобильців, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань та деяких категорій військовослужбовців на соціальний захист, які порушені у зв'язку з наданням права Кабінету Міністрів України регулювати порядок та розмір соціальних виплат.

Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо забезпечення виконання соціальних зобов'язань держави) пропонується вилучити частину 3 Прикінцевих положень, згідно якої соціальні пільги, компенсації, а також заходи з соціального забезпечення виплачуються не відповідно до законів України, а у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

Бюджетний кодекс (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст. 572).

Закон України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (в редакції Закону від 22.12.2011 N 4282-VI).

Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо забезпечення виконання соціальних зобов'язань держави) не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Проекту закону дозволить забезпечити виплату у повному обсязі соціальних пільг, компенсацій, а також виконання заходів із соціального забезпечення, які порушені у зв'язку з наданням права Кабінету Міністрів України регулювати порядок та розмір соціальних виплат.

 

Народний депутат України 

В. О. Яворівський

Опрос