Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О службе в органах местного самоуправления

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.01.2012 № 9673
Дата рассмотрения: 10.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - проект Закону) підготовлено Міністерством юстиції на виконання підпункту 19.3.6 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, в рамках проведення адміністративної реформи, одним з напрямів якої є оптимізація управлінської діяльності та реформування системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є оновлення методологічного і регулятивного фундаменту правового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування, що сприятиме побудові в Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування, яка забезпечуватиме ефективну діяльність органів місцевого самоврядування та надання якісних послуг громадянам.

3. Правові аспекти

Відносини, пов'язані з реалізацією права громадян на службу в органах місцевого самоврядування, регулюються Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Кодексом законів про працю та підзаконними актами.

Проектом Закону пропонується удосконалити, оптимально адаптувавши до концептуальних підходів, покладених в основу Закону України "Про державну службу", основи служби в органах місцевого самоврядування, умови вступу на службу в органи місцевого самоврядування, порядок її проходження та припинення, правовий статус службовців органів місцевого самоврядування, засади їх соціального і правового захисту.

Наведені завдання послідовно розв'язуються у положеннях законопроекту, якими передбачається оновлення правових передумов для:

- врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;

- підвищення якості послуг, які надають службовці органів місцевого самоврядування;

- введення в дію прозорого механізму прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

- створення політично нейтрального інституту служби в органах місцевого самоврядування;

- введення в дію ефективного механізму запобігання корупції;

- створення умов прозорої діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців органів місцевого самоврядування.

Так, з метою чіткого визначення меж застосування законодавства про державну службу та про місцеве самоврядування до службовців органів місцевого самоврядування, проектом Закону пропонується визначення таких понять як "виборна посада служби в органах місцевого самоврядування", "адміністративна посада служби в органах місцевого самоврядування", пропонується також заміна звичного терміну "посадова особа місцевого самоврядування" терміном "службовець органу місцевого самоврядування", що більш вдало передає його природу.

Проектом Закону запропоновано нову класифікацію посад служби в органах місцевого самоврядування. Так, передбачається, що посади служби в органах місцевого самоврядування будуть поділятись на групи та підгрупи у межах класифікації посад державної служби. Застосуванням такого підходу пояснюється і відсутність в даній класифікації посад групи IV (група IV (відповідно до Закону України "Про державну службу") - посади в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які передбачають здійснення функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій).

На відміну від 9 рангів державних службовців, проектом Закону пропонується встановити 10 рангів службовців органів місцевого самоврядування. 10-й ранг передбачається для службовців виконавчих органів сільських, селищних рад.

Проектом передбачається, що дія норм Закону України "Про державну службу" та законодавства про працю поширюється на службовців органів місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих цим Законом. Зазначене стосується, зокрема, питань оформлення результатів конкурсу та проведення повторного конкурсу (у разі необхідності); проведення випробування при призначенні на посади; оформлення правил внутрішнього службового розпорядку; оцінювання результатів службової діяльності та підвищення рівня професійної компетентності службовця органу місцевого самоврядування; підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування; порядку, підстав для притягнення службовця органу місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності та видів дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону потребуватиме додаткових фінансових витрат з місцевих бюджетів пропорційно до витрат, необхідних для реалізації Закону України "Про державну службу".

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством соціальної політики, Національним агентством України з питань державної служби, Всеукраїнською Асоціацією сільських та селищних рад, Всеукраїнською асоціацією "Асоціація міст України".

Всеукраїнська асоціація районних та обласних рад в терміни, визначені розробником, не висловила своєї позиції щодо зазначеного проекту Закону.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону було надіслано на погодження Спільному представницькому органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні, Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні. В терміни, визначені розробником, зазначені органи не висловили своєї позиції щодо зазначеного проекту Закону.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" сприятиме комплексному реформуванню управління на місцях та створенню в Україні професійної, політично нейтральної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування.

 

Перший заступник Міністра юстиції 

І. І. Ємельянова

Опрос