Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти" относительно приказов центральных органов исполнительной власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.01.2012 № 9671
Дата рассмотрения: 10.01.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" щодо наказів центральних органів виконавчої влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до зазначеної вимоги Конституції Верховна Рада України у законах закріплює повноваження державних органів у окремих сферах та галузях. Зокрема закріплюються такі повноваження і за центральними органами виконавчої влади які утворюються Президентом України відповідно до статті 106 Конституції України.

З метою впорядкування державного управління в Україні було проведено адміністративну реформу, одним із основних елементів якої було прийняття 17 березня 2011 року Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", яким закріплюється статус та основні принципи діяльності центральних органів виконавчої влади.

З метою розділити функції формування державної політики та її реалізації законом закріплено норму, відповідно до якої центральні органи виконавчої влади можуть видавати лише накази організаційно-розпорядчого характеру, а накази нормативно-правового характеру мають право видавати лише міністерства.

Проте на практиці застосування цієї норми виявило її недосконалість, оскільки таке положення не враховує, що окремими законами центральним органам виконавчої влади надаються повноваження, виконання яких потребує прийняття наказів нормативно-правового характеру.

При прийнятті цього закону Верховною Радою України було передбачено, що окремі центральні органи виконавчої влади мають спеціальний статус який дозволяє їм приймати акти нормативно-правового характеру. Проте не всі центральні органи виконавчої влади, яким на виконання власних повноважень необхідно видавати накази, мають "спеціальний статус". Відповідно до законодавства необхідність затверджувати нормативно-правові акти мають і центральні органи виконавчої влади, які не віднесені до органів зі "спеціальним статусом". Зокрема це Державна інспекція ядерного регулювання, Державне космічне агентство, Державна служба статистики та інші органи.

Необхідність видавати акти нормативного характеру пов'язана із тим, що такі органи відповідно до законів мають затверджувати певні методики, форми звітностей та бланків, порядки роботи та інші документи, підготовку і прийняття яких не можна передати міністерству у зв'язку із специфікою роботи.

Окрім міністерств, сьогодні видають акти нормативного характеру зокрема такі органи (хоча і не всі з цих органів мають спеціальний статус):

Національне агентство України з питань державної служби,

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Фонд державного майна України,

Державний комітет телебачення і радіомовлення України,

Антимонопольний комітет України,

Державна інспекція ядерного регулювання України,

Державне космічне агентство України.

У зв'язку із зазначеним, з метою уникнення перешкод у реалізації державними органами своїх повноважень пропонується доповнити Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" положенням відповідно до якого, центральні органи виконавчої влади у випадках якщо це передбачено законом або положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України зможуть видавати накази нормативно-правового характеру.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект спрямований на уточнення положення Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, а саме проект має на меті надати право таким органам, у випадках якщо це передбачено законом або положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України видавати накази нормативно-правового характеру.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект вносить зміни до частини 1 статті 23 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", доповнюючи її новим абзацом такого змісту: "У випадках, якщо це передбачено законом або положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України, центральний орган виконавчої влади на виконання своїх повноважень передбачених законами України, може видавати накази нормативно-правового характеру. Такі накази підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів".

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про Кабінет Міністрів України", Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", Укази Президента України про затвердження положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків

Прийняття запропонованого законопроекту уточнить положення чинного Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", та усуне прогалину в законодавстві, яка унеможливлює повноцінну реалізацію органами державної влади своїх повноважень.

 

Народний депутат України 

Є. В. Волинець

Опрос