Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обсуждения ответов на депутатские запросы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.12.2011 № 9652
Дата рассмотрения: 27.12.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обговорення відповідей на депутатські запити"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обговорення відповідей на депутатські запити" розроблено для вдосконалення механізму здійснення контрольних повноважень Верховною Радою України.

Депутатський запит є ключовим конституційним інструментом реалізації контрольної функції парламенту. Вимоги народних депутатів України чи комітетів Верховної Ради України, сформульовані в депутатських запитах, повинні відображати дійсно актуальне для розвитку держави та суспільства питання. За результатами розгляду таких запитів повинні бути прийняті компетентними суб'єктами рішення, які, якщо не повністю вичерпують поставлену проблему, то хоча б роблять значний крок до її вирішення.

На сьогодні все частіше трапляються ситуації, коли депутатські запити ігноруються за своїм змістом, не мають належної уваги осіб, яким вони спрямовані і, як результат, стають предметом виключного формальної оцінки без розгляду по суті. Ініціатори депутатських запитів отримують відповіді, які не містять жодної корисної інформації щодо заходів, вжитих для вирішення проблеми. Такі "відписки" надсилаються із дотриманням строків, передбачених Законом України "Про статус народного депутата України", отже є формою правомірного реагування. При цьому народні депутати України фактично позбавлені будь-яких інших правових механізмів вирішення конкретної проблеми. Єдиною додатковою можливістю підняти резонансне питання на загальнодержавному рівні є вимога обговорити отриману на депутатський запит відповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України. Але це право депутата надзвичайно обмежене Регламентом Верховної Ради України. По-перше, таке обговорення може відбутись виключно при наявності підтримки конституційною більшістю парламенту. По-друге, Регламентом виділяється надзвичайно мало часу для розгляду зазначених питань.

Таким чином, контрольна функція Верховної Ради України зазнає значних законодавчих обмежень й позбавлена реального правового механізму її забезпечення. Саме тому даним законопроектом пропонується збільшити обсяг часу, що виділяється на пленарних засіданнях Верховної Ради України для оголошення, підтримки, направлення та обговорення депутатських запитів, а також деталізація кола суб'єктів, уповноважених підтримати пропозицію ініціаторів запитів щодо їх обговорення на пленарних засіданнях.

Ініціатор депутатського запиту повинен мати реальну можливість та достатньо часу для того, щоб висловити свою оцінку відповіді, отриманої на поданий запит. Крім того, принциповою є вже наявна вимога чинного законодавства про присутність при такому обговоренні посадової особи (а не її заступника), якій запит був спрямований, адже повинні бути представлені усі можливі точки зору з певного питання. Можливість публічного обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України відповіді на депутатський запит тільки сприятиме більш відповідальному відношенню до розгляду та прийняття рішень щодо депутатських запитів.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою запропонованих змін є вдосконалення правових механізмів здійснення парламентського контролю в частині забезпечення належного обговорення депутатських запитів.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується збільшити обсяг часу, що виділяється для оголошення, підтримки, направлення та обговорення відповідей на депутатські запити. Здійснення відповідних функцій парламентом повинно відбуватись на пленарних засіданнях щоп'ятниці після "години запитань до Уряду". При цьому деталізовано і розширено перелік суб'єктів, уповноважених підтримати пропозицію ініціатора депутатського запиту щодо обговорення відповіді на запит на пленарному засіданні Верховної Ради України.

В пропонованих змінах до Регламенту Верховної Ради України також виправляється техніко-юридична недосконалість чинної редакції статті 226 в частині неможливості комітетів Верховної Ради України ініціювати обговорення відповідей на подані ними запити.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України".

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме забезпеченню більш ефективного механізму здійснення контрольної функції Верховної Ради України в частині подання депутатських запитів.

 

Народний депутат України 

Р. П. Князевич 

Опрос