Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления "зеленого" тарифа на электрическую энергию, произведенную из твердых бытовых отходов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.12.2011 № 9588
Дата рассмотрения: 14.12.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з використанням твердих побутових відходів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Проект Закону розроблений з метою вдосконалення тарифної політики в електроенергетичній сфері шляхом встановлення "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з твердих побутових відходів. Проект передбачає додаткові стимули виробництва електричної та теплової енергії з вторинних джерел енергії, а саме з твердих побутових відходів, що створить умови для будівництва нових високоефективних потужностей генерації, зменшить обсяги імпортованих енергоносіїв та забезпечить зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Проблема переробки сміття в Україні залишається надзвичайно гострою. Найбільш поширеним способом роботи з твердими побутовими відходами є їх складування на звалищах та полігонах. На теперішній час загальна площа 770-ти полігонів становить майже 3 тис. гектар, не враховуючи 3298 несанкціонованих звалищ.

На звалищах і полігонах накопичено біля 30 млрд. тонн твердих промислових побутових відходів, кожного року зазначений обсяг збільшується на 1 млрд. тонн. На сьогодні звалища переповнені, їхні кордони підходять до житлових кварталів, 80 - 90 % полігонів не відповідають вимогам екологічної безпеки і є прямою загрозою життю людей, а також представляють собою надзвичайну загрозу навколишньому середовищу.

З метою системного рішення проблеми забруднення навколишнього середовища, управління твердими побутовими відходами, забезпечення енергетичної незалежності України, створення ефективних умов діяльності України на Європейському ринку електричної енергії та реалізації Національного проекту "Чисте місто" виникає об'єктивна необхідність розширення основних засад державної політики у сфері альтернативних джерел енергії, визначених Законом України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 32-33, ст. 496).

Внесення твердих побутових відходів до переліку альтернативних джерел енергії та встановлення "зеленого" тарифу на вироблену з них електричну енергію може стати вагомим внеском не тільки у розв'язання проблеми дефіциту енергоносіїв, а також дасть можливість вирішити значну кількість екологічних проблем, пов'язаних з утилізацією твердих побутових відходів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Створення нормативно-правових умов щодо вдосконалення тарифної політики в електроенергетичній сфері з метою стимулювання виробництва електричної та теплової енергії від переробки твердих побутових відходів, що значно зменшить негативний вплив на навколишнє природне середовище та сприятиме енергетичній незалежності країни.

3. Основні положення законопроекту

Головним положенням цього законопроекту є створення умов для залучення інвестицій в переробку твердих побутових відходів з виробленням теплової та електричної енергії, який полягає у встановлені пільгового тарифу на електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів. Такий підхід до стимулювання мінімізує ризики інвесторів, є прозорим і має перевагу перед іншими (квотування виробництва/постачання електроенергії, виробленої з поновлюваних, вторинних джерел енергії; тендерні підходи тощо), оскільки потребує значно менших витрат на адміністрування і є передбачуваним.

Досвід країн Європейського Союзу свідчить, що виробництво енергії з твердих побутових відходів є витратним та неконкурентоспроможним видом генерації, тому більшість країн погоджуються на необхідність введення спеціальних засобів підтримки (створення спеціальних програм, фондів допомоги, введення "зеленого" тарифу, аж до підвищення тарифів для населення) цього виду виробництва доти, поки вони знайдуть своє місце на ринку.

Найбільш прийнятним шляхом залучення інвестицій для вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища та утилізації твердих побутових відходів передбачається можливість використання "зеленого" тарифу для електроенергії, що виробляється із твердих побутових відходів.

Враховуючи екологічну складову і європейський досвід надання преференцій для виробників електроенергії, що виробляється із твердих побутових відходів, пропонується внесення змін і доповнень до Закону України "Про електроенергетику" з тим, щоб встановити окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, що виробляється із твердих побутових відходів, на рівні не нижче від 2,3 при умові визначення базового тарифу із застосуванням тарифного коефіцієнта, що використовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації). Зазначений механізм стимулювання застосовується тільки для об'єктів, введених в експлуатацію після набрання чинності законодавчих норм стимулювання виробництва електричної енергії з твердих побутових відходів.

Додатковим чинником гарантування мінімізації ризиків інвестицій у розвиток генерації електричної та теплової енергії з вторинних енергетичних джерел енергії буде умова щодо обов'язкової закупівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом Оптовим ринком електричної енергії України. Зазначена умова забезпечується віднесенням твердих побутових відходів до альтернативних джерел енергії.

Будівництво нових, екологічно чистих теплових потужностей з використанням твердих побутових відходів біля міст та селищ забезпечить постійне та незалежне від зміни цін на енергоносії джерело теплопостачання, що, в свою чергу, створить умови для стабілізації теплозабезпечення в сфері житлово-комунальних послуг.

Створення сприятливих законодавчих засад стимулювання виробництва електроенергії з твердих побутових відходів має на меті розвиток таких джерел достатньо швидкими темпами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового врегулювання

Відносини в галузі використання альтернативних джерел енергії регулюються законами України "Про відходи", "Про альтернативні джерела енергії", "Про електроенергетику", а також Національною енергетичною програмою України на період до 2010 року, затвердженою Верховною Радою України 15 липня 1996 року.

Прийняття даного Закону не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законодавства

Прийняття законопроекту надасть поштовх в розвитку проектів, пов'язаних з переробкою твердих побутових відходів, дозволить залучити інвестиції для вирішення екологічних проблем, в тому числі сприятиме зменшенню шкідливих викидів у повітря, ефективному управлінні твердими побутовими відходами, а також впровадженню передових технологій у цій сфері на рівні міжнародних стандартів.

 

Народні депутати України

В. В. Рибак

М. І. Деркач

З. В. Шкутяк

В. Й. Матчук

С. Ф. Майборода

Опрос