Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования управления профессионально-техническим образованием

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.12.2011 № 9587
Дата рассмотрения: 13.12.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою" розроблений на виконання підпункту 7.3.14 пункту 7.3 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011, та пункту 37 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 670-р.

На сучасному етапі економіка України відчуває гострий дефіцит кваліфікованих робітників у галузях матеріального виробництва (на деяких підприємствах з ряду професій середній вік працівників наближається до пенсійного). Загальна чисельність економічно активного населення залишається практично незмінною і становить 22,5 млн. осіб. Однак, високий і постійно зростаючий ступінь старіння робочої сили (в середньому по Україні кожна шоста економічно активна особа - старша 50 років, а кожна чотирнадцята - старша працездатного віку) та від'ємний демографічний процес створюють певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої сили.

Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації робітників. Їх підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації мають відповідати зростаючим вимогам сучасного виробництва та роботодавця на ринку праці.

В умовах розвитку ринкової економіки виникають нові кваліфікації та нові вимоги до змісту і процесу підготовки робітників.

Якісна підготовка робітника - спільна проблема, розв'язанням якої необхідно займатися комплексно. Європейська та світова практика переконує у необхідності фінансування підготовки робітників за рахунок визначених законодавством обов'язкових відрахувань з доходів підприємств. Так, у Франції підприємства відраховують на ці цілі 17,96 % від суми своїх доходів, аналогічно у Австралії - 22,26 %, а у Німеччині функціонує система двоканального фінансування (55,1 % витрат з державного фінансування та 44,9 % приватних витрат від загального фінансування професійної освіти і навчання). При цьому державні витрати поділяються на центральний, регіональний та місцевий рівні і складають: в Німеччині - 39,04 % (центральний), 47,35 % (регіональний), 13,61 % (місцевий); в Австрії - 72,72% (центральний), 25,16 % (регіональний), 2,11 % (місцевий). Аналогічний розподіл державних витрат існує і в інших розвинутих країнах.

Тому без підтримки та тісного співробітництва з регіональними органами влади, виробництвом і бізнесом професійно-технічні навчальні заклади не в змозі забезпечити підготовку кваліфікованого, обізнаного на новітніх технологіях робітника.

Гострою проблемою є ресурсне і матеріально-технічне забезпечення. На даний час у навчальних майстернях, дільницях, лабораторіях, полігонах та навчальних господарствах використовується обладнання, устаткування, сільськогосподарська та інша техніка, середньовідсотковий термін експлуатації яких складає: до 10 років - 4 %; від 10 до 20 років - 36 %; понад 20 років - 60 %. Обмеженість бюджетних видатків зумовило практично її повне фізичне та моральне старіння.

Все це негативно впливає на якість підготовки робітничих кадрів, знижує можливості професійної самореалізації особистості.

Саме з цією метою проектом Закону пропонується створити умови для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення.

Пропонується врегулювати питання щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою шляхом можливості делегування функцій управління професійно-технічними навчальними закладами, що сприятиме посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект закону розроблений з метою створення умов для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах.

Здійснити це пропонується внесенням змін до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про професійно-технічну освіту".

3. Правові аспекти

Проект закону розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про управління об'єктами державної власності".

Законопроектом пропонується створити умови для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення. Надати можливість делегування функцій управління професійно-технічними навчальними закладами місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, що забезпечить формування робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах. При цьому майно державних професійно-технічних навчальних закладів залишається у державній власності.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою" не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Запропонований проект закону потребує погодження у Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції.

6. Регіональний аспект

Питання прийняття законопроекту відображають потреби регіонів у частині удосконалення управління професійно-технічною освітою, забезпечення збалансованості потреб ринку освітніх послуг з потребами ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

Запропонований законопроект підготовлений з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців та профспілок, керівників навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти.

7. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень

8. Громадське обговорення

Питання внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою та розробки відповідного законопроекту потребує обговорення на всеукраїнських нарадах за галузевим спрямуванням спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади, представниками об'єднань роботодавців та профспілок, керівниками навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону потребує розгляду Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Прогноз результатів

Прийняття даного закону дозволить:

забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення;

посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці;

забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об'єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками, збільшити обсяги фінансування та інвестицій.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки,
молоді та спорту

 П. Куліков

Опрос