Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в дополнение N 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (относительно Государственной службы геологии)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.12.2011 № 9543
Дата рассмотрения: 06.12.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" розроблений з метою створення умов для повноцінного функціонування Державної служби геології та надр, як центрального органу виконавчої влади, відповідно до Указу Президента України від 06.04.2011 N 391 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України" та постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади", від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

2. Мета і шляхи його досягнення

Метою акта є врегулювання положень постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади" та від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" за бюджетною програмою по КПКВК 2401160 "Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги" Мінприроди передбачено видатки у сумі 82213,3 тис. грн., з них видатки на оплату праці та нарахування для 14 новостворених установ природно-заповідного фонду становлять 9459,0 тис. гривень.

Згідно з паспортом бюджетної програми створення нових установ передбачено на 2 півріччя 2011 року.

Згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою по КПКВК 2401160 "Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги" починаючи з січня місяця передбачені видатки, які не використовувались, для установ природно-заповідного фонду, які планується створити у 2011 році.

Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 06.04.2011 N 391/2011 "Про Положення про Державну службу геології та надр України" утворено Державну службу геології та надр України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Законом України про Державний бюджет України на 2011 рік передбачено видатки за загальним фондом державного бюджету на утримання Державної служби геології та надр України у обсязі 4176,4 тис. гривень, з яких видатки на оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 1110) - 2963,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120) - 1072,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160) - 61,3 тис. грн та на інші видатки (КЕКВ 5000) - 78,8 тис. гривень.

Статтею 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" встановлено, що забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються або реорганізуються, та урядових органів, що ліквідуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним центральним органам виконавчої влади, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються. Тобто в межах програми здійснюється утримання двох органів: Державної геологічної служби та новоутвореної установи - Державної служби геології та надр України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про ліквідацію урядових органів" від 28.03.2011 N 346 Державна геологічна служба, урядовий орган Мінприроди, перебуває в стадії ліквідації.

Ураховуючи зазначене, річні обсяги видатків загального фонду держбюджету на 2011 рік на оплату праці розподілені таким чином: Державній геологічній службі в сумі 2729,3 тис. грн та, за залишковим принципом, Державній службі геології та надр в сумі 1307,0 тис. гривень.

Державній службі геології та надр 15 березня 2011 року погоджено тимчасовий штатний розпис на 71 штатну одиницю з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 143,227 тис. грн та розпочато призначення на посади спеціалістів, при цьому видатки розподілені починаючи з червня 2011 року. Тобто, починаючи з 16 березня 2011 року по 01 червня 2011 року вже існувала заборгованість із заробітної плати в сумі 253,155 тис. гривень. Станом на 1 листопада 2011 року, при фактичній чисельності 70 працівників, заборгованість сягнула 631,1 тис. гривень.

Таким чином видатки на оплату праці, які затверджені помісячним планом асигнувань, в середньому складають 186,7 тис. грн на місяць, чого недостатньо навіть на виплату посадових окладів працівникам, що переведені з ліквідованої служби до новоствореної, та не забезпечують утримання навіть 71 державного службовця.

Проектом акта встановлюється перерозподіл загального обсягу бюджетних призначень передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2011 рік, шляхом зменшення обсягу видатків споживання, з них на оплату праці на суму 2613,7 тис. грн за кодом програмної класифікації видатків 2401160 "Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги" та збільшення обсягу видатків споживання, з них на оплату праці на суму 2613,7 тис. гривень за кодом програмної класифікації видатків 2404010 "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" з метою повноцінного функціонування Державної служби геології та надр, як центрального органу виконавчої влади та уникнення виникнення заборгованості із заробітної плати.

3. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування розробленого проекту відносяться:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік";

Указ Президента України від 06.04.2011 N 391 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій";

постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших чинних актів.

Визнання актів такими, що втрачають чинність, також не вбачається.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством екології та природних ресурсів і Міністерством фінансів. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції) Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством юстиції, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття акта створить умови для повноцінної діяльності Державної служби геології та надр як центрального органу виконавчої влади, сприятиме ефективному використанню коштів державного бюджету та уникненню виникнення заборгованості із заробітної плати.

Додаток: розрахунки на 2 аркушах.

 

Перший заступник Міністра 

М. І. Романов

Опрос