Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внутренней торговле

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9443
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про внутрішню торгівлю" розроблено Мінекономрозвитку на виконання Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 N 632, Концепції проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю", затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 N 1200-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Закону є визначення правових та організаційних засад здійснення господарської діяльності у сфері внутрішньої торгівлі в Україні та регулювання відносини при проведенні торговельної та виробничо-торговельної діяльності.

Законопроект спрямований на розвиток внутрішньої торгівлі на засадах конкуренції і рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів, розвиток малого та середнього підприємництва, а також визначає механізм та основи реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі.

Законопроектом передбачено визначення основних засад провадження торговельної діяльності, а саме:

1) визначення термінів;

2) планування розвитку внутрішньої торгівлі шляхом запровадження нормативів щодо мінімальної забезпеченості населення торговельними площами;

3) здійснення обліку об'єктів торгівлі, моніторингу за реалізацією та цінами на соціально значущі товари;

4) встановлення вимог до організації торговельної та виробничо-торговельної діяльності суб'єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі, оптової торгівлі і ресторанного господарства;

5) розмежування повноважень органів влади у сфері внутрішньої торгівлі;

6) встановлення відповідальності суб'єктів торговельної діяльності у сфері внутрішньої торгівлі за порушення вимог Закону.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про захист прав споживачів", постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері внутрішньої торгівлі.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону України "Про внутрішню торгівлю" не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Мінфіном, Антимонопольним комітетом, Мінагрополітики, Держкомпідприємництвом.

Мін'юстом законопроект погоджено із зауваженнями, які враховано.

Законопроект було розглянуто та схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 12.10.2011.

На виконання пункту 2 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 N 74 проект Закону доопрацьовано з урахуванням висловлених пропозицій та погоджено з МВС, Мінсоцполітики, МОНмолодьспортом та Антимонопольним комітетом.

6. Регіональний аспект

Положення законопроекту стосуються питань розвитку торгівлі в регіонах України, тому проект Закону надсилався на розгляд Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. Зауваження та пропозиції місцевих органів виконавчої влади були враховані при доопрацюванні проекту.

7. Запобігання корупції

Проект Закону за ступенем корупційних ризиків підлягає проведенню антикорупційної експертизи, оскільки предметом його регулювання є, зокрема, виконання контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

8. Громадське обговорення

Законопроект було надіслано на розгляд заінтересованим громадським організаціям та розміщено на веб-сайті Мінекономрозвитку для обговорення та проведення консультацій з громадськістю.

Проведено велику кількість нарад за участю представників центральних органів виконавчої влади та громадських організацій суб'єктів господарювання сфери торгівлі і виробників щодо обговорення проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю".

Мінекономіки 11.06.2010 було проведено Громадські слухання законопроекту. В обговоренні взяли участь більш 50-ти представників громадських організацій, об'єднань товаровиробників та торгівлі, науковців, Федерації профспілок України, центральних органів виконавчої влади.

Учасниками обговорення висловлено пропозиції до проекту, які частково враховано.

За підсумками Громадських слухань проект Закону України "Про внутрішню торгівлю" було у цілому підтримано.

Проведено засідання за круглим столом за участю представників центральних органів виконавчої влади та громадських організацій суб'єктів господарювання сфери торгівлі і виробників із залучанням ЗМІ:

09.06.2011 разом з Київським національним торгово-економічним університетом на тему "Закон України "Про внутрішню торгівлю" - основа для створення єдиних, прозорих і зрозумілих правил здійснення торговельної діяльності в Україні";

01.07.2011 разом з Київською міською державною адміністрацією на тему "Шляхи реалізації повноважень місцевих органів виконавчої влади, визначених проектом Закону України "Про внутрішню торгівлю".

За підсумками засідань законопроект було у цілому підтримано.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект надсилався на розгляд Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України, Всеукраїнській профспілці працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.

Мінекономрозвитку проводились наради з обговорення законопроекту за участю представників громадських організацій та підприємців.

Пропозиції соціальних партнерів було враховано при підготовці законопроекту.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внутрішню торгівлю" сприятиме впорядкуванню торговельної діяльності, розвитку малого та середнього підприємництва, забезпеченню населення торговельними площами до рівня європейських країн, створенню умов для розвитку конкурентного середовища, залучення інвестицій, підвищення рівня торговельного обслуговування населення та захисту прав споживачів, координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що, в свою чергу, забезпечить збільшення суми надходжень до бюджету від галузі торгівлі.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України 

В. А. Копилов

Опрос